Home        ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง เมืองปัตตานี        เชิญมาคุยกันฉันญาติมิตร        หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด วัดช้างให้        เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ศาลเจ้าเล่งจูเกียง        ประวัติศาสตร์และบุคคลสำคัญเมืองปัตตานี        อัลบั้มภาพถ่าย

 

ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง เมืองปัตตานี ๗ สาย
 หลวงสำเร็จกิจกรจางวาง
 สายนางเม่งจู โกวิทยา
 สายหลวงสุนทรสิทธิโลหะ
 สายคุณพระจีนคณานุรักษ์
 สายนายจูเส้ง คณานุรักษ์
 สายนางกี่จู กาญจนบุษย์
 สายนางจูกี่ แซ่เล่า
 สายหลวงวิชิตศุลกากร
ข่าวสารบ้านเมือง
  ข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์
  ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
  มติชนกรุ๊ป
  คมชัดลึก - เนชั่นกรุ๊ป
  ผู้จัดการออนไลน์
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  ไทยโพสต์
  ฐานเศรษฐกิจ
 ModernNineTV
 Nation Channel
 Asia Satellite TV
เพลิดเพลินจำเริญใจ
 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ มิวเซียมสยาม
 สวนสัตว์ของเรา
 ท่องเที่ยวทั่วไทย
 สถานีเพลงคาราบาวออนไลน์
 มูลนิธินาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์)
 มูลนิธิ จักรพันธุ์ โปษยกฤต
 มูลนิธิมหาอุปรากรกรุงเทพ (บางกอกโอเปร่า)
เว็บนี้มีประโยชน์
 เครือข่ายกาญจนาภิเษก
 สำนักราชเลขาธิการ
 NECTEC - เนคเทค
 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 รวมพลังหาร2 108 วิธีประหยัดพลังงาน
 ดิกชันนารีไทยอังกฤษ
 พจนานุกรมไทยออนไลน์
 พจนานุกรมพุทธศาสน์ ประมวลธรรม (พระธรรมปิฎก)
 หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 เส้นทางรถไฟฟ้า บีทีเอส
 เส้นทางเดินรถไฟฟ้าใต้ดิน
 รายงานสภาพจราจรผ่านอินเทอร์เน็ต
 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 TQA รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
เด็กคืออนาคตของชาติ
 ปลาวาฬบราวเซอร์ ท่องเน็ตปลอดภัย ห่วงใยเยาวชน
 TK Park อุทยานการเรียนรู้
 พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
 อะไรเอ่ย นิทาน เด็ก ครอบครัว ทันโลก
 สคูลไทยแลนด์ ประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบใหม่
 ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ออนไลน์
 วิชาการ.คอม คลังความรู้ ปัญญาไทย เพื่อการศึกษาไทย
 นิทานออนไลน์ มูลนิธิเด็ก
 ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์
ค้นหาอินเตอร์เน็ต
 แบล็คเกิ้ล ค้นหาประยัดพลังงาน
 กูเกิ้ลไทย
 ยาฮูเซิร์ช
 MSN Search
สังคมสื่อสาร
 FaceBook
 Twitter
 ไทยเมล์
 Gmail
 ฮ็อตเมล์
 ยาฮูเมล์
 สื่อสารทันใจด้วย ICQ
เว็บทายาทฯ ของเรา
 โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี
 โรงแรม ภูริมาศบีชแอนด์สปา
  ศรีพลเทค
  ปิงปองชวนท่องเที่ยว
  เจมส์ ภูวเดช คณานุรักษ์
  บล็อกหมอปานเทพ คณานุรักษ์
----------------------------
หากเว็บนี้ยังประโยชน์แก่ท่านบ้างทางหนึ่งทางใด
ข้าพเจ้าขออุทิศคุณความดีทั้งปวงนั้นแด่บรรพบุรุษ
บิดา มารดา ญาติพี่น้อง และ ครูบาอาจารย์ทุกท่าน
หากแม้มีความบกพร่องใดๆ โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ข้าพเจ้าขอน้อมรับผิดทุกประการแต่เพียงผู้เดียว
  รักศักดิ์ คณานุรักษ์ (ต้น)
 MBA, State University of New York at Buffalo
 Prince of Songkla University
 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ส่งข้อความถึงเว็บมาสเตอร์


ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง เมืองปัตตานี

ฯพณฯ นายสวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรี

แล้วก็มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสวัสดิ์ วัฒนายากร เป็นองคมนตรีคนที่ 17 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2545

ประธานองคมนตรี พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เบิกตัวสวัสดิ์ วัฒนายากร เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระพักตร์แล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2545

เป็นองคมนตรีที่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2535 อธิบายความหมายว่า คือผู้มีตำแหน่งที่ปรึกษาในองค์พระมหากษัตริย์ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ฉบับปัจจุบันบัญญัติไว้ให้ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชอัธยาศัย ไม่เกิน 18 คน ประกอบเป็นคณะองคมนตรี

โดยส่วนตัว ลัดดามักคุ้นพอสมควรกับสวัสดิ์ วัฒนายากร มายาวนานกว่า 30 ปี ขอแนะนำทำความรู้จักองคมนตรีคนใหม่สุด “เพิ่งแกะกล่อง” อย่างย่นย่อดังนี้

สวัสดิ์ วัฒนายากร อายุ 67 (เกิด 8 ตุลาคม 2477) ชาวปักษ์ใต้ จังหวัดปัตตานี สวัสดิ์ วัฒนายากร เป็นบุตรคนที่ 7 ในจำนวน 10 คนของคหบดีขุนธำรงพันธุ์ภักดีกับคุณแม่สร้อยทอง สกุลเดิมคณานุรักษ์

สวัสดิ์ วัฒนายากร เป็นนักเรียนเก่าเบญจมราชูทิศ ปัตตานี กรุงเทพคริสเตียน เมโทรโปลิแคน บิวซีเนส คอลเลจ แห่งเมืองซิดนีย์ ออสเตรเลีย วิลบราแฮม คอลเลจ รัฐแมสซาชูเซตส์ และจบปริญญาวิศวกรรมเครื่องกลจากสถาบันเอ็มไอที สหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2501

สวัสดิ์ วัฒนายากร เข้ารับราชการเป็นนายช่างโท กองช่างกล กรมชลประทานปี 2506 บางตำแหน่งในอดีตมีผู้อำนวยการกองเครื่องจักรกล วิศวกรใหญ่ฝ่ายเครื่องกล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามลำดับ สวัสดิ์ วัฒนายากร ได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน ในสมัยรัฐบาลอานันท์ ปันยารชุน ปี 2535 จนเกษียณอายุราชการในตำแหน่งนี้ปี 2538

สวัสดิ์ วัฒนายากร ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา เขาเคยเป็นกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยร้องทุกข์ เคยเป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุด เคยเป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา

กล่าวสำหรับเรื่องครอบครัว สวัสดิ์ วัฒนายากร สมรสกับปานจิตต์ “สุจริตกุล” บุตรีพระพิบูลไอศวรรย์กับคุณวิจิตร สุจริตกุล พระพิบูลไอศวรรย์ อดีตมหาดเล็กห้องบรรทมในรัชกาลที่ 6 ผู้ใช้เวลา 3 ปี จบเนติบัณฑิตอังกฤษ และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลฎีกา

ปานจิตต์ วัฒนายากร เป็นศิษย์เก่าเตรียมอุดมศึกษาชั้น 19 จบอักษรศาสตร์จุฬาฯ ปี 2504 รับราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณคือผู้ช่วยปลัดกระทรวง

สวัสดิ์-ปานจิตต์ วัฒนายากร มีบุตรชาย 1 คนชื่อ ทัศนพงษ์ วัฒนายากร จบปริญญาตรีรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ณ วันนี้ศึกษาปริญญาโทอยู่มหาวิทยาลัยโคโรลาโด เมืองเดนเวอร์ สหรัฐฯ

กล่าวสำหรับเรื่องที่มีผู้ชื่นชมผ่าน 2 รูหูลัดดาเสมอมา ชื่นชมว่า สวัสดิ์ วัฒนายากร เป็นคนซื่อสัตย์ เป็นคนมีเพื่อนดี เป็นคนมีเพื่อนมาก ลัดดาขอหยิบยกมาแจกแจงเฉพาะเพื่อน “กลุ่มใต้ถุน” เพื่อน “กลุ่มใต้ถุน” หมายถึงเพื่อนผู้เคยร่วมพำนักพักพิงอยู่ “ใต้ถุนทำเนียบ” เอกอัครราชทูตไทย พจน์ สารสิน ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ระหว่างปี 2496-2500

ประกอบด้วย พล.ต.ท.โกศล ลิมปิชาติ กมลา สุโกศล ไกรสีห์ ตุลารักษ์ นายแพทย์จอห์น ยังก์ เฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ ถาวร อรรถจินดา ทิพย์รักษ์ สุขุม ธงฉาน โชติกเสถียร ธรรมนูญ ประจวบเหมาะ ธีระ พึ่งสุนทร นิตย์ พิบูลสงคราม ทวีศักดิ์ เสสะเวช พล.ท.ทวิชาติ ชวกุล วาปี ภิรมย์ภักดี

ศุภชัย หวั่งหลี สมิทธ ธรรมสโรช สุคนธ์ ศรโชติ พล.ท.สุพจน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา อนันต์ ปานะนนท์ อังคนี วรทรัพย์ อุทยาน อุทยานะกะ และ อาสา สารสิน เจ้าของฉายา “เจ้าของใต้ถุน” ที่ ณ วันนี้ นั่งเก้าอี้ราชเลขาธิการ
ขุนธำรงพันธุ์ภักดี และนางสร้อยทอง (คณานุรักษ์) วัฒนายากร
บิดาและมารดาขององคมนตรีสวัสดิ์
ขุนธำรงพันธุ์ภักดี บิดาของนายสวัสดิ์ สมัยยังหนุ่ม
คนนั่ง: ขุนพิทักษ์รายา ผู้เป็นตา
คนยืน: ขุนธำรงพันธุ์ภักดี ผู้บิดา

 By: ที่มา: คอลัมน์ ลึก(ไม่)ลับกับ 'ลัดดา' หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ONLINE วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2545; ภาพจากบุคคลสำคัญของปัตตานี โดย ร.ศ.มัลลิกา คณานุรักษ์

<<Back    Go to ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง เมืองปัตตานี


views[19052]    

All contents
ชีวประวัติ จางวางโทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง
หลวงสำเร็จกิจกรจางวาง ต้นตระกูลคณานุรักษ์
พระจีนคณานุรักษ์ (ตันจูล่าย)
ประวัติ อำมาตย์ตรี พระจีนคณานุรักษ์ และตระกูลคณานุรักษ์
นายอนันต์ คณานุรักษ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี
ขุนธำรงพันธุ์ภักดี (ธำรง วัฒนายากร)
นายดิเรก คณานุรักษ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี ๕ สมัย!
นายสุวิทย์ คณานุรักษ์ อดีตประธานสภาเทศบาลตำบลสุไหงโก-ลก และประธานสภาจังหวัดนราธิวาส
นายจำเริญ วัฒนายากร ต.ม. และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ ๔
นายเติมศักดิ์ คณานุรักษ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี
ฯพณฯ นายสวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรี
ตำราไสยศาสตร์ ของนายอนันต์ คณานุรักษ์
เมื่อข้าพเจ้าเป็นเด็กหัวตลาด (น.พ.ปานเทพ คณานุรักษ์)
น.อ.นพ.สืบสาย สุวรรณจินดา รน. อดีตนายกเทศมนตรีเมืองยะลา
ตำรับยาจีนแผนโบราณ โดยนายมานพ คณานุรักษ์
ต้นตระกูล ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง ชั้นที่ ๑ และ ๒
 

       Contact Us  
Subject/เรื่อง:  
From/จาก:  
Sender Email/อีเมล์ผู้ส่ง:  
Detail/รายละเอียด:  
       


ส่งเมล์หน้านี้ให้เพื่อน    ตั้งเว็บนี้ เปิดเป็นหน้าแรก
  Home  | ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง เมืองปัตตานี | เชิญมาคุยกันฉันญาติมิตร | หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด วัดช้างให้ | เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ศาลเจ้าเล่งจูเกียง | ประวัติศาสตร์และบุคคลสำคัญเมืองปัตตานี | อัลบั้มภาพถ่ายkananurak.com
Copyright (C) 2000-2006 All Rights Reserved