ReadyPlanet.com
dot
ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง ๗ สาย
dot
bulletต้นตระกูล ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง
bulletสายนางเม่งจู โกวิทยา
bulletสายหลวงสุนทรสิทธิโลหะ
bulletสายคุณพระจีนคณานุรักษ์
bulletสายนายจูเส้ง คณานุรักษ์
bulletสายนางกี่จู กาญจนบุษย์
bulletสายนางจูกี่ แซ่เล่า
bulletสายหลวงวิชิตศุลกากร
dot
เพลิดเพลินจำเริญใจ
dot
bulletรวมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
bulletพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
bulletพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
bulletสวนสัตว์ของเรา
bulletท่องเที่ยวทั่วไทย
bulletนาฏยศาลา หุ่นละครเล็กโจหลุยส์
bulletมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต
bulletOPERA SIAM
dot
เว็บนี้มีประโยชน์
dot
bullet เครือข่ายกาญจนาภิเษก
bulletฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
bulletThailand e-Government
bulletภ า ษี ไ ป ไ ห น ?
bulletหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
bulletสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
bulletสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
bulletพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (อ่าน)
bulletพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (ฟัง)
bulletห้องสมุดมารวย
bulletTQA รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
bulletศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
dot
เด็กคืออนาคตของชาติ
dot
bulletKhan Academy. You can learn anything. For free. For everyone. Forever.
bulletKhan Academy ไทย
bulletTED-Ed: Lessons Worth Sharing
bulletTED-Ed Thai (YouTube)
bulletพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
bulletTK Park อุทยานการเรียนรู้
dot
เว็บของทายาทฯ
dot
bulletโรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี
bulletโรงแรม ภูริมาศบีชแอนด์สปา
bulletEarth Safe Foundation on Facebook
dot
ส่วนของสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน   bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
หากเว็บนี้ยังประโยชน์แก่ท่านบ้างทางหนึ่งทางใด ข้าพเจ้าขออุทิศคุณความดีทั้งปวงนั้นแด่บรรพบุรุษ บิดามารดา ญาติพี่น้อง และ ครูบาอาจารย์ทุกท่าน หากแม้มีความบกพร่องใดๆ โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ข้าพเจ้าขอน้อมรับผิดทุกประการแต่เพียงผู้เดียว
dot
bulletรักศักดิ์ คณานุรักษ์ (ต้น)
bulletMBA, State University of New York at Buffalo (UB)
bulletPrince of Songkla University
bulletสาธิต ม.อ. ปัตตานี
bullet ส่งข้อความถึงเว็บมาสเตอร์


ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง เมืองปัตตานี


ฯพณฯ นายสวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรี

แล้วก็มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสวัสดิ์ วัฒนายากร เป็นองคมนตรีคนที่ 17 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2545 เป็นองคมนตรีที่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2535 อธิบายความหมายว่า คือผู้มีตำแหน่งที่ปรึกษาในองค์พระมหากษัตริย์ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ฉบับปัจจุบันบัญญัติไว้ให้ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชอัธยาศัย ไม่เกิน 18 คน ประกอบเป็นคณะองคมนตรี

น.อ.นพ.สืบสาย สุวรรณจินดา รน. อดีตนายกเทศมนตรีเมืองยะลา

นายแพทย์สืบสาย สุวรรณจินดา นับเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความเจริญให้กับเมืองยะลาเป็นอย่างมาก ทั้งในช่วงก่อนและหลังและในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองยะลา เป็นที่ไว้วางใจของประชาชนชาวยะลาและจากทางราชการ และเป็นผู้ที่ได้รับการโปรดปรานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ขับรถพระที่นั่งขณะที่เสด็จประพาสเมืองยะลาหลายครั้ง รวมถึงรถพระที่นั่งของพระบรมวงศานุวงศ์อีกหลายพระองค์ นายแพทย์สืบสาย สุวรรณจินดา นับเป็นอีกท่านหนึ่งที่นำความภาคภูมิใจมาสู่วงศ์ตระกูลของเราเป็นอย่างยิ่ง

ตำราไสยศาสตร์ ของนายอนันต์ คณานุรักษ์

พบกับเกร็ดเรื่องราวบางส่วนของความเป็นอยู่และการทำอาชีพเหมืองแร่ของตระกูลคณานุรักษ์ จากคำปรารภของนายอนันต์ คณานุรักษ์ และวิชาคาถาอาคมที่ท่านได้สร้างสมมากมาย ในหนังสือ ตำราไสยศาสตร์ ที่จัดพิมพ์ขึ้นแทนของขวัญ ให้แก่ญาติมิตร ทหาร และตำรวจ พิมพ์ครั้งที่ ๒ จำนวน ๕๐๐๐ เล่ม เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๙๘ (พิมพ์ครั้งแรก ๑ มกราคม ๒๔๙๗ จำนวน ๑๐๐๐ เล่ม)

ตำรับยาจีนแผนโบราณ โดยนายมานพ คณานุรักษ์

... นายมานพ คณานุรักษ์ ..... เป็นผู้ใฝ่รู้ ซึ่งนอกเหนือจากความรู้เรื่องพระแล้ว ยังสนใจในเรื่องโภชนาการ วิตามินและยาที่รักษาและเสริมสร้างสุขภาพอีกด้วย โดยได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้มานานจากหนังสือเกี่ยวกับยาแผนปัจจุบัน แผนโบราณและสมุนไพร ทั้งภาษาไทยและภาษาจีน ประกอบกับประสบการณ์ของตนเองจึงได้จดบันทึกตำรับยาและวิธีรักษาโรคต่างๆ นั้นไว้ และได้ปรารภไว้ว่าน่าจะตีพิมพ์ความรู้ดังกล่าวที่ได้สะสมมายาวนานเพื่อเป็นวิทยาทานและไม่ให้สูญหายไป จึงได้คัดลอกลงสมุดบันทึก ๒ เล่มและเรียบเรียงข้อความต่างๆ ให้ต่อเนื่องด้วยตนเอง ..... ก่อนที่จะถึงแก่กรรมอย่างสงบในอีกไม่กี่ปีต่อมา...

เจริญ สุวรรณมงคล ชีวิต-ความดีและตำนานผู้สร้าง'กลุ่มอีซูซุหาดใหญ่'

ไม่เฉพาะครอบครัว และพนักงานกลุ่มอีซูซุหาดใหญ่เท่านั้นที่เสียใจกับการจากไปของ "เจริญ สุวรรณมงคล" หากแต่คนปัตตานี หาดใหญ่ หรือคนไทยอีกจำนวนไม่น้อยที่ได้สัมผัสกับคุณงามความดี ที่ให้กับสังคมมากมาย ไม่น้อยไปกว่าการสร้างตำนานธุรกิจอันยิ่งใหญ่อย่าง "กลุ่มอีซูซุหาดใหญ่" ย่อมรู้สึกอาลัย นายเจริญ สุวรรณมงคล เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการสร้างตัวจากจุดเล็ก ๆ จนประสบความสำเร็จมากมาย ตลอดจนได้รับความไว้วางใจให้ทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในตำแหน่งสำคัญต่างๆ เช่น อดีตสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตกรรมาธิการพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ อดีตสมาชิกสภาจังหวัดปัตตานี อดีตสมาชิกเทศบาลเมืองปัตตานี และอดีตนายกเทศมนตรี เมืองปัตตานี พ.ศ. ๒๕๑๕ - ๒๕๑๗

[Go to top]