Home        ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง เมืองปัตตานี        เชิญมาคุยกันฉันญาติมิตร        หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด วัดช้างให้        เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ศาลเจ้าเล่งจูเกียง        ประวัติศาสตร์และบุคคลสำคัญเมืองปัตตานี        อัลบั้มภาพถ่าย

 

ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง เมืองปัตตานี ๗ สาย
 หลวงสำเร็จกิจกรจางวาง
 สายนางเม่งจู โกวิทยา
 สายหลวงสุนทรสิทธิโลหะ
 สายคุณพระจีนคณานุรักษ์
 สายนายจูเส้ง คณานุรักษ์
 สายนางกี่จู กาญจนบุษย์
 สายนางจูกี่ แซ่เล่า
 สายหลวงวิชิตศุลกากร
ข่าวสารบ้านเมือง
  ข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์
  ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
  มติชนกรุ๊ป
  คมชัดลึก - เนชั่นกรุ๊ป
  ผู้จัดการออนไลน์
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  ไทยโพสต์
  ฐานเศรษฐกิจ
 ModernNineTV
 Nation Channel
 Asia Satellite TV
เพลิดเพลินจำเริญใจ
 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ มิวเซียมสยาม
 สวนสัตว์ของเรา
 ท่องเที่ยวทั่วไทย
 สถานีเพลงคาราบาวออนไลน์
 มูลนิธินาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์)
 มูลนิธิ จักรพันธุ์ โปษยกฤต
 มูลนิธิมหาอุปรากรกรุงเทพ (บางกอกโอเปร่า)
เว็บนี้มีประโยชน์
 เครือข่ายกาญจนาภิเษก
 สำนักราชเลขาธิการ
 NECTEC - เนคเทค
 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 รวมพลังหาร2 108 วิธีประหยัดพลังงาน
 ดิกชันนารีไทยอังกฤษ
 พจนานุกรมไทยออนไลน์
 พจนานุกรมพุทธศาสน์ ประมวลธรรม (พระธรรมปิฎก)
 หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 เส้นทางรถไฟฟ้า บีทีเอส
 เส้นทางเดินรถไฟฟ้าใต้ดิน
 รายงานสภาพจราจรผ่านอินเทอร์เน็ต
 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 TQA รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
เด็กคืออนาคตของชาติ
 ปลาวาฬบราวเซอร์ ท่องเน็ตปลอดภัย ห่วงใยเยาวชน
 TK Park อุทยานการเรียนรู้
 พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
 อะไรเอ่ย นิทาน เด็ก ครอบครัว ทันโลก
 สคูลไทยแลนด์ ประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบใหม่
 ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ออนไลน์
 วิชาการ.คอม คลังความรู้ ปัญญาไทย เพื่อการศึกษาไทย
 นิทานออนไลน์ มูลนิธิเด็ก
 ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์
ค้นหาอินเตอร์เน็ต
 แบล็คเกิ้ล ค้นหาประยัดพลังงาน
 กูเกิ้ลไทย
 ยาฮูเซิร์ช
 MSN Search
สังคมสื่อสาร
 FaceBook
 Twitter
 ไทยเมล์
 Gmail
 ฮ็อตเมล์
 ยาฮูเมล์
 สื่อสารทันใจด้วย ICQ
เว็บทายาทฯ ของเรา
 โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี
 โรงแรม ภูริมาศบีชแอนด์สปา
  ศรีพลเทค
  ปิงปองชวนท่องเที่ยว
  เจมส์ ภูวเดช คณานุรักษ์
  บล็อกหมอปานเทพ คณานุรักษ์
----------------------------
หากเว็บนี้ยังประโยชน์แก่ท่านบ้างทางหนึ่งทางใด
ข้าพเจ้าขออุทิศคุณความดีทั้งปวงนั้นแด่บรรพบุรุษ
บิดา มารดา ญาติพี่น้อง และ ครูบาอาจารย์ทุกท่าน
หากแม้มีความบกพร่องใดๆ โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ข้าพเจ้าขอน้อมรับผิดทุกประการแต่เพียงผู้เดียว
  รักศักดิ์ คณานุรักษ์ (ต้น)
 MBA, State University of New York at Buffalo
 Prince of Songkla University
 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ส่งข้อความถึงเว็บมาสเตอร์


อัลบั้มภาพถ่าย

ทายาทฯ สายนายจูเส้ง (ตันธนวัฒน์) คณานุรักษ์
(ภาพ: นางเจี้ยมเนี้ยว ภรรยานายจูเส้ง)

ชั้นที่ ๒


สาย นายจูเส้ง (ตันธนวัฒน์) คณานุรักษ์

นายจูเส้ง  มีภรรยาชื่อ นางเจี้ยมเนี้ยว  มีบุตร ๕ คน ธิดา ๒ คน ดังนี้

๑.  นายบั่นเต็ก 
๒.  นายบั่นจ่วน
๓.  นายบั่นยิ่น
๔.  นางอิวเยี่ยน
๕.  นายบั่นตี่ (ประวัติ)
๖.  นายบั่นฮั่น
๗.  นางอุ่นเลี่ยง

 

 


ชั้นที่ ๓ ถึง ชั้นที่ ๕

 

๑.  นายบั่นเต็ก คณานุรักษ์  


มีภรรยาชื่อ นางศรีนวล มีบุตร ๑ คน คือ

๑.๑  นายสงบ (ซุ่นเฉี้ยง) คณานุรักษ์ มีภรรยา ๒ คน คือ

๑.  นางบุหงอ มีธิดา ๑ คน คือ

๑.  นางเอี่ยมจิตร (จูเอี่ยม หรือ แมะ) ศรีวิหค

๒.  นางเบ้งกิม แซ่แต้ (ธิดานางอิวเยี่ยน) ไม่มีบุตรธิดา

 

๒.  นายบั่นจ่วน คณานุรักษ์ 


ไม่มีบุตรธิดา

 

๓.  นายบั่นยิ่น คณานุรักษ์


มีภรรยาชื่อ นางหนูพลัด (อยู่บ้านแม่กัง) มีบุตรด้วยกัน ๖ คน ธิดา ๔ คน ดังนี้

๓.๑  นายซุ่นถ้อง คณานุรักษ์  ไม่มีบุตรธิดา

๓.๒  นางซุ่นเลี่ยง จิณาวัฒน์  สามีชื่อนายกาว (แซ่ลิ่ม) จิณาวัฒน์ มีบุตร ๔ คน ธิดา ๒ คน ดังนี้

๑.  นางซุ่นเป้า แซ่แต้
๒.  นายทวีศักดิ์ (เต็กเขี้ยง) คณานุรักษ์
๓.  นางซุ่นเอ็ก จิณาวัฒน์
๔.  นายเล็ก (เบก) จิณาวัฒน์
๕.  นายเต็กหวุ่น จิณาวัฒน์
๖.  นายสุนทร จิณาวัฒน์

๓.๓  นายซุ่นเหรก คณานุรักษ์ ภรรยาชื่อนางเบ้งกิม แซ่แต้ มีธิดา ๑ คน คือ

๑.  นางโสภา

๓.๔  นายสงวน (ซุ่นง้วน) คณานุรักษ์  (ได้เข้ารีตนับถือศาสนาอิสลาม)

๓.๕  นางซุ่นติ้น คณานุรักษ์

๓.๖  นายสัมพันธ์ (ซุ่นเฮง) คณานุรักษ์  (ถึงแก่กรรม)

๓.๗  นางไพพรรณ (เล็ก) โชติพันธุ์ สามีชื่อนายโชติ โชติพันธุ์

๓.๘  นายวิรัตน์ (ซุ่นหลี่) คณานุรักษ์ ภรรยาชื่อนางผอบ ณ สงขลา มีบุตร ๓ คน ธิดา ๗ คน ดังนี้

๑.  นางวนิดา เรสซินสกี้
๒.  นางกาญจนา ผลานันท์
๓.  นายอภินันท์ คณานุรักษ์
๔.  นางวิลาวรรณ
๕.  นายอภิศักดิ์ คณานุรักษ์
๖.  นางเนาวรัตน์ รัชชตะชนะกุล
๗.  นางนงนุช
๘.  นางยุพรัตน์
๙.  นายอภิปราย คณานุรักษ์
๑๐.  นายอภิสทาน คณานุรักษ์

๓.๙  นางจันทนา (ซุ่นลั่น)

๓.๑๐  นายประวิทย์ (ซุ่นตี่) คณานุรักษ์ มีภรรยาชื่อนางฝ้าย แซ่เจีย  มีบุตร ๔ คน ธิดา ๓ คน ดังนี้

๑.  นายประเสริฐ (ซาน) คณานุรักษ์
๒.  นายอนุชาติ คณานุรักษ์
๓.  นายวรเชษฐ์ คณานุรักษ์
๔.  นางสุมณฑา จันทร์สิทธิพงษ์
๕.  นายปรัชญา คณานุรักษ์
๖.  นางวาสนา (แอ๊ะ) ศิริสุวรรณ
๗.  นางอังคณา (เจี๊ยบ) บุญมาศิริ

 

๔.  นางอิวเยี่ยน แซ่แต้ 


สามีชื่อ นายเทีย แซ่แต้ มีธิดา ๑ คน คือ

๔.๑  นางเบ้งกิม แซ่แต้

 

๕.  นายประวัติ (บั่นตี่) คณานุรักษ์ 


ภรรยาชื่อ นางลั่น จุลบุตร  มีบุตร ๓ คน ธิดา ๔ คน ดังนี้

๕.๑  นางจุรี จันทรัศมี สามีชื่อนายปลิว จันทรัศมี มีบุตร ๒ คน ธิดา ๑ คน คือ

๑.  นายวิศาล จันทรัศมี
๒.  นายวิรัช จันทรัศมี
๓.  นางพาณี รัตนยันต์

๕.๒  นายเพิ่ม คณานุรักษ์ ภรรยาชื่อนางละมัย แซ่จั่น มีธิดา ๓ คน คือ

๑.  น.ส.ปิ่นชฎา คณานุรักษ์
๒.  น.ส.วาระดี คณานุรักษ์
๓.  น.ส.ชุติมา คณานุรักษ์

๕.๓  นางสุนีย์ โทวาระ สามีชื่อนายทวี โทวาระ มีบุตร ๓ คน ธิดา ๒ คน ดังนี้

๑.  นายอดิศักดิ์ โทวาระ
๒.  นางรักษ์ฤดี ธารานนท์
๓.  นายธีระพงษ์ โทวาระ
๔.  น.ส.สมฤดี โทวาระ
๕.  นายพรพิทักษ์ โทวาระ

๕.๔  นางสาวนงเยาว์ คณานุรักษ์

๕.๕  นางสุพร โฆษิตกุล สามีชื่อนายอนันต์ โฆษิตกุล มีบุตร ๑ คน ธิดา ๑ คน คือ

๑.  นายเอก โฆษิตกุล
๒.  น.ส.แอน โฆษิตกุล

๕.๖  นายชวลิต คณานุรักษ์ สามีชื่อนางลำเนา (แดง) มีบุตร ๒ คน ธิดา ๑ คน ดังนี้

๑.  นายธงชัย คณานุรักษ์
๒.  นายไพรัช คณานุรักษ์
๓.  น.ส.ภาณิดา คณานุรักษ์

๕.๗  นายวิฑูรย์ คณานุรักษ์ (ถึงแก่กรรมตั้งแต่เด็ก)

 

๖.  นายบั่นฮั่น คณานุรักษ์ 


มีภรรยา ๒ คือ

๑.  นางสิน มีบุตร ๑ คน คือ

๑.๑  นายนคร (ซุ่นเอ็ก) (แดง) คณานุรักษ์ มีภรรยา ๒ คน คือ

๑.  นางไฉน พันธ์ผล มีบุตร ๑ คน ธิดา ๓ คน ดังนี้

๑.  นางสุรัตน์ รตะพิพัฒน์
๒.  นางรัชนี ราษฎร์บริรักษ์
๓.  น.ส.สุรางค์ คณานุรักษ์
๔.  นายสุทัศน์ คณานุรักษ์

๒.  นางนภาวรรณ วนาสุข มีบุตร ๑ คน ธิดา ๑ คน คือ

๑.  นางทัศนีย์ สมสมาน
๒.  นายพิเชษฐ์ คณานุรักษ์

๒.  นางจูลั่น มีบุตร ๑ คน ธิดา ๒ คน ดังนี้

๒.๑  นางสุภาพร (ซุ่นจิ๋ว) บุญญสถิตย์ สามีชื่อนายสันติ บุญญสถิตย์ มีบุตร ๖ คน ธิดา ๓ คน ดังนี้

๑.  น.ส.ทัศนีย์
๒.  นางศรีประไพ
๓.  นางวิไลรัตน์ มาโนช
๔.  นายวิทวัส บุญญสถิตย์
๕.  นายประยูร บุญญสถิตย์
๖.  นายประยุทธ์ บุญญสถิตย์
๗.  นายประหยัด บุญญสถิตย์
๘.  นายประวิน บุญญสถิตย์
๙.  นายจุลจักร์ บุญญสถิตย์

๒.๒  นายซุ่นเตียง  (ถึงแก่กรรม ไม่มีบุตรธิดา)

๒.๓  นางจุฑาภรณ์ (ซุ่นจิน) ตันนโยภาส สามีชื่อนายประกาย ตันนโยภาส มีบุตร ๑ คน ธิดา ๔ คน คือ

๑.  นายดนุพล ตันนโยภาส
๒.  น.ส.นภรัตน์
๓.  น.ส.อาภากร
๔.  น.ส.กนกรัตน์
๕.  น.ส.เปี่ยมลาภ

 

๗.  นางอุ่นเลี่ยง จิณาวัฒน์ 


สามีชื่อ นายกาว จิณาวัฒน์ ไม่มีบุตรธิดาด้วยกัน

 

 

ทายาทลำดับที่ ๓ ---------

ทายาทลำดับที่ ๔ ---------

ทายาทลำดับที่ ๕ --------- 

  


ชั้นที่ ๕ - ชั้นที่ ๖ - ชั้นที่ ๗


 

๑.  นางเอี่ยมจิตร (จูเอี่ยม หรือ แมะ) ศรีวิหค (สกุลเดิม คณานุรักษ์)


สามีชื่อ นายปรีชา ศรีวิหค  มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๑.  นายสันติ ศรีวิหค

๒.  นางปานจิตร


.  นางซุ่นเป้า แซ่แต้  (สกุลเดิม จิณาวัฒน์)


สามีชื่อ นายเกี่ยฮก แซ่แต้  มีบุตรธิดา ๔ คน ดังนี้

๑.  นายวิศิษฐ์ เตชเลิศสกุล  ภรรยาชื่อ...  มีบุตร ๒ คน

๒.  นางจิรมัย สุวรรณวงศ์  สามีชื่อ นายจรัล สุวรรณวงศ์

๓.  นายไพศาล รัตนภูรีวรกุล ภรรยาชื่อ...  มีบุตร ๒ คน

๔.  นายกมล วรรณวิไล ภรรยาชื่อ...  มีบุตร ๔ คน


๓.  นายทวีศักดิ์ (เต็กเขี้ยง) จิณาวัฒน์


 

๔.  นางซุ่นเอ็ก (สกุลเดิม จิณาวัฒน์)


 

๕.  นายเล็ก (เบก) จิณาวัฒน์


 

๖.  นายเต็กหวุ่น จิณาวัฒน์


 

๗.  นายสุนทร จิณาวัฒน์


 

๘.  นางโสภา  (สกุลเดิม คณานุรักษ์)


สามีชื่อ...


.  นางวนิดา เรสซินสกี้  (สกุลเดิม คณานุรักษ์)


สามีชื่อ นายแฮรี่ เรสซินสกี้  มีบุตร ๑ คน ธิดา ๑ คน ดังนี้

๑.  นายสิทธิศักดิ์ เรสซินสกี้

๒.  น.ส.ยาติมา เรสซินสกี้


๑๐.  นางกาญจนา ผลานันท์  (สกุลเดิม คณานุรักษ์)


สามีชื่อ นายชัยชนะ ผลานันท์  มีบุตรธิดา ๓ คน คือ

๑.  นายชัยเดช ผลานันท์

๒.  น.ส.ลัคนา ผลานันท์

๓.  นายชัยฤทธิ์ ผลานันท์


๑๑.  นายอภินันท์ คณานุรักษ์


ภรรยาชื่อ นางขวัญใจ (สกุลเดิม แซ่ภู่)  มีธิดา ๒ คน คือ

๑.  น.ส....   คณานุรักษ์

๒.  น.ส....   คณานุรักษ์


๑๒.  นางวิลาวรรณ  (สกุลเดิม คณานุรักษ์)


สามีชื่อ นายวิลลี่ ...  มีธิดา ๒ คน คือ

๑.  น.ส.สิโรวรรณ

๒.  น.ส.วาตีญาณ


๑๓.  นายอภิศักดิ์ คณานุรักษ์


ภรรยาชื่อ นางผ่องศรี (สกุลเดิม ชุมนุม)  มีบุตรธิดา ๓ คน คือ

๑.  นายวรากร คณานุรักษ์

๒.  น.ส.สุปรียา คณานุรักษ์

๓.  น.ส.ฌาริณีย์ คณานุรักษ์


๑๔.  นางเนาวรัตน์ รัชชตะชนะกุล (สกุลเดิม คณานุรักษ์)


สามีชื่อ นายสมศักดิ์ รัชชตะชนะกุล  มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๑.  นายวาสุเทพ รัชชตะชนะกุล

๒.  ด.ญ. ...  รัชชตะชนะกุล


๑๕.  นางนงนุช  (สกุลเดิม คณานุรักษ์)


สามีชื่อ นายมาร์ควิส ... 


๑๖.  นางยุพรัตน์ 
(สกุลเดิม คณานุรักษ์)


สามีชื่อ นาย... 


๑๗.  นายอภิปราย คณานุรักษ์๑๘.  นายอภิสทาน คณานุรักษ์๑๙.  นายประเสริฐ (ซาน) คณานุรักษ์


มีภรรยา ๒ คน คนแรกชื่อ นางอรุณี เชี่ยวชาญ มีธิดา ๒ คน คือ

๑.  น.ส.ภิญญา คณานุรักษ์

๒.  น.ส.ภาลินี คณานุรักษ์

ภรรยาคนที่สองชื่อ นางนิทรา พรถนอมอุไร  มีบุตร ๑ คน คือ

๑.  นายศักดิ์นรินทร์ คณานุรักษ์


๒๐.  นายอนุชาติ คณานุรักษ์


ภรรยาชื่อ นางพรรณี  มีบุตร ๒ คน คือ

๑.  นาย...  คณานุรักษ์

๒.  นาย...  คณานุรักษ์


๒๑.  นายวรเชษฐ์ คณานุรักษ์


ภรรยาชื่อ นาง...  มีธิดา ๑ คน คือ

๑.  น.ส.จริยา (กิ๊ฟ) คณานุรักษ์


๒๒.  นางสุมณฑา จันทร์สิทธิพงษ์  (สกุลเดิม คณานุรักษ์)


สามีชื่อ นาย...  มีบุตร ๑ คน คือ

๑.  นายภูริช จันทร์สิทธิพงษ์


๒๓.  นายปรัชญา คณานุรักษ์


ภรรยาชื่อ นางคนึงนุช (สกุลเดิม คงพุฒ)  มีธิดา ๑ คน คือ

๑.  น.ส.ชมพูนิกซ์ คณานุรักษ์


๒๔.  นางวาสนา (แอ๊ะ) ศิริสุวรรณ (สกุลเดิม คณานุรักษ์)


สามีชื่อ นายรัฐพงศ์ ศิริสุวรรณ  มีบุตร ๑ คน คือ

๑.  ด.ช.ป้องปก ศิริสุวรรณ


๒๕.  นางอังคณา (เจี๊ยบ) บุญมาศิริ (สกุลเดิม คณานุรักษ์)


สามีชื่อ นาย..... มีบุตร ๓ คน คือ

๑.  ด.ช.
๒.  ด.ช.
๓.  ด.ช.


๒๖
.  นายวิศาล จันทรัศมี


ภรรยาคนแรกชื่อ นางลิสา  มีธิดา ๒ คน คือ

๑.  น.ส.นัฐยา จันทรัศมี

๒.  น.ส.นิสา จันทรัศมี

ภรรยาคนที่สองชื่อ นางยุพดี  มีธิดา ๑ คน คือ

๑.  น.ส.แพร์ จันทรัศมี


๒๗.  นายวิรัช จันทรัศมี


ภรรยาชื่อ นางมาลินี (หนู) (ธิดานายมานพ และนางยุวรี คณานุรักษ์)  มีบุตร ๑ คน คือ

๑.  นายกนก จันทรัศมี ภรรยาชื่อ...


๒๘.  นางพาณี รัตนยันต์ (สกุลเดิม จันทรัศมี)


สามีชื่อ นายอุดม รัตนยันต์  มีบุตรธิดา ๔ คน ดังนี้

๑.  นายพิเชษฐ์ รัตนยันต์

๒.  นายอรรควุฒิ รัตนยันต์

๓.  นายสุทธิพงศ์ รัตนยันต์

๔.  น.ส.ภัทรวรรณ รัตนยันต์


๒๙.  น.ส.ปิ่นชฎา คณานุรักษ์๓๐.  น.ส.วาระดี คณานุรักษ์๓๑.  น.ส.ชุติมา คณานุรักษ์๓๒.  นายอดิศักดิ์ โทวาระ๓๓.  นางรักษ์ฤดี ธารานนท์๓๔.  นายธีระพงษ์ โทวาระ๓๕.  น.ส.สมฤดี โทวาระ๓๖.  นายพรพิทักษ์ โทวาระ๓๗
.  นายเอก โฆษิตกุล๓๘.  น.ส.แอน โฆษิตกุล๓๙.  นายธงชัย คณานุรักษ์๔๐.  นายไพรัช คณานุรักษ์๔๑.  น.ส.ภาณิดา คณานุรักษ์๔๒.  นางสุรัตน์ รตะพิพัฒน์  (สกุลเดิม คณานุรักษ์)


สามีชื่อ นายวรุณ รตะพิพัฒน์  มีบุตรธิดา ๓ คน คือ

๑.  นายรัชต์ รตะพิพัฒน์

๒.  นายอิสระ รตะพิพัฒน์

๓.  น.ส.กรกฎ รตะพิพัฒน์


๔๓.  นางรัชนี ราษฎร์บริรักษ์ (สกุลเดิม คณานุรักษ์)


สามีชื่อ นายมนู ราษฎร์บริรักษ์  มีบุตรธิดา ๓ คน คือ

๑.  น.ส.มรกต ราษฎร์บริรักษ์

๒.  นายมารุต ราษฎร์บริรักษ์

๓.  นายมาวิน ราษฎร์บริรักษ์


๔๔.  น.ส.สุรางค์ คณานุรักษ์๔๕.  นายสุทัศน์ คณานุรักษ์


ภรรยาชื่อ นางประกิจ  มีบุตร ๒ คน คือ

๑.  นายวรภัทร คณานุรักษ์

๒.  นายณัฐทร คณานุรักษ์


๔๖.  นางทัศนีย์ สมสมาน (สกุลเดิม คณานุรักษ์)


สามีชื่อ นายเอก สมสมาน  มีธิดา ๑ คน คือ

๑.  น.ส.ดฤดี สมสมาน


๔๗.  นายพิเชษฐ์ คณานุรักษ์๔๘.  น.ส.ทัศนีย์ บุญญสถิตย์๔๙.  นางศรีประไพ (สกุลเดิม บุญญสถิตย์)๕๐.  นางวิไลรัตน์ มาโนช (สกุลเดิม บุญญสถิตย์)๕๑.  นายวิทวัส บุญญสถิตย์๕๒.  นายประยูร บุญญสถิตย์๕๓.  นายประยุทธ์ บุญญสถิตย์๕๔.  นายประหยัด บุญญสถิตย์๕๕.  นายประวิน บุญญสถิตย์๕๖.  นายจุลจักร์ บุญญสถิตย์๕๗.  นายดนุพล ตันนโยภาส๕๘.  น.ส.นภรัตน์ ตันนโยภาส๕๙.  น.ส.อาภากร ตันนโยภาส๖๐.  น.ส.กนกรัตน์ ตันนโยภาส๖๑.  น.ส.เปี่ยมลาภ ตันนโยภาส
 

ทายาทลำดับที่ ๕ ---------

ทายาทลำดับที่ ๖ ---------

ทายาทลำดับที่ ๗ --------- 

 

 

 
จากซ้ายไปขวา: บ้านคุณพระจีนคณานุรักษ์, บ้านนายจูเซียน, บ้านนายจูเส้ง
บนถนนอาเนาะรู ปัตตานี
นายบั่นฮั่น คณานุรักษ์
นางอุ่นเลี่ยง (คณานุรักษ์) จินาวัฒน์ เมื่อยังเด็ก

 By: หนังสือ ประวัติทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง โดยนายประยูรเดช คณานุรักษ์, นายแพทย์ปานเทพ คณานุรักษ์ และนายพันธุ์ฤทธิ์ วัฒนายากร (พ.ศ. ๒๕๓๘)

<<Back    Go to อัลบั้มภาพถ่าย


views[18987]    

All contents
ภาพปกหนังสือจดหมายเหตุ ฯ ต่างๆ
ภาพถ่ายรับเสด็จรัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2432
ภาพถ่ายรับเสด็จรัชกาลที่ 6 พ.ศ. 2458 (2)
ภาพถ่ายรับเสด็จรัชกาลที่ 6 พ.ศ. 2458 (1)
ปิงปอง กับหมู่เกาะมัน ระยอง
ปิงปอง เที่ยวกระบี่
สวัสดีครับ ผม ปิงปอง ครับ
ปิงปองชวนท่องเที่ยว
ส่งข้อความถึงเว็บมาสเตอร์
ทายาทฯ สายพระจีนคณานุรักษ์ (จูล่าย ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์)
ทายาทฯ สายหลวงสุนทรสิทธิโลหะ (จูเม้ง ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์)
ทายาทฯ สายหลวงวิชิตศุลกากร (จูอิ้น ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์)
ทายาทฯ สายนายจูเส้ง (ตันธนวัฒน์) คณานุรักษ์
ทายาทฯ สายนางเม่งจู (ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์) โกวิทยา
ทายาทฯ สายนางกี่จู (ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์) กาญจนบุษย์
ทายาทฯ สายนางจูกี่ (ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์) แซ่เล่า
 

       Contact Us  
Subject/เรื่อง:  
From/จาก:  
Sender Email/อีเมล์ผู้ส่ง:  
Detail/รายละเอียด:  
       


ส่งเมล์หน้านี้ให้เพื่อน    ตั้งเว็บนี้ เปิดเป็นหน้าแรก
  Home  | ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง เมืองปัตตานี | เชิญมาคุยกันฉันญาติมิตร | หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด วัดช้างให้ | เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ศาลเจ้าเล่งจูเกียง | ประวัติศาสตร์และบุคคลสำคัญเมืองปัตตานี | อัลบั้มภาพถ่ายkananurak.com
Copyright (C) 2000-2006 All Rights Reserved