Home        ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง เมืองปัตตานี        เชิญมาคุยกันฉันญาติมิตร        หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด วัดช้างให้        เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ศาลเจ้าเล่งจูเกียง        ประวัติศาสตร์และบุคคลสำคัญเมืองปัตตานี        อัลบั้มภาพถ่าย

 

ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง เมืองปัตตานี ๗ สาย
 หลวงสำเร็จกิจกรจางวาง
 สายนางเม่งจู โกวิทยา
 สายหลวงสุนทรสิทธิโลหะ
 สายคุณพระจีนคณานุรักษ์
 สายนายจูเส้ง คณานุรักษ์
 สายนางกี่จู กาญจนบุษย์
 สายนางจูกี่ แซ่เล่า
 สายหลวงวิชิตศุลกากร
ข่าวสารบ้านเมือง
  ข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์
  ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
  มติชนกรุ๊ป
  คมชัดลึก - เนชั่นกรุ๊ป
  ผู้จัดการออนไลน์
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  ไทยโพสต์
  ฐานเศรษฐกิจ
 ModernNineTV
 Nation Channel
 Asia Satellite TV
เพลิดเพลินจำเริญใจ
 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ มิวเซียมสยาม
 สวนสัตว์ของเรา
 ท่องเที่ยวทั่วไทย
 สถานีเพลงคาราบาวออนไลน์
 มูลนิธินาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์)
 มูลนิธิ จักรพันธุ์ โปษยกฤต
 มูลนิธิมหาอุปรากรกรุงเทพ (บางกอกโอเปร่า)
เว็บนี้มีประโยชน์
 เครือข่ายกาญจนาภิเษก
 สำนักราชเลขาธิการ
 NECTEC - เนคเทค
 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 รวมพลังหาร2 108 วิธีประหยัดพลังงาน
 ดิกชันนารีไทยอังกฤษ
 พจนานุกรมไทยออนไลน์
 พจนานุกรมพุทธศาสน์ ประมวลธรรม (พระธรรมปิฎก)
 หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 เส้นทางรถไฟฟ้า บีทีเอส
 เส้นทางเดินรถไฟฟ้าใต้ดิน
 รายงานสภาพจราจรผ่านอินเทอร์เน็ต
 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 TQA รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
เด็กคืออนาคตของชาติ
 ปลาวาฬบราวเซอร์ ท่องเน็ตปลอดภัย ห่วงใยเยาวชน
 TK Park อุทยานการเรียนรู้
 พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
 อะไรเอ่ย นิทาน เด็ก ครอบครัว ทันโลก
 สคูลไทยแลนด์ ประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบใหม่
 ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ออนไลน์
 วิชาการ.คอม คลังความรู้ ปัญญาไทย เพื่อการศึกษาไทย
 นิทานออนไลน์ มูลนิธิเด็ก
 ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์
ค้นหาอินเตอร์เน็ต
 แบล็คเกิ้ล ค้นหาประยัดพลังงาน
 กูเกิ้ลไทย
 ยาฮูเซิร์ช
 MSN Search
สังคมสื่อสาร
 FaceBook
 Twitter
 ไทยเมล์
 Gmail
 ฮ็อตเมล์
 ยาฮูเมล์
 สื่อสารทันใจด้วย ICQ
เว็บทายาทฯ ของเรา
 โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี
 โรงแรม ภูริมาศบีชแอนด์สปา
  ศรีพลเทค
  ปิงปองชวนท่องเที่ยว
  เจมส์ ภูวเดช คณานุรักษ์
  บล็อกหมอปานเทพ คณานุรักษ์
----------------------------
หากเว็บนี้ยังประโยชน์แก่ท่านบ้างทางหนึ่งทางใด
ข้าพเจ้าขออุทิศคุณความดีทั้งปวงนั้นแด่บรรพบุรุษ
บิดา มารดา ญาติพี่น้อง และ ครูบาอาจารย์ทุกท่าน
หากแม้มีความบกพร่องใดๆ โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ข้าพเจ้าขอน้อมรับผิดทุกประการแต่เพียงผู้เดียว
  รักศักดิ์ คณานุรักษ์ (ต้น)
 MBA, State University of New York at Buffalo
 Prince of Songkla University
 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ส่งข้อความถึงเว็บมาสเตอร์


ประวัติศาสตร์และบุคคลสำคัญเมืองปัตตานี

พระธรรมโมลี (พระเทพญาณโมลี) วัดตานีนรสโมสร

พระธรรมโมลี
(เกตุ ติสฺสโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง จังหวัดปัตตานี ท่านได้จัดตั้งโรงเรียนสอนภาษาไทยเป็นแห่งแรกในจังหวัดปัตตานี เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กไทยมุสลิมได้เรียนหนังสือไทย และได้จัดตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เพื่อให้เด็กไทยพุทธและคนไทยพุทธทั่วไปศึกษาพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกในจังหวัดปัตตานี เป็นพระเถระที่ไม่เก็บสะสมวัตถุปัจจัย เมื่อมีผู้มาถวายปัจจัยต่างๆ ท่านก็จะมอบต่อให้ส่วนราชการ หรือองค์กรการกุศลต่างๆ ให้เกิดสาธารณประโยชน์

พระธรรมโมลี มีนามเดิมว่า เกตุ นามสกุล ธรรมรัชชะ โยมบิดามีนามว่า นายเฉ่งเซ่ง โยมมารดามีนามว่า นางโบ้ยเลี่ยน ท่านเกิดวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๐ ที่อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

เด็กชายเกตุ ธรรมรัชชะ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมรุ่นแรกของโรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา เรียนจบชั้นมัธยมปีที่ ๓ ได้บรรพชาเป็นสามเณร เมื่ออายุได้ ๑๕ ปี ที่วัดเลียบ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๐ สอบได้เปรียญ ๓ ประโยค เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘ และสอบเปรียญ ๔ ประโยคเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐

ใน พ.ศ. ๒๔๗๑ ท่านได้เป็นเจ้าอาวาสวัดเลียบ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  พ.ศ. ๒๔๗๒ ได้เป็นเจ้าคณะอำเภอจะนะ และอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  พ.ศ. ๒๔๗๓ ได้เป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา และได้รับสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเป็นพระครูวิจิตรคณารักษ์ อีกทั้งยังได้เป็นกรรมการสงฆ์จังหวัดสงขลา

ใน พ.ศ. ๒๔๗๗ ได้เป็นเจ้าคณะมณฑลปัตตานี และได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่ "พระญาณโมลีธรรมวาทีสุนทร"  ใน พ.ศ. ๒๔๙๘ ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นชั้นราชที่ "พระราชญาณโมลีฯ"  ครั้นถึง พ.ศ. ๒๕๐๐ ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นชั้นเทพที่ "พระเทพญาณโมลี"  และใน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ "พระธรรมโมลี"

พระธรรมโมลีรอบรู้ธรรมมะอย่างดี เป็นนักเทศน์ที่มีโวหารคมคาย และท่านยังได้แต่งคำประพันธ์ประเภทต่างๆ ไว้มากมายทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้พิมพ์เผยแพร่บทร้อยกรองเรื่องมหาสุบินคำฉันท์ ส่วนโคลงเรื่องวีรบุรุษและวีรสตรี ได้พิมพ์เผยแพร่ในทักษิณพจน์

พระธรรมโมลี บริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้งระดับเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะจังหวัด และเจ้าคณะมณฑล เคยได้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการคณะสงฆ์ในภาคใต้ เคยเป็นผู้จัดการศึกษาคณะสงฆ์ในภาคใต้ของไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ อย่างเป็นระบบและทันสมัย และเคยเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตในพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดเชตวัน กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย

ก่อนที่พระธรรมโมลีจะมรณภาพ ได้ดำเนินการที่เป็นสาธารณประโยชน์มากมายอาทิ จัดตั้งมูลนิธิพระธรรมโมลี เพื่อนำดอกผลมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  มอบทุนเริ่มต้นในการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระเทพญาณโมลีขึ้นภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยได้มอบวัตถุโบราณและศิลปวัตถุต่างๆ ที่เก็บสะสมไว้ ตลอดจนของที่มีผู้นำมาถวายไว้เป็นจำนวนมากแก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาสืบไป ซึ่งอาคารพิพิธภัณฑ์พระเทพญาณโมลีสร้างแล้วเสร็จให้ชมได้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นต้นมา และยังได้จัดสร้างหอสมุดพระธรรมโมลีที่โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดตานีนรสโมสร) อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อให้เป็นแหล่งค้นคว้าศึกษาของนักเรียน ฯลฯ

ผลแห่งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและดำเนินการต่างๆ ซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในสาขาปรัชญาและศาสนา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ แก่พระธรรมโมลี

พระธรรมโมลีเป็นพระเถระที่มีอายุยืนยาว และมีพรรษากาลสูง มีความจำดีเยี่ยม ท่านได้มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ มีอายุได้ ๑๐๐ ปี ๖ เดือน ๒๒ วัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเป็นประธานพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ณ เมรุชั่วคราวสนามศักดิ์เสนี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ตุ๊กตาหินแกรนิต ทางขึ้นประตูโบสถ์ วัดตานีนรสโมสร
ซึ่งเป็นอับเฉาเรือสำเภาที่ หลวงสุนทรสิทธิโลหะ ติดต่อค้าขายและนำมาจากประเทศจีน

 

By: หนังสือเรื่อง บุคคลสำคัญของปัตตานี โดย รศ.มัลลิกา คณานุรักษ์ (๒๕๔๕)

<<Back    Go to ประวัติศาสตร์และบุคคลสำคัญเมืองปัตตานี


views[11381]    

All contents
ประวัติการสร้างเมืองปัตตานี
๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ ญี่ปุ่นบุกปัตตานี
ประวัติศาสตร์การปกครองเมืองปัตตานีภายใต้อาณาจักรสยาม
สภาพเมืองตานี ในพ.ศ. ๒๔๒๗ จากหนังสือ ชีวิวัฒน์ โดย เจ้าฟ้ากรมพระยาภานุพันธุวงศ์วรเดช (สมเด็จวังบูรพาฯ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แสดงกตเวทิตาจัดงานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ทายาท 2 ตระกูลบริจาคที่ดิน
ขุนเจริญวรเวช (เจริญ สืบแสง) ผู้แทนฯ ของชาวปัตตานี
พระราชพุทธิรังษี (หลวงพ่อดำ) วัดมุจลินทวาปีวิหาร (วัดตุยง)
พระธรรมโมลี (พระเทพญาณโมลี) วัดตานีนรสโมสร
พนมเทียน (ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ) ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐
นายขาเดร์ (นายแวกาเดร์) แวเด็ง ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๖
หลวงพิธานอำนวยกิจ ผู้ก่อตั้งบริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด
พันเอก ขุนอิงคยุทธบริหาร (ค่ายอิงคยุทธบริหาร)
พระพิพิธภักดี (ตนกูมุกดา อับดุลบุตร) ทายาทเจ้าเมืองยะหริ่ง
"พญาตานี" ปืนใหญ่ใส่อดีตอันรุ่งเรืองของ กษัตริยาแห่งปัตตานี
นายอนันต์ วัฒนานิกร ผู้เชี่ยวชาญเรื่องประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมภาคใต้ตอนล่าง
ขุนจารุวิเศษศึกษากร (เจ๊ะมุ) ผู้ให้กำเนิดท่าเต้นรองเง็งแบบของจังหวัดปัตตานี
ขุนจรรยาวิธาน (ยูโซะ มะโรหบุตร) ผู้บุกเบิกการเรียนภาษาไทยให้กับเด็กไทยมุสลิม
อำมาตย์โท พระยาพิบูลพิทยาพรรค บิดาแห่งการศึกษาของมณฑลปัตตานี
พระยาเดชานุชิตสยามมิศร์ภักดี สมุหเทศาภิบาลมณฑลปัตตานีคนแรก
ปัตตานี ในราวปี พ.ศ.๒๔๒๔ จากบันทึกของฝรั่งผู้มาเยือน (ตอนที่ ๑)


ส่งเมล์หน้านี้ให้เพื่อน    ตั้งเว็บนี้ เปิดเป็นหน้าแรก
  Home  | ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง เมืองปัตตานี | เชิญมาคุยกันฉันญาติมิตร | หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด วัดช้างให้ | เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ศาลเจ้าเล่งจูเกียง | ประวัติศาสตร์และบุคคลสำคัญเมืองปัตตานี | อัลบั้มภาพถ่ายkananurak.com
Copyright (C) 2000-2006 All Rights Reserved