Home        ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง เมืองปัตตานี        เชิญมาคุยกันฉันญาติมิตร        หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด วัดช้างให้        เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ศาลเจ้าเล่งจูเกียง        ประวัติศาสตร์และบุคคลสำคัญเมืองปัตตานี        อัลบั้มภาพถ่าย

 
ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง เมืองปัตตานี ๗ สาย
 หลวงสำเร็จกิจกรจางวาง
 สายนางเม่งจู โกวิทยา
 สายหลวงสุนทรสิทธิโลหะ
 สายคุณพระจีนคณานุรักษ์
 สายนายจูเส้ง คณานุรักษ์
 สายนางกี่จู กาญจนบุษย์
 สายนางจูกี่ แซ่เล่า
 สายหลวงวิชิตศุลกากร
ข่าวสารบ้านเมือง
  ข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์
  ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
  มติชนกรุ๊ป
  คมชัดลึก - เนชั่นกรุ๊ป
  ผู้จัดการออนไลน์
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  ไทยโพสต์
  ฐานเศรษฐกิจ
 ModernNineTV
 Nation Channel
 Asia Satellite TV
เพลิดเพลินจำเริญใจ
 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ มิวเซียมสยาม
 สวนสัตว์ของเรา
 ท่องเที่ยวทั่วไทย
 สถานีเพลงคาราบาวออนไลน์
 มูลนิธินาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์)
 มูลนิธิ จักรพันธุ์ โปษยกฤต
 มูลนิธิมหาอุปรากรกรุงเทพ (บางกอกโอเปร่า)
เว็บนี้มีประโยชน์
 เครือข่ายกาญจนาภิเษก
 สำนักราชเลขาธิการ
 NECTEC - เนคเทค
 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 รวมพลังหาร2 108 วิธีประหยัดพลังงาน
 ดิกชันนารีไทยอังกฤษ
 พจนานุกรมไทยออนไลน์
 พจนานุกรมพุทธศาสน์ ประมวลธรรม (พระธรรมปิฎก)
 หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 เส้นทางรถไฟฟ้า บีทีเอส
 เส้นทางเดินรถไฟฟ้าใต้ดิน
 รายงานสภาพจราจรผ่านอินเทอร์เน็ต
 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 TQA รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
เด็กคืออนาคตของชาติ
 ปลาวาฬบราวเซอร์ ท่องเน็ตปลอดภัย ห่วงใยเยาวชน
 TK Park อุทยานการเรียนรู้
 พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
 อะไรเอ่ย นิทาน เด็ก ครอบครัว ทันโลก
 สคูลไทยแลนด์ ประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบใหม่
 ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ออนไลน์
 วิชาการ.คอม คลังความรู้ ปัญญาไทย เพื่อการศึกษาไทย
 นิทานออนไลน์ มูลนิธิเด็ก
 ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์
ค้นหาอินเตอร์เน็ต
 แบล็คเกิ้ล ค้นหาประยัดพลังงาน
 กูเกิ้ลไทย
 ยาฮูเซิร์ช
 MSN Search
สังคมสื่อสาร
 FaceBook
 Twitter
 ไทยเมล์
 Gmail
 ฮ็อตเมล์
 ยาฮูเมล์
 สื่อสารทันใจด้วย ICQ
เว็บทายาทฯ ของเรา
 โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี
 โรงแรม ภูริมาศบีชแอนด์สปา
  ศรีพลเทค
  ปิงปองชวนท่องเที่ยว
  เจมส์ ภูวเดช คณานุรักษ์
  บล็อกหมอปานเทพ คณานุรักษ์
----------------------------
หากเว็บนี้ยังประโยชน์แก่ท่านบ้างทางหนึ่งทางใด
ข้าพเจ้าขออุทิศคุณความดีทั้งปวงนั้นแด่บรรพบุรุษ
บิดา มารดา ญาติพี่น้อง และ ครูบาอาจารย์ทุกท่าน
หากแม้มีความบกพร่องใดๆ โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ข้าพเจ้าขอน้อมรับผิดทุกประการแต่เพียงผู้เดียว
  รักศักดิ์ คณานุรักษ์ (ต้น)
 MBA, State University of New York at Buffalo
 Prince of Songkla University
 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ส่งข้อความถึงเว็บมาสเตอร์


 หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด วัดช้างให้

"เรื่อง หลวงพ่อทวด" (ตอนที่ ๑)
หนังสือประวัติหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด และคุณอภินิหารพระเครื่องหลวงพ่อทวดฯ วัดช้างให้ เล่มนี้จัดพิมพ์เพื่อแจกเป็นที่ระลึกในงานฉลองพระอุโบสถวัดช้างให้ เมื่อวันที่ ๒๔ - ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยนายอนันต์ คณานุรักษ์ (ผู้เขียน) ได้รวบรวมเรื่องมาจาก ตำนานวัดพะโคะ และจากนิยายโบราณซึ่งเล่าสืบต่อกันมา และด้วยความเมตตาของพระคุณเจ้าถึง ๔ องค์ด้วยกัน กล่าวคือ ๑) ท่านพระครูวิสัยโสภณ (อาจารย์ทิม ธฺมมธโร) เจ้าอาวาสวัดช้างให้ ๒) ท่านเจ้าคุณพระปริวัติวรากร วัดตานีนรสโมสร ๓) ท่าน สง โฆสโก เจ้าอาวาสวัดพะโคะ และ ๔) พระอุปปัชฌาย์ดำ ติสฺสโร เจ้าอาวาสวัดศิลาลอย อำเภอจะทิ้งพระ จังหวัดสงขลา


"เรื่อง หลวงพ่อทวด" (ตอนที่ ๒ ตอนจบ)
นายอนันต์ คณานุรักษ์ ได้รวบรวมเรื่องราวจากตำนานเก่าๆ และนิยายซึ่งเล่าสืบต่อๆ กันมาแต่โบราณ ด้วยเจตนาแน่วแน่และแรงกล้ายอมเสียสละด้วยประการทั้งปวง เพื่อสนองพระคุณหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ตัวอย่างเช่น ตำนานสมเด็จเจ้าพะโคะ ที่นายอนันต์อ่านพบจากหนังสือตำนานเมืองพัทลุงและตรัง เล่มที่ ๑ หน้า ๑๓ กล่าวไว้เป็นคำกลอนตอนหนึ่งความว่า

" ท่านเป็นชาวตลุงชื่อว่าสามีราม     ได้เจอะพราหมณ์ผู้เฒ่าชาวลังกา
เมื่อคราวครั้งเรียนธรรมประจำกรุง     พระเฟื่องฟุ้งเปรื่องปราชญ์ทางศาสนา
ได้แปลธรรมชนะพราหมณ์ผู้เฒ่าชาวลังกา     พระราชาแต่งตั้งที่พระราชมุนี
กลับตลุงมุ่งคิดแต่กิจศาสน์     จิตหมายมาตรปรุงเมืองให้เรืองศรี
สร้างศาลาโบสถ์วิหารและเจดีย์     ลงในที่วัดพะโคะอันโสภา
ครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์     ท่านจึงได้จารึกไว้ศึกษา
เป็นตำนานวัดพะโคะแต่นั้นมา     นับเวลาไม่น้อยกว่าสามร้อยปี "


ประวัติการสร้างพระเครื่อง สมเด็จหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด
วัดราษฎร์บูรณะ หรือ วัดช้างให้ เดิมเป็นวัดเก่าแก่รกร้าง ต่อมา พ.ศ. ๒๔๗๘ นางสร้อยทอง วัฒนายากร ภรรยาขุนธำรงพันธุ์ภักดี บุตรีขุนพิทักษ์รายา ขายช้าง ๑ เชือก แล้วร่วมกับนางเป็กแฉ้ กุลโชติ บุตรีขุนจำเริญภักดี และนางยี่เหนี่ยว ภรรยาคุณพระจีนคณานุรักษ์ นำเงินที่ได้ไปบูรณะวัดช้างให้จนเสร็จและมีงานฉลองในปี พ.ศ. ๒๔๗๙ และอีก ๑๖ ปีต่อมาในปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๕ นายอนันต์ คณานุรักษ์ ได้รับนิมิตฝันว่าหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด รับตนไว้เป็นศิษย์ และนายอนันต์ได้ไปที่วัดช้างให้เป็นครั้งแรกในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ พบท่านอาจารย์ทิม ธัมมธโร เจ้าอาวาส และรับอาสาจัดสร้างพระเครื่องถวายเพื่อหาทุนสร้างโบสถ์ที่ค้างคาอยู่ และวันอาทิตย์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๗ ก็คือวันพิธีปลุกเสกและแจกจ่ายพระเครื่อง สมเด็จหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด รุ่นแรก ความศักดิ์สิทธิ์และอภินิหารของหลวงพ่อทวดเป็นที่เลื่อมใสและประจักษ์แก่บุคคลในวงกว้างทุกชนชั้น ทั้งในและต่างประเทศ กล่าวกันว่าแม้พระเครื่องหลวงพ่อทวดองค์ปลอมก็ยังคงมีความศักดิ์สิทธิ์ ขอเพียงผู้ที่ได้ครอบครองมีความเลื่อมใสและระลึกถึงคุณของหลวงพ่อทวดฯ และอาราธนาคาถา "นะโม โพธิสัตโต อาคันติ มายะ อิติภะคะวา"


สถูปหลวงพ่อทวดฯ
สถูปศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งบรรจุอัฐิหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด สมภารองค์แรกของวัดช้างให้ สถูปนี้มีอายุยืนนานมาประมาณ ๓๐๐ ปีเศษ สถูปนี้ตั้งอยู่ใกล้ชิดกับทางรถไฟสายใต้ระหว่างหาดใหญ่ - สุไหงโก-ล๊ก ใกล้ชิดที่สุดระหว่างสถานีนาประดู่ กับสถานีป่าไร่ ได้เคยแสดงอภินิหารยึดขบวนรถไฟของทหารญี่ปุ่น สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ มาแล้ว รถไฟขบวนนั้นติดตรึงอยู่กับที่ จะเคลื่อนต่อไปอีกไม่ได้ เครื่องรถจักรยังคงเดินตามปกติ ล้อเหล็กกำลังหมุนอยู่บนรางเหล็กในที่เดิม จึงเกิดความร้อนมากมีประกายไฟแดงพราวไปทั้งสองข้างขบวนรถนั้น อยู่สักครู่พนักงานหัวรถจักรและทหารญี่ปุ่นก็จนปัญญาไม่สามารถจะแก้ไข นำขบวนรถเคลื่อนที่ต่อไปไม่ได้อีก รถไฟขบวนนี้จึงทดลองแล่นมาและถอยหลังกลับอยู่ตั้งแต่ ๑๕.๐๐ น. จนกระทั่งใกล้จะค่ำก็ผ่านไปไม่ได้ ประชาชนชาวบ้านใกล้เคียงชวนกันมายืนดูความอัศจรรย์ครั้งนี้อย่างล้นหลาม


วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ)
วัดช้างให้ ตามประวัติเดิมกล่าวว่า ที่ดินสร้างวัดแห่งนี้ช้างเป็นผู้บอกให้สร้าง เป็นวัดโบราณมีอายุประมาณเกือบ ๔๐๐ ปี มีหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด เป็นสมภารเจ้าอาวาสองค์แรก ปัจจุบันเป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง ตั้งอยู่ที่ตำบลป่าไร่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี


พระครูวิสัยโสภณ (อาจารย์ทิม ธัมมธโร)
พระครูวิสัยโสภณ หรือ อาจารย์ทิม ได้ปลุกหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดให้ตื่นจนเป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนทั่วไป กิตติศัพท์ความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องหลวงพ่อทวดฯ เลื่องลือระบือไปไกลทั่วทุกสารทิศ จนทำให้ผู้คนที่มาเยือนเมืองปัตตานีแล้วมิได้แวะไปเคารพสักการะหลวงพ่อทวดฯ ที่วัดช้างให้ มีความรู้สึกเหมือนยังมาไม่ถึงเมืองปัตตานี


พระครูธรรมกิจโกศล (พระอาจารย์นอง ธมฺมภูโต) วัดทรายขาว

พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว เป็นสหธรรมิกกับ พระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ เคยร่วมสร้างพระเครื่องหลวงพ่อทวดเนื้อว่านเมื่อปี 2497 จนโด่งดังทั่วสารทิศ และต่อมาพระอาจารย์นองได้สร้างเครื่องรางของขลังที่ดังไปทั่วเมืองไทย คือตะกรุดนารายณ์แปลงรูป และพระเครื่องหลวงพ่อทวดเนื้อว่านฝังตะกรุด นอกจากนั้นแล้วพระอาจารย์นองยังเป็นพระนักพัฒนารูปหนึ่งที่ได้รับการยกย่องชมเชยตลอดมา และเป็นพระอยู่ในนิกายมหานิกาย สิริรวมอายุถึงวันมรณภาพได้ 80 ปี 11 เดือน 60 พรรษา
คุณอภินิหารพระเครื่องหลวงพ่อทวด ( หลวงปู่ทวด )
รวมเรื่องราวคุณอภินิหารพระเครื่องหลวงพ่อทวดฯ จากการบันทึกของนายอนันต์ คณานุรักษ์ และจากที่อื่นๆ เท่าที่รวบรวมได้


พงศาวดารเกี่ยวกับ หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด
ท่านพระครูวิสัยโสภณ (อาจารย์ทิม ธัมมมโร) คัดสำเนาบางตอนที่เห็นสมควรเท่านั้นจาก หนังสือพงศาวดาร จากเทศาภิบาล เล่มที่ ๓-๔ ร.ศ. ๑๒๖ สำเนาหนังสือครั้งกรุงเก่า ว่าด้วยการพระราชทานที่กัลปนา และ ยอเข้าตำราหมื่นตราพระธรรม วิลาศเอาไปวิวาทเป็นหัวเมือง โดยจัดพิมพ์ตรงตามตัวหนังสือของต้นฉบับเดิมทุกตัวอักษร มิได้เปลี่ยนแปลงประการใด ทั้งนั้นเพื่อเป็นการทรงไว้ซึ่งคุณค่าของ "พระราชพงศาวดาร"
<<Back    <Home>


 

       Contact Us  
Subject/เรื่อง:  
From/จาก:  
Sender Email/อีเมล์ผู้ส่ง:  
Detail/รายละเอียด:  
        

 ส่งเมล์หน้านี้ให้เพื่อน    ตั้งเว็บนี้ เปิดเป็นหน้าแรก
  Home  | ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง เมืองปัตตานี | เชิญมาคุยกันฉันญาติมิตร | หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด วัดช้างให้ | เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ศาลเจ้าเล่งจูเกียง | ประวัติศาสตร์และบุคคลสำคัญเมืองปัตตานี | อัลบั้มภาพถ่ายkananurak.com
Copyright (C) 2000-2006 All Rights Reserved