Home        ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง เมืองปัตตานี        เชิญมาคุยกันฉันญาติมิตร        หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด วัดช้างให้        เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ศาลเจ้าเล่งจูเกียง        ประวัติศาสตร์และบุคคลสำคัญเมืองปัตตานี        อัลบั้มภาพถ่าย

 

ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง เมืองปัตตานี ๗ สาย
 หลวงสำเร็จกิจกรจางวาง
 สายนางเม่งจู โกวิทยา
 สายหลวงสุนทรสิทธิโลหะ
 สายคุณพระจีนคณานุรักษ์
 สายนายจูเส้ง คณานุรักษ์
 สายนางกี่จู กาญจนบุษย์
 สายนางจูกี่ แซ่เล่า
 สายหลวงวิชิตศุลกากร
ข่าวสารบ้านเมือง
  ข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์
  ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
  มติชนกรุ๊ป
  คมชัดลึก - เนชั่นกรุ๊ป
  ผู้จัดการออนไลน์
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  ไทยโพสต์
  ฐานเศรษฐกิจ
 ModernNineTV
 Nation Channel
 Asia Satellite TV
เพลิดเพลินจำเริญใจ
 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ มิวเซียมสยาม
 สวนสัตว์ของเรา
 ท่องเที่ยวทั่วไทย
 สถานีเพลงคาราบาวออนไลน์
 มูลนิธินาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์)
 มูลนิธิ จักรพันธุ์ โปษยกฤต
 มูลนิธิมหาอุปรากรกรุงเทพ (บางกอกโอเปร่า)
เว็บนี้มีประโยชน์
 เครือข่ายกาญจนาภิเษก
 สำนักราชเลขาธิการ
 NECTEC - เนคเทค
 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 รวมพลังหาร2 108 วิธีประหยัดพลังงาน
 ดิกชันนารีไทยอังกฤษ
 พจนานุกรมไทยออนไลน์
 พจนานุกรมพุทธศาสน์ ประมวลธรรม (พระธรรมปิฎก)
 หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 เส้นทางรถไฟฟ้า บีทีเอส
 เส้นทางเดินรถไฟฟ้าใต้ดิน
 รายงานสภาพจราจรผ่านอินเทอร์เน็ต
 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 TQA รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
เด็กคืออนาคตของชาติ
 ปลาวาฬบราวเซอร์ ท่องเน็ตปลอดภัย ห่วงใยเยาวชน
 TK Park อุทยานการเรียนรู้
 พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
 อะไรเอ่ย นิทาน เด็ก ครอบครัว ทันโลก
 สคูลไทยแลนด์ ประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบใหม่
 ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ออนไลน์
 วิชาการ.คอม คลังความรู้ ปัญญาไทย เพื่อการศึกษาไทย
 นิทานออนไลน์ มูลนิธิเด็ก
 ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์
ค้นหาอินเตอร์เน็ต
 แบล็คเกิ้ล ค้นหาประยัดพลังงาน
 กูเกิ้ลไทย
 ยาฮูเซิร์ช
 MSN Search
สังคมสื่อสาร
 FaceBook
 Twitter
 ไทยเมล์
 Gmail
 ฮ็อตเมล์
 ยาฮูเมล์
 สื่อสารทันใจด้วย ICQ
เว็บทายาทฯ ของเรา
 โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี
 โรงแรม ภูริมาศบีชแอนด์สปา
  ศรีพลเทค
  ปิงปองชวนท่องเที่ยว
  เจมส์ ภูวเดช คณานุรักษ์
  บล็อกหมอปานเทพ คณานุรักษ์
----------------------------
หากเว็บนี้ยังประโยชน์แก่ท่านบ้างทางหนึ่งทางใด
ข้าพเจ้าขออุทิศคุณความดีทั้งปวงนั้นแด่บรรพบุรุษ
บิดา มารดา ญาติพี่น้อง และ ครูบาอาจารย์ทุกท่าน
หากแม้มีความบกพร่องใดๆ โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ข้าพเจ้าขอน้อมรับผิดทุกประการแต่เพียงผู้เดียว
  รักศักดิ์ คณานุรักษ์ (ต้น)
 MBA, State University of New York at Buffalo
 Prince of Songkla University
 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ส่งข้อความถึงเว็บมาสเตอร์


ประวัติศาสตร์และบุคคลสำคัญเมืองปัตตานี


อำมาตย์โท พระยาพิบูลพิทยาพรรค บิดาแห่งการศึกษาของมณฑลปัตตานี


อำมาตย์โท พระยาพิบูลพิทยาพรรค (ทอง คุปตาสา) เป็นธรรมการมณฑลปัตตานี และท่านยังได้รับการยกย่องจากชาวปัตตานีว่า เป็นบิดาแห่งการศึกษาของชาวปัตตานี โดยเป็นผู้ริเริ่มให้มีตำราเรียนเขียนไทยขึ้นเป็นครั้งแรกสำหรับใช้ในมณฑลปัตตานี อำมาตย์โท พระยาพิบูลพิทยาพรรค มีนามเดิมว่า ทอง นามสกุล คุปตาสา ได้รับพระราชทานนามสกุลในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๒๖ ที่อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี บิดามีนามว่า นายบุญธรรม มารดามีนามเดิมว่า นางสุ่น

นายทอง คุปตาสา เริ่มการศึกษาชั้นต้นที่โรงเรียนประจำอำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ภายหลังได้มาศึกษาต่อระดับสูงที่กรุงเทพฯ โดยอาศัยอยู่ที่วัดราชบพิธฯ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ ด้วยคะแนนสูงเป็นเยี่ยม ได้เป็นครูประกาศนียบัตรครูประถมพิเศษและประกาศนียบัตรครูมัธยม นับเป็นนักเรียนฝึกหัดครูรุ่นแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ต่อมาได้มารับราชการที่จังหวัดปัตตนี ใน พ.ศ. ๒๔๕๑ ได้เป็นธรรมการมณฑลปัตตานี และกำกับการนครศรีธรรมราชอีกมณฑลหนึ่งด้วย

งานสำคัญที่ปัตตานีของท่าน คือ จัดการศึกษาในมณฑลปัตตานีในสมัยนั้นโดยพยายามจูงใจให้เด็กไทยมุสลิมมาเรียนภาษาไทย แล้วให้ผู้ที่เรียนเหล่านั้นกลับไปสอนเด็กไทยมุสลิมรุ่นหลังอีกต่อหนึ่ง โดยพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ลูกหลานอดีตเจ้าเมืองปัตตานี อาทิ ขุนศิริอับดุลบุตร น้องของพระยายะหริ่ง (ตนกูยูโซะ) รวมทั้งผู้นำทางศาสนาคนอื่นๆ เรียนหนังสือไทยแล้วกลับไปสอนผู้อื่นต่อไป

นายทอง คุปตาสา ได้เลื่อนบรรดาศักดิ์มาตามลำดับจนเป็นพระยา ชื่อว่า อำมาตย์โทพระยาพิบูลพิทยาพรรค ผลงานเขียนที่เป็นแบบเรียนและเป็นหนังสืออันเป็นผลงานเด่น มีจำนวนถึง ๓ เล่ม คือ แบบเรียนเร็วไทย - มลายู เป็นแบบสอนอ่าน ใช้ตัวอักษรไทยโดยมีคำภาษามลายูปนอยู่ด้วย หนังสือเรื่องการตั้งโรงเรียนศีลธรรมในวัด เป็นหนังสือที่ท่านได้ทำร่วมกับเจ้าคุณพระธรรมวโรดม (เซ่ง) วัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มนี้ให้อ่านเพื่อปราบใจคนทำผิด เป็นการช่วยด้านการปกครองอีกทางหนึ่ง เพราะที่ผ่านมาการปกครองของไทยมุ่งแต่การปราบกาย คือ เมื่อทำผิดก็ให้ติดคุกหรือตัดสินประหาร หนังสือเล่มนี้ช่วยเป็นการสอนศีลธรรมในวัดให้คนกลัวบาปกรรมมากกว่ากลัวกฎหมาย และอีกเล่มหนึ่ง คือ หนังสือเรื่องเล่าความเตือนเพื่อน เป็นหนังสือสอนคติทางโลกและทางธรรม

นอกจากนั้นท่านยังเป็นผู้ริเริ่มให้มีการเล่นสักวาซ่อนเงื่อน กับเจ้าคุณอุดมพงษ์เพ็ญสวัสดิ์ สมุหเทศาภิบาล โดยจัดให้มีการพบปะในกลุ่มของข้าราชการเดือนละ ๑ ครั้ง และให้ทุกคนต่างนำอาหารมากันคนละ ๑ อย่าง ร่วมรับประทานหลังการเล่นสักวาแล้ว

อำมาตย์โท พระยาพิบูลพิทยาพรรค เป็นบุคคลแรกที่ร่วมมือกับสมุหเทศาภิบาล ปรับปรุงและขยายกิจการลูกเสือให้แพร่หลาย จนได้รับคำประกาศเกียรติคุณและคำชมเชยจากเสนาบดีกระทรวงธรรมการ ในหนังสือวิทยาจารย์ว่า "ปัตตานีเป็นมณฑลตัวอย่าง คือดีทั้งการศึกษา การลูกเสือ รวมทั้งอนุสภากาชาดด้วย"

ชีวิตครอบครัวของอำมาตย์โท พระยาพิบูลพิทยาพรรค มีบุตรธิดากับคุณหญิงสินด้วยกัน ๖ คน คือ

๑.  ชุมพล คุปตาสา 
๒.  เล็ก คุปตาสา 
๓.  พร้อม ชำนาญกิจ 
๔.  ทองคำ วิเศษสุวรรณภูมิ 
๕.  สุวรรณา คุปตาสา  
๖.  แสงทอง ผ่องแก้ว


อำมาตย์โท พระยาพิบูลพิทยาพรรค ได้อำลาชีวิตราชการรับเงินบำนาญ ในช่วงที่ทางราชการได้ยุบเลิกมณฑล โดยท่านได้ใช้ชีวิตบั้นปลายทำงานส่วนตัวและให้คำปรึกษาเรื่องต่างๆ แก่ชาวปัตตานี จนถึงวาระสุดท้ายที่ปัตตานี ท่านได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันเสาร์ที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๙ รวมอายุได้ ๘๓ ปี แม้ทุกวันนี้ชาวปัตตานีก็ยังรำลึกถึงพระยาพิบูลพิทยาพรรค บิดาแห่งการศึกษาของชาวปัตตานีอยู่เสมอ


By: หนังสือเรื่อง บุคคลสำคัญของปัตตานี โดย รศ.มัลลิกา คณานุรักษ์ (๒๕๔๕)

<<Back     Go to ประวัติศาสตร์และบุคคลสำคัญเมืองปัตตานี


views[5205]    

All contents
ประวัติการสร้างเมืองปัตตานี
๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ ญี่ปุ่นบุกปัตตานี
ประวัติศาสตร์การปกครองเมืองปัตตานีภายใต้อาณาจักรสยาม
สภาพเมืองตานี ในพ.ศ. ๒๔๒๗ จากหนังสือ ชีวิวัฒน์ โดย เจ้าฟ้ากรมพระยาภานุพันธุวงศ์วรเดช (สมเด็จวังบูรพาฯ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แสดงกตเวทิตาจัดงานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ทายาท 2 ตระกูลบริจาคที่ดิน
ขุนเจริญวรเวช (เจริญ สืบแสง) ผู้แทนฯ ของชาวปัตตานี
พระราชพุทธิรังษี (หลวงพ่อดำ) วัดมุจลินทวาปีวิหาร (วัดตุยง)
พระธรรมโมลี (พระเทพญาณโมลี) วัดตานีนรสโมสร
พนมเทียน (ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ) ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐
นายขาเดร์ (นายแวกาเดร์) แวเด็ง ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๖
หลวงพิธานอำนวยกิจ ผู้ก่อตั้งบริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด
พันเอก ขุนอิงคยุทธบริหาร (ค่ายอิงคยุทธบริหาร)
พระพิพิธภักดี (ตนกูมุกดา อับดุลบุตร) ทายาทเจ้าเมืองยะหริ่ง
"พญาตานี" ปืนใหญ่ใส่อดีตอันรุ่งเรืองของ กษัตริยาแห่งปัตตานี
นายอนันต์ วัฒนานิกร ผู้เชี่ยวชาญเรื่องประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมภาคใต้ตอนล่าง
ขุนจารุวิเศษศึกษากร (เจ๊ะมุ) ผู้ให้กำเนิดท่าเต้นรองเง็งแบบของจังหวัดปัตตานี
ขุนจรรยาวิธาน (ยูโซะ มะโรหบุตร) ผู้บุกเบิกการเรียนภาษาไทยให้กับเด็กไทยมุสลิม
อำมาตย์โท พระยาพิบูลพิทยาพรรค บิดาแห่งการศึกษาของมณฑลปัตตานี
พระยาเดชานุชิตสยามมิศร์ภักดี สมุหเทศาภิบาลมณฑลปัตตานีคนแรก
ปัตตานี ในราวปี พ.ศ.๒๔๒๔ จากบันทึกของฝรั่งผู้มาเยือน (ตอนที่ ๑)


ส่งเมล์หน้านี้ให้เพื่อน    ตั้งเว็บนี้ เปิดเป็นหน้าแรก
  Home  | ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง เมืองปัตตานี | เชิญมาคุยกันฉันญาติมิตร | หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด วัดช้างให้ | เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ศาลเจ้าเล่งจูเกียง | ประวัติศาสตร์และบุคคลสำคัญเมืองปัตตานี | อัลบั้มภาพถ่ายkananurak.com
Copyright (C) 2000-2006 All Rights Reserved