Home        ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง เมืองปัตตานี        เชิญมาคุยกันฉันญาติมิตร        หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด วัดช้างให้        เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ศาลเจ้าเล่งจูเกียง        ประวัติศาสตร์และบุคคลสำคัญเมืองปัตตานี        อัลบั้มภาพถ่าย

 

ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง เมืองปัตตานี ๗ สาย
 หลวงสำเร็จกิจกรจางวาง
 สายนางเม่งจู โกวิทยา
 สายหลวงสุนทรสิทธิโลหะ
 สายคุณพระจีนคณานุรักษ์
 สายนายจูเส้ง คณานุรักษ์
 สายนางกี่จู กาญจนบุษย์
 สายนางจูกี่ แซ่เล่า
 สายหลวงวิชิตศุลกากร
ข่าวสารบ้านเมือง
  ข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์
  ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
  มติชนกรุ๊ป
  คมชัดลึก - เนชั่นกรุ๊ป
  ผู้จัดการออนไลน์
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  ไทยโพสต์
  ฐานเศรษฐกิจ
 ModernNineTV
 Nation Channel
 Asia Satellite TV
เพลิดเพลินจำเริญใจ
 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ มิวเซียมสยาม
 สวนสัตว์ของเรา
 ท่องเที่ยวทั่วไทย
 สถานีเพลงคาราบาวออนไลน์
 มูลนิธินาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์)
 มูลนิธิ จักรพันธุ์ โปษยกฤต
 มูลนิธิมหาอุปรากรกรุงเทพ (บางกอกโอเปร่า)
เว็บนี้มีประโยชน์
 เครือข่ายกาญจนาภิเษก
 สำนักราชเลขาธิการ
 NECTEC - เนคเทค
 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 รวมพลังหาร2 108 วิธีประหยัดพลังงาน
 ดิกชันนารีไทยอังกฤษ
 พจนานุกรมไทยออนไลน์
 พจนานุกรมพุทธศาสน์ ประมวลธรรม (พระธรรมปิฎก)
 หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 เส้นทางรถไฟฟ้า บีทีเอส
 เส้นทางเดินรถไฟฟ้าใต้ดิน
 รายงานสภาพจราจรผ่านอินเทอร์เน็ต
 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 TQA รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
เด็กคืออนาคตของชาติ
 ปลาวาฬบราวเซอร์ ท่องเน็ตปลอดภัย ห่วงใยเยาวชน
 TK Park อุทยานการเรียนรู้
 พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
 อะไรเอ่ย นิทาน เด็ก ครอบครัว ทันโลก
 สคูลไทยแลนด์ ประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบใหม่
 ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ออนไลน์
 วิชาการ.คอม คลังความรู้ ปัญญาไทย เพื่อการศึกษาไทย
 นิทานออนไลน์ มูลนิธิเด็ก
 ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์
ค้นหาอินเตอร์เน็ต
 แบล็คเกิ้ล ค้นหาประยัดพลังงาน
 กูเกิ้ลไทย
 ยาฮูเซิร์ช
 MSN Search
สังคมสื่อสาร
 FaceBook
 Twitter
 ไทยเมล์
 Gmail
 ฮ็อตเมล์
 ยาฮูเมล์
 สื่อสารทันใจด้วย ICQ
เว็บทายาทฯ ของเรา
 โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี
 โรงแรม ภูริมาศบีชแอนด์สปา
  ศรีพลเทค
  ปิงปองชวนท่องเที่ยว
  เจมส์ ภูวเดช คณานุรักษ์
  บล็อกหมอปานเทพ คณานุรักษ์
----------------------------
หากเว็บนี้ยังประโยชน์แก่ท่านบ้างทางหนึ่งทางใด
ข้าพเจ้าขออุทิศคุณความดีทั้งปวงนั้นแด่บรรพบุรุษ
บิดา มารดา ญาติพี่น้อง และ ครูบาอาจารย์ทุกท่าน
หากแม้มีความบกพร่องใดๆ โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ข้าพเจ้าขอน้อมรับผิดทุกประการแต่เพียงผู้เดียว
  รักศักดิ์ คณานุรักษ์ (ต้น)
 MBA, State University of New York at Buffalo
 Prince of Songkla University
 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ส่งข้อความถึงเว็บมาสเตอร์


ประวัติศาสตร์และบุคคลสำคัญเมืองปัตตานี


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แสดงกตเวทิตาจัดงานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ทายาท 2 ตระกูลบริจาคที่ดิน


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับวิทยาเขตปัตตานี
แสดงกตเวทิตา จัดงานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติ
และร่วมรับประทานอาหารกับทายาท 2 ตระกูลบริจาคที่ดิน

 

 

เนื่องในวาระครบรอบ 40 ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของนางซุ่ยสิ้ม ปริชญากร และ นางชอุ่ม วิจารณ์ศุภกิจ ผู้บริจาคที่ดินให้สร้างมหาวิทยาลัยที่จังหวัดปัตตานี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับวิทยาเขตปัตตานี จึงได้เชิญทายาทของบุคคล ทั้งสอง ได้แก่  นางสาวศรีวิไล ปริชญากร (หลานของนางซุ่ยสิ้ม ปริชญากร) และ  นางรุจิรา จันทรรังสรรค์ (หลานของนางชอุ่ม วิจารณ์ศุภกิจ)  มาร่วมรับประทานอาหารที่ห้องฟาฎอนี โรงแรมซีเอส ปัตตานีน.ส.ศรีวิไล ปริชญากร
หลานของนางซุ่ยสิ้ม ปริชญากร

นางรุจิรา จันทรรังสรรค์
หลานของนางชอุ่ม วิจารณ์ศุภกิจงานเลี้ยงดังกล่าว จัดขึ้นในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 ระหว่างเวลา 11.30 – 13.00 น. บุคคลที่มาร่วมในงาน ได้แก่ รศ.ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข (อธิการบดี) ผศ.สมปอง ทองผ่อง (รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี)  ผศ.นพพร  เหรียญทอง (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบ  วิทยาเขตปัตตานี)  รศ.ดร.ชุมศักดิ์ อินทรรักษ์ (คณบดีคณะศึกษาศาสตร์)  รศ.ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ (คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  ผศ.พักตรา คูบุรัตถ์ (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  และ รศ.มัลลิกา คณานุรักษ์ (อดีตประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ซึ่งเป็นผู้ประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับทายาทผู้บริจาคที่ดิน เพื่อทำให้งานเลี้ยงครั้งนี้เกิดขึ้น

นอกจากนั้นแล้ว ยังมีอดีตผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้แก่  รศ.ดร.วัน เดชพิชัย รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานีคนแรก และอดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่)  ผศ.มะเนาะ  ยูเด็น (อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  รศ.วันเนาว์ ยูเด็น (อดีต หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  รวมทั้ง อาจารย์มนัส กันตวิรุฒ ประธานคณะทำงานจัดทำหอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ น.ส.พามดา โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยประธานคณะทำงานฯ เข้าร่วมในงานเลี้ยงครั้งนี้ และจะได้รวบรวมนำประวัติของนางซุ่ยสิ้ม ปริชญากร และนางชอุ่ม วิจารณ์ศุภกิจ มานำเสนอในหอประวัติมหาวิทยาลัยต่อไป

บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น ประทับใจ และเป็นกันเอง ก่อนรับประทานอาหาร อธิการบดีและรองวิทยาเขตปัตตานี ได้มอบกระเช้าสุขภาพและของที่ระลึกให้แก่ทายาทของตระกูลทั้งสอง และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน เพื่อเป็นที่ระลึก

 

ในสมัยเริ่มต้นของการก่อตั้ง วิทยาเขตปัตตานีประมาณปี พ.ศ. 2507 นั้น  นายดิเรก  คณานุรักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปัตตานี ได้นำนางซุ่ยสิ้ม ปริชญากร ซึ่งเป็นพี่สาว ไปมอบที่ดินจำนวน 54 ไร่ แก่นายสมาส อมาตยกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีในขณะนั้น เพื่อสร้างมหาวิทยาลัย โดยมีนางชอุ่ม วิจารณ์ศุภกิจ ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นญาติ ได้ร่วมบริจาคเพิ่มเติมให้อีกเป็นจำนวน 2 ไร่ครึ่งด้วย  ต่อมามหาวิทยาลัยได้ซื้อเพิ่มอีก 130 ไร่ ปัจจุบัน วิทยาเขตปัตตานี มีเนื้อที่รวมกันแล้วประมาณ 904 ไร่

    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

By: http://www.psuhistory.psu.ac.th/PsuHistoryWeb/news/n12/news12.php

<<Back     Go to ประวัติศาสตร์และบุคคลสำคัญเมืองปัตตานี


views[6765]    

All contents
ประวัติการสร้างเมืองปัตตานี
๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ ญี่ปุ่นบุกปัตตานี
ประวัติศาสตร์การปกครองเมืองปัตตานีภายใต้อาณาจักรสยาม
สภาพเมืองตานี ในพ.ศ. ๒๔๒๗ จากหนังสือ ชีวิวัฒน์ โดย เจ้าฟ้ากรมพระยาภานุพันธุวงศ์วรเดช (สมเด็จวังบูรพาฯ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แสดงกตเวทิตาจัดงานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ทายาท 2 ตระกูลบริจาคที่ดิน
ขุนเจริญวรเวช (เจริญ สืบแสง) ผู้แทนฯ ของชาวปัตตานี
พระราชพุทธิรังษี (หลวงพ่อดำ) วัดมุจลินทวาปีวิหาร (วัดตุยง)
พระธรรมโมลี (พระเทพญาณโมลี) วัดตานีนรสโมสร
พนมเทียน (ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ) ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐
นายขาเดร์ (นายแวกาเดร์) แวเด็ง ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๖
หลวงพิธานอำนวยกิจ ผู้ก่อตั้งบริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด
พันเอก ขุนอิงคยุทธบริหาร (ค่ายอิงคยุทธบริหาร)
พระพิพิธภักดี (ตนกูมุกดา อับดุลบุตร) ทายาทเจ้าเมืองยะหริ่ง
"พญาตานี" ปืนใหญ่ใส่อดีตอันรุ่งเรืองของ กษัตริยาแห่งปัตตานี
นายอนันต์ วัฒนานิกร ผู้เชี่ยวชาญเรื่องประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมภาคใต้ตอนล่าง
ขุนจารุวิเศษศึกษากร (เจ๊ะมุ) ผู้ให้กำเนิดท่าเต้นรองเง็งแบบของจังหวัดปัตตานี
ขุนจรรยาวิธาน (ยูโซะ มะโรหบุตร) ผู้บุกเบิกการเรียนภาษาไทยให้กับเด็กไทยมุสลิม
อำมาตย์โท พระยาพิบูลพิทยาพรรค บิดาแห่งการศึกษาของมณฑลปัตตานี
พระยาเดชานุชิตสยามมิศร์ภักดี สมุหเทศาภิบาลมณฑลปัตตานีคนแรก
ปัตตานี ในราวปี พ.ศ.๒๔๒๔ จากบันทึกของฝรั่งผู้มาเยือน (ตอนที่ ๑)


ส่งเมล์หน้านี้ให้เพื่อน    ตั้งเว็บนี้ เปิดเป็นหน้าแรก
  Home  | ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง เมืองปัตตานี | เชิญมาคุยกันฉันญาติมิตร | หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด วัดช้างให้ | เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ศาลเจ้าเล่งจูเกียง | ประวัติศาสตร์และบุคคลสำคัญเมืองปัตตานี | อัลบั้มภาพถ่ายkananurak.com
Copyright (C) 2000-2006 All Rights Reserved