ReadyPlanet.com
dot
ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง ๗ สาย
dot
bulletต้นตระกูล ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง
bulletสายนางเม่งจู โกวิทยา
bulletสายหลวงสุนทรสิทธิโลหะ
bulletสายคุณพระจีนคณานุรักษ์
bulletสายนายจูเส้ง คณานุรักษ์
bulletสายนางกี่จู กาญจนบุษย์
bulletสายนางจูกี่ แซ่เล่า
bulletสายหลวงวิชิตศุลกากร
dot
เพลิดเพลินจำเริญใจ
dot
bulletรวมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
bulletพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
bulletพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
bulletสวนสัตว์ของเรา
bulletท่องเที่ยวทั่วไทย
bulletนาฏยศาลา หุ่นละครเล็กโจหลุยส์
bulletมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต
bulletOPERA SIAM
dot
เว็บนี้มีประโยชน์
dot
bullet เครือข่ายกาญจนาภิเษก
bulletฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
bulletThailand e-Government
bulletภ า ษี ไ ป ไ ห น ?
bulletหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
bulletสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
bulletสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
bulletพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (อ่าน)
bulletพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (ฟัง)
bulletห้องสมุดมารวย
bulletTQA รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
bulletศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
dot
เด็กคืออนาคตของชาติ
dot
bulletKhan Academy. You can learn anything. For free. For everyone. Forever.
bulletKhan Academy ไทย
bulletTED-Ed: Lessons Worth Sharing
bulletTED-Ed Thai (YouTube)
bulletพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
bulletTK Park อุทยานการเรียนรู้
dot
เว็บของทายาทฯ
dot
bulletโรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี
bulletโรงแรม ภูริมาศบีชแอนด์สปา
bulletEarth Safe Foundation on Facebook
dot
ส่วนของสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน   bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
หากเว็บนี้ยังประโยชน์แก่ท่านบ้างทางหนึ่งทางใด ข้าพเจ้าขออุทิศคุณความดีทั้งปวงนั้นแด่บรรพบุรุษ บิดามารดา ญาติพี่น้อง และ ครูบาอาจารย์ทุกท่าน หากแม้มีความบกพร่องใดๆ โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ข้าพเจ้าขอน้อมรับผิดทุกประการแต่เพียงผู้เดียว
dot
bulletรักศักดิ์ คณานุรักษ์ (ต้น)
bulletMBA, State University of New York at Buffalo (UB)
bulletPrince of Songkla University
bulletสาธิต ม.อ. ปัตตานี
bullet ส่งข้อความถึงเว็บมาสเตอร์


ขุนจารุวิเศษศึกษากร (เจ๊ะมุ) ผู้ให้กำเนิดท่าเต้นรองเง็งแบบของจังหวัดปัตตานี

 

 

ขุนจารุวิเศษศึกษากร (เจ๊ะมุ) ผู้ให้กำเนิดท่าเต้นรองเง็งแบบของจังหวัดปัตตานี


ขุนจารุวิเศษศึกษากร มีนามเดิมว่า เจ๊ะมุ เป็นหนึ่งในสามคนไทยมุสลิมชุดแรกที่เรียนหนังสือไทยที่วัดตานีนรสโมสร จังหวัดปัตตานี พร้อมกับเพื่อนอีก ๒ คน คือ ขุนจรรยาวิธาน และ ครูนิมา

เมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นสูงเท่าที่มีในปัตตานีแล้ว ก็ได้ไปศึกษาต่อเช่นเดียวกับขุนจรรยาวิธาน กลับมารับราชการครู ต่อมาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นศึกษาธิการอำเภอ ตำแน่งสุดท้ายก่อนถึงแก่กรรมคือ ศึกษาธิการอำเภอเมืองปัตตานี

นายเจ๊ะมุ เกิดที่ปัตตานี บ้านอยู่แถววังจะบังติกอ อำเภอเมืองปัตตานี ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนจารุวิเศษศึกษากร เป็นต้นสกุลจารุประสิทธิ์ ในเมืองปัตตานี

ขุนจารุวิเศษศึกษากร มีชื่อเสียงมากในฐานะเป็นต้นกำเนิดท่าเต้นรองเง็งแบบของจังหวัดปัตตานี ซึ่งมีลีลาอ่อนช้อยงดงามกว่ารองเง็งของท้องถิ่นอื่นๆ ด้วยการผสมผสานท่าร่ายรำแบบนาฏศิลป์ไทยเข้าไว้ด้วย

ความแพร่หลายของการเต้นรองเง็งในปัตตานีนั้น เริ่มมาจากราชสำนักของวังยะหริ่ง สมัยพระยาพิพิธเสนามาตย์ฯ เป็นเจ้าเมืองยะหริ่ง โดยมีหนุ่มคนหนึ่งชื่อ "ญัง" (Yang) นับถือศาสนาอิสลาม เคยอยู่กับคณะละครบังสาวันที่สิงคโปร์ แล้วแตกวงมาอยู่ที่ปัตตานี หนุ่มญังได้เต้นรองเง็งประกอบการเล่นละครบังสาวันที่เมืองยะหริ่ง มีท่าเต้นคล้ายกับการเต้น Square Dance ของชาวโปรตุเกสและสเปน โดยใช้ทำนองของเพลงเป็นภาษามลายู

พระยาพิพิธเสนามาตย์ฯ เจ้าเมืองยะหริ่ง ได้ชักชวนหนุ่มญัง และคู่เต้นชื่อ "เจ๊ะแอเซาะ" มาสอนเต้นรองเง็งให้กับข้าราชการและสาวชาววังในวังยะหริ่ง ต่อมาชาวบ้านสนใจมาฝึกซ้อมด้วย จนชาวยะหริ่งต่างก็เต้นรองเง็งกันได้ จนเป็นที่แพร่หลายไปทั่ว โดยในเวลาต่อมา ขุนจารุวิเศษศึกษากรเป็นผู้นำมาเผยแพร่ในเมืองปัตตานี และแม้ท่านจะได้ถึงแก่กรรมไปแล้ว แต่ศิลปะการเต้นรองเง็งแบบของขุนจารุวิเศษศึกษากรยังคงอยู่คู่เมืองปัตตานี ตราบจนทุกวันนี้

  


ที่มา: หนังสือเรื่อง บุคคลสำคัญของปัตตานี โดย รศ.มัลลิกา คณานุรักษ์ (๒๕๔๕)

 
ประวัติศาสตร์และบุคคลสำคัญเมืองปัตตานี

๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ ญี่ปุ่นบุกปัตตานี
สภาพเมืองตานี ในพ.ศ. ๒๔๒๗ จากหนังสือ ชีวิวัฒน์ โดย เจ้าฟ้ากรมพระยาภานุพันธุวงศ์วรเดช (สมเด็จวังบูรพาฯ)
ประวัติการสร้างเมืองปัตตานี
"พญาตานี" ปืนใหญ่ใส่อดีตอันรุ่งเรืองของ กษัตริยาแห่งปัตตานี
ปัตตานี ในราวปี พ.ศ.๒๔๒๔ จากบันทึกของฝรั่งผู้มาเยือน (ตอนที่ ๑)
ประวัติศาสตร์การปกครองเมืองปัตตานีภายใต้อาณาจักรสยาม
ขุนเจริญวรเวช (เจริญ สืบแสง) ผู้แทนฯ ของชาวปัตตานี
พระยาเดชานุชิตสยามมิศร์ภักดี สมุหเทศาภิบาลมณฑลปัตตานีคนแรก
อำมาตย์โท พระยาพิบูลพิทยาพรรค บิดาแห่งการศึกษาของมณฑลปัตตานี
ขุนจรรยาวิธาน (ยูโซะ มะโรหบุตร) ผู้บุกเบิกการเรียนภาษาไทยให้กับเด็กไทยมุสลิม
นายอนันต์ วัฒนานิกร ผู้เชี่ยวชาญเรื่องประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมภาคใต้ตอนล่าง
พระพิพิธภักดี (ตนกูมุกดา อับดุลบุตร) ทายาทเจ้าเมืองยะหริ่ง
พันเอก ขุนอิงคยุทธบริหาร (ค่ายอิงคยุทธบริหาร)
หลวงพิธานอำนวยกิจ ผู้ก่อตั้งบริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด
นายขาเดร์ (นายแวกาเดร์) แวเด็ง ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๖
พนมเทียน (ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ) ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐
พระธรรมโมลี (พระเทพญาณโมลี) วัดตานีนรสโมสร
พระราชพุทธิรังษี (หลวงพ่อดำ) วัดมุจลินทวาปีวิหาร (วัดตุยง)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แสดงกตเวทิตาจัดงานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ทายาท 2 ตระกูลบริจาคที่ดิน