Home        ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง เมืองปัตตานี        เชิญมาคุยกันฉันญาติมิตร        หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด วัดช้างให้        เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ศาลเจ้าเล่งจูเกียง        ประวัติศาสตร์และบุคคลสำคัญเมืองปัตตานี        อัลบั้มภาพถ่าย

 

ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง เมืองปัตตานี ๗ สาย
 หลวงสำเร็จกิจกรจางวาง
 สายนางเม่งจู โกวิทยา
 สายหลวงสุนทรสิทธิโลหะ
 สายคุณพระจีนคณานุรักษ์
 สายนายจูเส้ง คณานุรักษ์
 สายนางกี่จู กาญจนบุษย์
 สายนางจูกี่ แซ่เล่า
 สายหลวงวิชิตศุลกากร
ข่าวสารบ้านเมือง
  ข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์
  ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
  มติชนกรุ๊ป
  คมชัดลึก - เนชั่นกรุ๊ป
  ผู้จัดการออนไลน์
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  ไทยโพสต์
  ฐานเศรษฐกิจ
 ModernNineTV
 Nation Channel
 Asia Satellite TV
เพลิดเพลินจำเริญใจ
 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ มิวเซียมสยาม
 สวนสัตว์ของเรา
 ท่องเที่ยวทั่วไทย
 สถานีเพลงคาราบาวออนไลน์
 มูลนิธินาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์)
 มูลนิธิ จักรพันธุ์ โปษยกฤต
 มูลนิธิมหาอุปรากรกรุงเทพ (บางกอกโอเปร่า)
เว็บนี้มีประโยชน์
 เครือข่ายกาญจนาภิเษก
 สำนักราชเลขาธิการ
 NECTEC - เนคเทค
 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 รวมพลังหาร2 108 วิธีประหยัดพลังงาน
 ดิกชันนารีไทยอังกฤษ
 พจนานุกรมไทยออนไลน์
 พจนานุกรมพุทธศาสน์ ประมวลธรรม (พระธรรมปิฎก)
 หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 เส้นทางรถไฟฟ้า บีทีเอส
 เส้นทางเดินรถไฟฟ้าใต้ดิน
 รายงานสภาพจราจรผ่านอินเทอร์เน็ต
 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 TQA รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
เด็กคืออนาคตของชาติ
 ปลาวาฬบราวเซอร์ ท่องเน็ตปลอดภัย ห่วงใยเยาวชน
 TK Park อุทยานการเรียนรู้
 พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
 อะไรเอ่ย นิทาน เด็ก ครอบครัว ทันโลก
 สคูลไทยแลนด์ ประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบใหม่
 ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ออนไลน์
 วิชาการ.คอม คลังความรู้ ปัญญาไทย เพื่อการศึกษาไทย
 นิทานออนไลน์ มูลนิธิเด็ก
 ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์
ค้นหาอินเตอร์เน็ต
 แบล็คเกิ้ล ค้นหาประยัดพลังงาน
 กูเกิ้ลไทย
 ยาฮูเซิร์ช
 MSN Search
สังคมสื่อสาร
 FaceBook
 Twitter
 ไทยเมล์
 Gmail
 ฮ็อตเมล์
 ยาฮูเมล์
 สื่อสารทันใจด้วย ICQ
เว็บทายาทฯ ของเรา
 โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี
 โรงแรม ภูริมาศบีชแอนด์สปา
  ศรีพลเทค
  ปิงปองชวนท่องเที่ยว
  เจมส์ ภูวเดช คณานุรักษ์
  บล็อกหมอปานเทพ คณานุรักษ์
----------------------------
หากเว็บนี้ยังประโยชน์แก่ท่านบ้างทางหนึ่งทางใด
ข้าพเจ้าขออุทิศคุณความดีทั้งปวงนั้นแด่บรรพบุรุษ
บิดา มารดา ญาติพี่น้อง และ ครูบาอาจารย์ทุกท่าน
หากแม้มีความบกพร่องใดๆ โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ข้าพเจ้าขอน้อมรับผิดทุกประการแต่เพียงผู้เดียว
  รักศักดิ์ คณานุรักษ์ (ต้น)
 MBA, State University of New York at Buffalo
 Prince of Songkla University
 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ส่งข้อความถึงเว็บมาสเตอร์


ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง เมืองปัตตานี


นายจำเริญ วัฒนายากร ต.ม. และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ ๔

นายจำเริญ วัฒนายากร ต.ม. และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ ๔

เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๗ ที่จังหวัดปัตตานี เป็นบุตรคนที่ ๓ ของขุนธำรงพันธุ์ภักดี (ธำรง วัฒนายากร) และนางธำรงพันธุ์ภักดี (สร้อยทอง วัฒนายากร) มีพี่น้องรวม ๑๐ คน ดังนี้
๑. นายสารัตถ์ วัฒนายากร (ถึงแก่กรรม)
๒. นายภิญโญ วัฒนายากร
๓. นายจำเริญ วัฒนายากร (ถึงแก่กรรม)
๔. นายมงคล วัฒนายากร (ถึงแก่กรรม)
๕. นายสมพร วัฒนายากร
๖. นางโสภาพันธุ์ สุวรรณจินดา
๗. ฯพณฯ สวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรี
๘. นายวิโรจน์ วัฒนายากร (ถึงแก่กรรม)
๙. พล.ต.ต.นายแพทย์วิบูลย์ วัฒนายากร
๑๐. พ.ต.อ.วิวัฒน์ วัฒนายากร

นายจำเริญ วัฒนายากร ได้สมรสกับนางอาภาพรรณ คณานุรักษ์ ธิดาของขุนอนุพันธุ์ภักดี และเป็นหลานของพระจีนคณานุรักษ์ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ มีบุตรและธิดารวม ๗ คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
๑. นางทิพย์วดี ไม้พุ่ม สมรสกับนายอานันท์ ไม้พุ่ม
มีบุตรธิดา ๒ คน คือ นายสหทิพ ไม้พุ้ม และนางสาวนันทวดี ไม้พุ่ม
๒. นางวิภาดา ปรางพิทักษ์ สมรสกับนาวาเอกวิวัฒน์ชัย ปรางพิทักษ์
มีบุตรธิดา ๒ คน คือ เด็กชายบริภัทร์ ปรางพิทักษ์ และเด็กหญิงสิริภัทร์ ปรางพิทักษ์
๓. นายวีระวัฒน์ วัฒนายากร สมรสกับนางสนธิใจ มณีรัตน์
มีธิดา ๒ คน คือ เด็กหญิงศศิวรรณ วัฒนายากร และเด็กหญิงพรรณเพ็ญ วัฒนายากร
๔. นางสาวภาวิณี วัฒนายากร
๕. นางพรรณิศา อุทยานะกะ สมรสกับนายอุทยาน อุทยานะกะ
มีบุตร ๑ คน คือ เด็กชายวัฒนพล อุทยานะกะ
๖. นางกิติปภา วัฒนายากร
๗. นางสาวอารยา วัฒนายากร


นายจำเริญ วัฒนายากร ได้ถือกำเนิดมาในตระกูลคหบดี สืบสายมาหลายชั่วคน ต้นตระกูลคือ หลวงสำเร็จกิจกรจางวาง (ตันปุ่ย แซ่ตัน) เดินทางเข้ามาในประเทศไทยสมัยรัชกาลที่ ๓ หลวงสำเร็จกิจกรจางวางมีบุตรและธิดา รวม ๕ คน หนึ่งในนั้นก็คือ หลวงสุนทรสิทธิโลหะ ซึ่งเป็นตาของขุนธำรงพันธุ์ภักดี และคุณพระจีนคณานุรักษ์ ซึ่งเป็นปู่ของขุนอนุพันธุ์ภักดี นับว่านายจำเริญ วัฒนายากร เป็นทายาทรุ่นที่ ๕ ของตระกูล

การศึกษา
ได้ศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียนวัดตานีนรสโมสร ต่อจากนั้นได้เข้าเรียนที่กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๙ จนจบมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ต่อจากนั้นได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมธรรมศาสตร์และการเมือง (ต.ม.ธ.ก. รุ่น ๕) เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๖

การทำงาน
หลังจากสมรสกับนางอาภาพรรณ วัฒนายากร เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ได้ดำเนินธุรกิจที่จังหวัดนราธิวาส เป็นผู้จัดการธนาคารนครหลวงไทย จำกัด สาขานราธิวาส และประกอบกิจการโรงน้ำแข็งแห่งแรกในจังหวัดนราธิวาส และตัวแทนขายทั่วไป GSA (General Sales Agent) และบริการงานภาคพื้นสนามบิน GHA (Ground Handling Agent) ของบริษัท เดินอากาศไทย จำกัด ในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ จนถึงปัจจุบันและได้เปลี่ยนเป็นบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอร์อันดามัน จำกัด และประกอบกิจการทำสวนยางพาราที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ด้านสังคม
- เป็นกรรมการจัดสรรหาที่ดินและก่อสร้างพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์
- ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นผู้ริเริ่มให้มีการจัดแข่งขันเรือกอและชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง จนเป็นประเพณีสืบเนื่องถึงทุกวันนี้ นายจำเริญ วัฒนายากร ได้กล่าวเสมอๆ ว่า "การแข่งขันเรือกอและด้วยฝีพายชิงถ้วยพระราชทานฯ จะสำเร็จไม่ได้เป็นอันขาด หากไม่ได้รับความร่วมมือจากชาวนราธิวาสทุกคน ผมคิดริเริ่มก็จริง แต่เป็นเพราะพระบารมีของพระองค์ท่าน จึงช่วยให้งานนี้ลุล่วงและสำเร็จผล"
- เป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ๓ สมัย
สมัยที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ - พ.ศ. ๒๕๑๐ (กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง)
สมัยที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ - พ.ศ. ๒๕๑๕
สมัยที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ - วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗
- เป็นที่ปรึกษาของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ
- ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นคณะกรรมการผู้ริเริ่มจัดตั้งสมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนนราสิกขาลัย
- ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นคณะกรรมการชุดเริ่มก่อตั้ง ราชานุกูลมูลนิธิ จังหวัดนราธิวาส และเป็นประธานมูลนิธิ

การบริจาคในด้านพุทธศาสนา และการบำเพ็ญกุศลสาธารณประโยชน์
นายจำเริญ วัฒนายากร เป็นผู้ที่มีจิตยึดมั่นในพุทธศาสนา มีศรัทธาสร้างกุศลตลอดมา มิใช่เฉพาะพระพุทธศาสนาอย่างเดียว แต่กับศาสนาอื่นๆ ด้วย อันเป็นที่ทราบกันดีทั่วไป นอกจากนี้ยังได้อุทิศเวลา กำลังกาย กำลังทรัพย์ ช่วยเหลือบำรุงสาธารณประโยชน์อื่นๆ มากมาย

งานอดิเรก
นายจำเริญ วัฒนายากร
- ชอบถ่ายภาพ
- ชอบอ่านและศึกษาประวัติศาสตร์
- ชอบสะสมพระเครื่อง
- ชอบเล่นกีฬากอล์ฟ เทนนิส รักบี้ ฟุตบอล

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ ๔ เป็นเครื่องหมายพระมหากรุณาธิคุณเฉพาะพระองค์ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๗
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มงกุฎไทย ชั้นที่ ๓ ชื่อ ตริตาภรณ์ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗


วาระสุดท้าย นายจำเริญ วัฒนายากร ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลา เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ด้วยอาการอุดตันของเส้นเลือดเท้าซ้าย และได้รับการตัดเท้าซ้าย เนื่องจากหากปล่อยไว้จะเกิดอันตรายได้ และมีถุงลมปอดด้านขวาแตก มีลมในปอด วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (นายกิตติ กิตติโชควัฒนา) เชิญดอกไม้พระราชทานเยี่ยมที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลา ต่อมานายจำเริญ วัฒนายากร ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เวลา ๑๕.๑๖ น. ด้วยโรคติดเชื้อในกระแสโลหิต ที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลา จังหวัดยะลา รวมอายุได้ ๗๘ ปี ได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม ณ วัดบางนรา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ๗ วัน
ที่มา :
อนุสรณ์ งานพระราชทานเพลิงศพ
นายจำเริญ วัฒนายากร
ต.ม. และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ ๔
ณ​ ฌาปนสถานเทศบาลเมืองนราธิวาส
อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
วันเสาร์ ที่ ๑๗​ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

By: อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายจำเริญ วัฒนายากร

<<Back     Go to ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง เมืองปัตตานี


views[5911]    

All contents
ชีวประวัติ จางวางโทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง
หลวงสำเร็จกิจกรจางวาง ต้นตระกูลคณานุรักษ์
พระจีนคณานุรักษ์ (ตันจูล่าย)
ประวัติ อำมาตย์ตรี พระจีนคณานุรักษ์ และตระกูลคณานุรักษ์
นายอนันต์ คณานุรักษ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี
ขุนธำรงพันธุ์ภักดี (ธำรง วัฒนายากร)
นายดิเรก คณานุรักษ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี ๕ สมัย!
นายสุวิทย์ คณานุรักษ์ อดีตประธานสภาเทศบาลตำบลสุไหงโก-ลก และประธานสภาจังหวัดนราธิวาส
นายจำเริญ วัฒนายากร ต.ม. และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ ๔
นายเติมศักดิ์ คณานุรักษ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี
ฯพณฯ นายสวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรี
ตำราไสยศาสตร์ ของนายอนันต์ คณานุรักษ์
เมื่อข้าพเจ้าเป็นเด็กหัวตลาด (น.พ.ปานเทพ คณานุรักษ์)
น.อ.นพ.สืบสาย สุวรรณจินดา รน. อดีตนายกเทศมนตรีเมืองยะลา
ตำรับยาจีนแผนโบราณ โดยนายมานพ คณานุรักษ์
ต้นตระกูล ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง ชั้นที่ ๑ และ ๒


ส่งเมล์หน้านี้ให้เพื่อน    ตั้งเว็บนี้ เปิดเป็นหน้าแรก
  Home  | ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง เมืองปัตตานี | เชิญมาคุยกันฉันญาติมิตร | หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด วัดช้างให้ | เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ศาลเจ้าเล่งจูเกียง | ประวัติศาสตร์และบุคคลสำคัญเมืองปัตตานี | อัลบั้มภาพถ่ายkananurak.com
Copyright (C) 2000-2006 All Rights Reserved