Home        ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง เมืองปัตตานี        เชิญมาคุยกันฉันญาติมิตร        หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด วัดช้างให้        เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ศาลเจ้าเล่งจูเกียง        ประวัติศาสตร์และบุคคลสำคัญเมืองปัตตานี        อัลบั้มภาพถ่าย

 

ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง เมืองปัตตานี ๗ สาย
 หลวงสำเร็จกิจกรจางวาง
 สายนางเม่งจู โกวิทยา
 สายหลวงสุนทรสิทธิโลหะ
 สายคุณพระจีนคณานุรักษ์
 สายนายจูเส้ง คณานุรักษ์
 สายนางกี่จู กาญจนบุษย์
 สายนางจูกี่ แซ่เล่า
 สายหลวงวิชิตศุลกากร
ข่าวสารบ้านเมือง
  ข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์
  ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
  มติชนกรุ๊ป
  คมชัดลึก - เนชั่นกรุ๊ป
  ผู้จัดการออนไลน์
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  ไทยโพสต์
  ฐานเศรษฐกิจ
 ModernNineTV
 Nation Channel
 Asia Satellite TV
เพลิดเพลินจำเริญใจ
 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ มิวเซียมสยาม
 สวนสัตว์ของเรา
 ท่องเที่ยวทั่วไทย
 สถานีเพลงคาราบาวออนไลน์
 มูลนิธินาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์)
 มูลนิธิ จักรพันธุ์ โปษยกฤต
 มูลนิธิมหาอุปรากรกรุงเทพ (บางกอกโอเปร่า)
เว็บนี้มีประโยชน์
 เครือข่ายกาญจนาภิเษก
 สำนักราชเลขาธิการ
 NECTEC - เนคเทค
 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 รวมพลังหาร2 108 วิธีประหยัดพลังงาน
 ดิกชันนารีไทยอังกฤษ
 พจนานุกรมไทยออนไลน์
 พจนานุกรมพุทธศาสน์ ประมวลธรรม (พระธรรมปิฎก)
 หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 เส้นทางรถไฟฟ้า บีทีเอส
 เส้นทางเดินรถไฟฟ้าใต้ดิน
 รายงานสภาพจราจรผ่านอินเทอร์เน็ต
 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 TQA รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
เด็กคืออนาคตของชาติ
 ปลาวาฬบราวเซอร์ ท่องเน็ตปลอดภัย ห่วงใยเยาวชน
 TK Park อุทยานการเรียนรู้
 พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
 อะไรเอ่ย นิทาน เด็ก ครอบครัว ทันโลก
 สคูลไทยแลนด์ ประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบใหม่
 ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ออนไลน์
 วิชาการ.คอม คลังความรู้ ปัญญาไทย เพื่อการศึกษาไทย
 นิทานออนไลน์ มูลนิธิเด็ก
 ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์
ค้นหาอินเตอร์เน็ต
 แบล็คเกิ้ล ค้นหาประยัดพลังงาน
 กูเกิ้ลไทย
 ยาฮูเซิร์ช
 MSN Search
สังคมสื่อสาร
 FaceBook
 Twitter
 ไทยเมล์
 Gmail
 ฮ็อตเมล์
 ยาฮูเมล์
 สื่อสารทันใจด้วย ICQ
เว็บทายาทฯ ของเรา
 โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี
 โรงแรม ภูริมาศบีชแอนด์สปา
  ศรีพลเทค
  ปิงปองชวนท่องเที่ยว
  เจมส์ ภูวเดช คณานุรักษ์
  บล็อกหมอปานเทพ คณานุรักษ์
----------------------------
หากเว็บนี้ยังประโยชน์แก่ท่านบ้างทางหนึ่งทางใด
ข้าพเจ้าขออุทิศคุณความดีทั้งปวงนั้นแด่บรรพบุรุษ
บิดา มารดา ญาติพี่น้อง และ ครูบาอาจารย์ทุกท่าน
หากแม้มีความบกพร่องใดๆ โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ข้าพเจ้าขอน้อมรับผิดทุกประการแต่เพียงผู้เดียว
  รักศักดิ์ คณานุรักษ์ (ต้น)
 MBA, State University of New York at Buffalo
 Prince of Songkla University
 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ส่งข้อความถึงเว็บมาสเตอร์


อัลบั้มภาพถ่าย

ทายาทฯ สายนางจูกี่ (ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์) แซ่เล่า

ชั้นที่ ๒

 

สายนางจูกี่ (ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์) แซ่เล่า

นางจูกี่ มีสามีชื่อนายจ่ายฮก (ฉายฮก) แซ่เล่า มีบุตรด้วยกัน ๑ คน ธิดา ๒ คน ดังนี้

๑.  นางโป้เอี้ยน เล่าตระกูล
๒.  นางโป้ตัน จินดาประเสริฐ
๓.  นายโป้เจ็ง แซ่เล่า

 

 


ชั้นที่ ๓ ถึง ชั้นที่ ๕

 

๑.  นางโป้เอี้ยน เล่าตระกูล 


มีสามี ๒ คนคือ

๑.  นายวิฑูลย์ (บั่นเฉ้ง) คณานุรักษ์  (บุตรหลวงวิชิตศุลกากร (จูอิ้น)) มีธิดา ๑ คน คือ

๑.๑  นางเย็นจิตร เลขะกุล สามีชื่อนายขจร เลขะกุล มีบุตร ๑ คน ธิดา ๒ คน คือ

๑.  นางบุญสรรค์ (เบ้งซ่วน) ตันไสว
๒.  นางบุญสิน บูรณธนิต
๓.  นายแพทย์บุญสิทธิ์ เลขะกุล

๒.  นายกิมเซียะ เล่าตระกูล มีธิดา ๑ คน คือ

๒.๑  นางโสภิต วํฒนานิกร สามีชื่อนายมาโนช (เคียนซิ่ว) วัฒนานิกร มีธิดา ๖ คน ดังนี้

๑.  แพทย์หญิงนวรัตน์ เสรีกุล
๒.  นางอาภรณ์ วัฒนานิกร
๓.  นางอรุณวรรณ พันธ์พฤกษ์
๔.  นางพรรณเพ็ญ ศิริชนะ
๕.  นางจินตนา ชูเมือง
๖.  นางนุช ตันอธิชาติ

 

๒.  นางโป้ตัน จินดาประเสริฐ


สามีชื่อนายซุยหิ้น จินดาประเสริฐ มีบุตร ๒ คน ธิดา ๑ คน คือ

๒.๑  นายสงวน (เซ่งหงวน) จินดาประเสริฐ ภรรยาชื่อนางมณี ชลายนคุปต์ มีบุตร ๒ คน ธิดา ๒ คน คือ

๑.  นางศรีสุภา
๒.  นายศรีสวัสดิ์ จินดาประเสริฐ
๓.  นางศรีสุมาลย์
๔.  ร.อ.ดนัย จินดาประเสริฐ

๒.๒  นายวิเชียร (เซ่งจวน) จินดาประเสริฐ ภรรยาชื่อนางสาโรจน์ (เฮ่งซวด) อร่ามรัตน์ มีบุตร ๑ คน ธิดา ๑ คน คือ

๑.  นางสอางค์
๒.  นายโสฬส จินดาประเสริฐ

๒.๓  นางบี้จู สามีคือนายจ่าย แซ่เล่า (บุตรนายโป้เจ็ง) ไม่มีบุตรธิดา

 

๓.  นายโป้เจ็ง แซ่เล่า


มีบุตร ๒ คน ดังนี้

๓.๑  นายจ่าย ภรรยาคือนางบี้จู (ธิดานางโป้ตัน) ไม่มีบุตรธิดา

๓.๒  นายเบ่วเฮง แซ่เล่า

 


ทายาทลำดับที่ ๓ ---------

ทายาทลำดับที่ ๔ ---------

ทายาทลำดับที่ ๕ --------- 

 

 


ชั้นที่ ๕ - ชั้นที่ ๖ - ชั้นที่ ๗


๑.  นางบุญสรรค์ (เบ้งซ่วน) ตันไสว
(สกุลเดิม เลขะกุล)


สามีชื่อ นายประพันธ์ ตันไสว  มีบุตร ๔ คน ธิดา ๑ คน ดังนี้

๑.  นายอุทัย ตันไสว

๒.  น.ส.อุไรวรรณ ตันไสว

๓.  นายอุทิศ ตันไสว

๔.  นายอุธรณ์ ตันไสว

๕.  นาย... 

 

๒.  นางบุญสิน บูรณธนิต (สกุลเดิม เลขะกุล)


สามีชื่อ พ.ต.อ.ดำรงค์ บูรณธนิต  มีธิดา ๑ คน คือ

๑.  นางอมรา บูรณธนิต สามีชื่อ พล.ต.ต.กฤษณ์ สายทอง มีธิดา ๒ คน คือ

๑.๑ น.ส.อริสา ชุมสาย ณ อยุธยา
๑.๒ น.ส.ธารา ชุมสาย ณ อยุธยา


๓.  นายแพทย์บุญสิทธิ์ เลขะกุล


ภรรยาชื่อ นางระพี  มีบุตร ๑ คือ

๑.  นายเขมพงศ์ เลขะกุล ภรรยาชื่อ นางรจเรข (สกุลเดิม เก้าเอี้ยน)  มีธิดา ๒ คน ดังนี้

๑.๑  ด.ญ.ช่อฟ้า เลขะกุล
๑.๒  ด.ญ.ญาดา เลขะกุล


๔.  แพทย์หญิงนวรัตน์ เสรีกุล (สกุลเดิม วัฒนานิกร)


สามีชื่อ นายแพทย์สุรินทร์ เสรีกุล  มีบุตร ๑ คน ธิดา ๓ คน ดังนี้

๑.  นางรพีพร ดีพอ สามีชื่อ ภ.ก.นิคม ดีพอ

๒.  นายพีระพล เสรีกุล

๓.  ภ.ก.พรสรวง (กนกวรรณ) เสรีกุล

๔.  น.ส.ภาวิดา เสรีกุล

 

๕.  นางอาภรณ์ วัฒนานิกร


สามีชื่อ นายสมศักดิ์ ภูมิโรจน์  มีบุตร ๑ คน ธิดา ๑ คน คือ

๑.  น.ส.ภัทรศิรินทร์ วัฒนานิกร

๒.  นายวิญญู วัฒนานิกร


๖.  นางอรุณวรรณ พันธุ์พฤกษ์ (สกุลเดิม วัฒนานิกร)


สามีชื่อ นายสมบูรณ์ พันธุ์พฤกษ์  มีธิดา ๓ คนคือ

๑.  น.ส.จิราวรรณ พันธุ์พฤกษ์

๒.  น.ส.ประกายเพชร พันธุ์พฤกษ์

๓.  นางดวงฤดี


๗.  นางพรรณเพ็ญ อรรถศาสตร์ (สกุลเดิม วัฒนานิกร)


สามีชื่อ นายเลิศศักดิ์ อรรถศาสตร์  ไม่มีบุตรธิดา

 

๘.  นางจินตนา ชูเมือง (สกุลเดิม วัฒนานิกร)


สามีชื่อ นายแพทย์เฉลิมชัย ชูเมือง  มีบุตร ๒ คนและธิดา ๑ คน คือ

๑.  นายก้องเกียรติ ชูเมือง

๒.  น.ส.สุภาสิณี ชูเมือง

๓.  นายปรเมศว์ ชูเมือง

 

๙.  นางนุช ตันอธิชาติ (สกุลเดิม วัฒนานิกร)


สามีชื่อ นายจิมมี่ ตันอธิชาติ  ไม่มีบุตรธิดา

 

๑๐.  นางศรีสุภา  (สกุลเดิม จินดาประเสริฐ)


สามีชื่อ...

 

๑๑.  นายศรีสวัสดิ์ จินดาประเสริฐ


ภรรยาชื่อ...

 

๑๒.  นางศรีสุมาลย์  (สกุลเดิม จินดาประเสริฐ)


สามีชื่อ...

 

๑๓.  ร.อ.ดนัย จินดาประเสริฐ


ภรรยาชื่อ...

 

๑๔.  นางสอางค์  (สกุลเดิม จินดาประเสริฐ)


สามีชื่อ...

 

๑๕.  นายโสฬส จินดาประเสริฐ


ภรรยาชื่อ ...


 

ทายาทลำดับที่ ๕ ---------

ทายาทลำดับที่ ๖ ---------

ทายาทลำดับที่ ๗ --------- 

 

 

 
นายวิฑูลย์ (บั่นเฉ้ง) คณานุรักษ์

By: หนังสือ ประวัติทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง โดยนายประยูรเดช คณานุรักษ์, นายแพทย์ปานเทพ คณานุรักษ์ และนายพันธุ์ฤทธิ์ วัฒนายากร (พ.ศ. ๒๕๓๘)

<<Back    Go to อัลบั้มภาพถ่าย


views[17517]    

All contents
ภาพปกหนังสือจดหมายเหตุ ฯ ต่างๆ
ภาพถ่ายรับเสด็จรัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2432
ภาพถ่ายรับเสด็จรัชกาลที่ 6 พ.ศ. 2458 (2)
ภาพถ่ายรับเสด็จรัชกาลที่ 6 พ.ศ. 2458 (1)
ปิงปอง กับหมู่เกาะมัน ระยอง
ปิงปอง เที่ยวกระบี่
สวัสดีครับ ผม ปิงปอง ครับ
ปิงปองชวนท่องเที่ยว
ส่งข้อความถึงเว็บมาสเตอร์
ทายาทฯ สายพระจีนคณานุรักษ์ (จูล่าย ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์)
ทายาทฯ สายหลวงสุนทรสิทธิโลหะ (จูเม้ง ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์)
ทายาทฯ สายหลวงวิชิตศุลกากร (จูอิ้น ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์)
ทายาทฯ สายนายจูเส้ง (ตันธนวัฒน์) คณานุรักษ์
ทายาทฯ สายนางเม่งจู (ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์) โกวิทยา
ทายาทฯ สายนางกี่จู (ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์) กาญจนบุษย์
ทายาทฯ สายนางจูกี่ (ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์) แซ่เล่า
 

       Contact Us  
Subject/เรื่อง:  
From/จาก:  
Sender Email/อีเมล์ผู้ส่ง:  
Detail/รายละเอียด:  
       


ส่งเมล์หน้านี้ให้เพื่อน    ตั้งเว็บนี้ เปิดเป็นหน้าแรก
  Home  | ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง เมืองปัตตานี | เชิญมาคุยกันฉันญาติมิตร | หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด วัดช้างให้ | เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ศาลเจ้าเล่งจูเกียง | ประวัติศาสตร์และบุคคลสำคัญเมืองปัตตานี | อัลบั้มภาพถ่ายkananurak.com
Copyright (C) 2000-2006 All Rights Reserved