ReadyPlanet.com
dot
ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง ๗ สาย
dot
bulletต้นตระกูล ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง
bulletสายนางเม่งจู โกวิทยา
bulletสายหลวงสุนทรสิทธิโลหะ
bulletสายคุณพระจีนคณานุรักษ์
bulletสายนายจูเส้ง คณานุรักษ์
bulletสายนางกี่จู กาญจนบุษย์
bulletสายนางจูกี่ แซ่เล่า
bulletสายหลวงวิชิตศุลกากร
dot
เพลิดเพลินจำเริญใจ
dot
bulletรวมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
bulletพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
bulletพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
bulletสวนสัตว์ของเรา
bulletท่องเที่ยวทั่วไทย
bulletนาฏยศาลา หุ่นละครเล็กโจหลุยส์
bulletมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต
bulletOPERA SIAM
dot
เว็บนี้มีประโยชน์
dot
bullet เครือข่ายกาญจนาภิเษก
bulletฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
bulletThailand e-Government
bulletภ า ษี ไ ป ไ ห น ?
bulletหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
bulletสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
bulletสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
bulletพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (อ่าน)
bulletพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (ฟัง)
bulletห้องสมุดมารวย
bulletTQA รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
bulletศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
dot
เด็กคืออนาคตของชาติ
dot
bulletKhan Academy. You can learn anything. For free. For everyone. Forever.
bulletKhan Academy ไทย
bulletTED-Ed: Lessons Worth Sharing
bulletTED-Ed Thai (YouTube)
bulletพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
bulletTK Park อุทยานการเรียนรู้
dot
เว็บของทายาทฯ
dot
bulletโรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี
bulletโรงแรม ภูริมาศบีชแอนด์สปา
bulletEarth Safe Foundation on Facebook
dot
ส่วนของสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน   bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
หากเว็บนี้ยังประโยชน์แก่ท่านบ้างทางหนึ่งทางใด ข้าพเจ้าขออุทิศคุณความดีทั้งปวงนั้นแด่บรรพบุรุษ บิดามารดา ญาติพี่น้อง และ ครูบาอาจารย์ทุกท่าน หากแม้มีความบกพร่องใดๆ โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ข้าพเจ้าขอน้อมรับผิดทุกประการแต่เพียงผู้เดียว
dot
bulletรักศักดิ์ คณานุรักษ์ (ต้น)
bulletMBA, State University of New York at Buffalo (UB)
bulletPrince of Songkla University
bulletสาธิต ม.อ. ปัตตานี
bullet ส่งข้อความถึงเว็บมาสเตอร์


นายอนันต์ วัฒนานิกร ผู้เชี่ยวชาญเรื่องประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมภาคใต้ตอนล่าง

 

 

นายอนันต์ วัฒนานิกร ผู้เชี่ยวชาญเรื่องประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมภาคใต้ตอนล่าง


 

 

 

นายอนันต์ วัฒนานิกร เป็นบุคคลที่คนทั่วไปยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมภาคใต้ อีกทั้งยังเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องประวัติศาสตร์ของ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผลงานเขียนในเรื่องที่เชี่ยวชาญมากมายเผยแพร่ทั่วไปหลายเล่ม

นายอนันต์ วัฒนานิกร เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๕๘ ที่ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี บิดามีนามว่า หลวงสกลธานี (ซุ้ยจ้าย) มีอาชีพค้าขาย มารดามีนามว่า นางเผ็กเห้ง ภรรยาของนายอนันต์มีนามว่า นางอุบล มีบุตรธิดาด้วยกัน ๕ คน ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ๖๓ ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

นายอนันต์ สำเร็จการศึกษาวิชาการศึกษา ประโยคครูพิเศษประถม (พ.ป.) เริ่มรับราชการในตำแหน่งครูประชาบาล ใน พ.ศ. ๒๔๗๗ ที่อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ต่อมาสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ตำแหน่งครั้งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการคือ ศึกษาธิการอำเภอยะรัง ได้เกษียณอายุราชการเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ รวมเวลารับราชการในกระทรวงศึกษาธิการนาน ๔๑ ปี ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ

การศึกษาค้นคว้าประวัติเมืองลังกาสุกะ เมืองปัตตานี ของนายอนันต์ วัฒนานิกรนั้น ได้ข้อมูลจากญาติผู้ใหญ่ก่อนไปรับราชการที่อำเภอยะรัง และเป็นแรงบันดาลใจให้สนใจศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจัง โดยนายอนันต์ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนต่างๆ ในอำเภอยะรัง พบซากโบราณสถาน โบราณวัตถุ เช่น เจดีย์ดินเผา กุฑุ ซึ่งราษฎรขุดทิ้งไว้มากมาย จึงชักชวนเพื่อนครูในท้องที่ร่วมศึกษาด้วย โดยได้รวบรวมข้อมูลที่ค้นคว้าตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๘ ถึง ๒๕๑๘ รวมเวลานานถึง ๒๐ ปี

นายอนันต์ วัฒนานิกร ได้เขียนบทความสารคดี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ ในวารสารต่างๆ มากมาย อาทิ วารสารรูสะมิแล ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วารสารเมืองโบราณ  วารสารศิลปวัฒนธรรม  และสารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้  

ต่อมาได้มีการพิมพ์รวมเล่ม อาทิ หนังสือเรื่อง "แลหลังเมืองตานี" ซึ่งรวมบทความเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี ประวัติศาสตร์ โบราณคดีของท้องถิ่น ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้พิมพ์เผยแพร่เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘

หนังสือเล่มที่ ๒ ชื่อ "ประวัติเมืองลังกาสุกะ เมืองปัตตานี" เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้คนและบ้านเมืองในยุคแรกของแหลมไทย-มลายู จากเมืองลังกาสุกะมาเป็นเมืองปัตตานี พิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑

เล่มที่ ๓ ชื่อ "ประวัติเมืองหนองจิกและวัดมุจลินทวาปีวิหาร" ซึ่งทางวัดมุจลินทวาปีวิหารเป็นผู้จัดพิมพ์เผยแพร่ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖  หนังสือเล่มที่ ๔ ชื่อ "อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พระราชพุทธิรังษี (หลวงพ่อดำ นนฺทิโย)" เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับร่องรอยพระพุทธศาสนาในเมืองปัตตานี และมีเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นบุกเมืองปัตตานีด้วย

นายอนันต์ เป็นกรรมการที่ปรึกษาของศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นต้นมา ผลงานที่โดดเด่นก็คือ จัดหาเอกสารภาษาไทย-มลายู เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ตำนานเมืองปัตตานี ๒ ฉบับให้กับศูนย์ฯ ได้แก่ เรื่อง สยาเราะห์เกอรจาอันมลายูปัตตานี (ตำนานเมืองปัตตานี เขียนโดย นายอิบราฮิม ซุกรี) ซึ่งทางศูนย์ฯได้พิมพ์เผยแพร่แล้วเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ และ เรื่อง ตำนานเมืองไทรบุรี - ปัตตานี ฉบับพระศรีบุรีรัฐ รวบรวม

นายอนันต์ ยังได้มอบโบราณวัตถุที่เก็บรวบรวมได้ให้เป็นสมบัติของศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับภาคใต้ อาทิ พระเจดีย์ดินเผารูปแบบต่างๆ กระปุกเคลือบสมัยสุโขทัย ๒ ใบที่พบที่เมืองโบราณยะรัง กุฑุปูนปั้นประดับซุ้มประตูหน้าต่างเจดีย์ เหรียญทองอาหรับ ๑ เหรียญจากเมืองโบราณยะรัง พระพิมพ์ดินดิบสมัยศรีวิชัย จำนวน ๒๐ องค์ จานลายดอกไม้ของฮอลันดา เบ้าศิลา (แม่พิมพ์) สำหรับใช้หลอมหล่อโลหะ (ต่างหู) รูปต่างๆ หินบดยา หรือหินบดเครื่องเทศ เป็นต้น  เป็นผลให้นายทองจันทร์ พงศ์ลดารมย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มอบโล่เกียรติยศแก่นายอนันต์ วัฒนานิกร เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๘

นอกจากนี้นายอนันต์ ยังได้มอบโบราณวัตถุเกี่ยวกับศาสนาฮินดูไศวะนิกายและพุทธศาสนาแก่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดสงขลา อาทิ ศิวลึงค์ โยนิโทรณะ กุฑุปูนปั้นประดับเจดีย์ ที่พบจากเมืองโบราณ และธรณีประตู (ศิลาแลง)  และยังได้มอบโบราณวัตถุและเป็นธุระจัดเข้าติดตั้งในพิพิธภัณฑ์ วัดมุจลินทวาปีวิหาร อีกด้วย

นายอนันต์ วัฒนานิกร ได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดปัตตานี สาขาวรรณกรรม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐  โล่เกียรติคุณจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๔๑  และได้รับพระราชทานดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประเภททั่วไป จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปี ๒๕๒๘

นับเป็นโชคดีของจังหวัดปัตตานีที่มีบุคคลเช่นนายอนันต์ วัฒนานิกร จึงทำให้ข้อมูลทางโบราณคดีและคติชนวิทยาของ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา สตูล และ นราธิวาส ได้เผยแพร่ให้อนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าสืบไป

 


 ที่มา: หนังสือเรื่อง บุคคลสำคัญของปัตตานี โดย รศ.มัลลิกา คณานุรักษ์ (๒๕๔๕) 

 
ประวัติศาสตร์และบุคคลสำคัญเมืองปัตตานี

๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ ญี่ปุ่นบุกปัตตานี
สภาพเมืองตานี ในพ.ศ. ๒๔๒๗ จากหนังสือ ชีวิวัฒน์ โดย เจ้าฟ้ากรมพระยาภานุพันธุวงศ์วรเดช (สมเด็จวังบูรพาฯ)
ประวัติการสร้างเมืองปัตตานี
"พญาตานี" ปืนใหญ่ใส่อดีตอันรุ่งเรืองของ กษัตริยาแห่งปัตตานี
ปัตตานี ในราวปี พ.ศ.๒๔๒๔ จากบันทึกของฝรั่งผู้มาเยือน (ตอนที่ ๑)
ประวัติศาสตร์การปกครองเมืองปัตตานีภายใต้อาณาจักรสยาม
ขุนเจริญวรเวช (เจริญ สืบแสง) ผู้แทนฯ ของชาวปัตตานี
พระยาเดชานุชิตสยามมิศร์ภักดี สมุหเทศาภิบาลมณฑลปัตตานีคนแรก
อำมาตย์โท พระยาพิบูลพิทยาพรรค บิดาแห่งการศึกษาของมณฑลปัตตานี
ขุนจรรยาวิธาน (ยูโซะ มะโรหบุตร) ผู้บุกเบิกการเรียนภาษาไทยให้กับเด็กไทยมุสลิม
ขุนจารุวิเศษศึกษากร (เจ๊ะมุ) ผู้ให้กำเนิดท่าเต้นรองเง็งแบบของจังหวัดปัตตานี
พระพิพิธภักดี (ตนกูมุกดา อับดุลบุตร) ทายาทเจ้าเมืองยะหริ่ง
พันเอก ขุนอิงคยุทธบริหาร (ค่ายอิงคยุทธบริหาร)
หลวงพิธานอำนวยกิจ ผู้ก่อตั้งบริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด
นายขาเดร์ (นายแวกาเดร์) แวเด็ง ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๖
พนมเทียน (ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ) ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐
พระธรรมโมลี (พระเทพญาณโมลี) วัดตานีนรสโมสร
พระราชพุทธิรังษี (หลวงพ่อดำ) วัดมุจลินทวาปีวิหาร (วัดตุยง)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แสดงกตเวทิตาจัดงานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ทายาท 2 ตระกูลบริจาคที่ดิน