ReadyPlanet.com
dot
ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง ๗ สาย
dot
bulletต้นตระกูล ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง
bulletสายนางเม่งจู โกวิทยา
bulletสายหลวงสุนทรสิทธิโลหะ
bulletสายคุณพระจีนคณานุรักษ์
bulletสายนายจูเส้ง คณานุรักษ์
bulletสายนางกี่จู กาญจนบุษย์
bulletสายนางจูกี่ แซ่เล่า
bulletสายหลวงวิชิตศุลกากร
dot
เพลิดเพลินจำเริญใจ
dot
bulletรวมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
bulletพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
bulletพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
bulletสวนสัตว์ของเรา
bulletท่องเที่ยวทั่วไทย
bulletนาฏยศาลา หุ่นละครเล็กโจหลุยส์
bulletมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต
bulletOPERA SIAM
dot
เว็บนี้มีประโยชน์
dot
bullet เครือข่ายกาญจนาภิเษก
bulletฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
bulletThailand e-Government
bulletภ า ษี ไ ป ไ ห น ?
bulletหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
bulletสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
bulletสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
bulletพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (อ่าน)
bulletพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (ฟัง)
bulletห้องสมุดมารวย
bulletTQA รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
bulletศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
dot
เด็กคืออนาคตของชาติ
dot
bulletKhan Academy. You can learn anything. For free. For everyone. Forever.
bulletKhan Academy ไทย
bulletTED-Ed: Lessons Worth Sharing
bulletTED-Ed Thai (YouTube)
bulletพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
bulletTK Park อุทยานการเรียนรู้
dot
เว็บของทายาทฯ
dot
bulletโรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี
bulletโรงแรม ภูริมาศบีชแอนด์สปา
bulletEarth Safe Foundation on Facebook
dot
ส่วนของสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน   bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
หากเว็บนี้ยังประโยชน์แก่ท่านบ้างทางหนึ่งทางใด ข้าพเจ้าขออุทิศคุณความดีทั้งปวงนั้นแด่บรรพบุรุษ บิดามารดา ญาติพี่น้อง และ ครูบาอาจารย์ทุกท่าน หากแม้มีความบกพร่องใดๆ โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ข้าพเจ้าขอน้อมรับผิดทุกประการแต่เพียงผู้เดียว
dot
bulletรักศักดิ์ คณานุรักษ์ (ต้น)
bulletMBA, State University of New York at Buffalo (UB)
bulletPrince of Songkla University
bulletสาธิต ม.อ. ปัตตานี
bullet ส่งข้อความถึงเว็บมาสเตอร์


ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง เมืองปัตตานี


ขุนธำรงพันธุ์ภักดี (ธำรง วัฒนายากร)

เดิมชื่อ ซุ่นจ่าย วัฒนายากร เป็นบุตรคนโตของนายฉุ้นฮวด กับนางเป้า (นางเป้า เป็นบุตรีของหลวงสุนทรสิทธิโลหะ ซึ่งเป็นพี่ชายแท้ๆ ของพระจีนคณานุรักษ์) สมรสกับนางสาวสร้อยทอง คณานุรักษ์ บุตรีคนที่ ๒ ของขุนพิทักษ์รายา เป็นผู้ที่ตั้งมั่นในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจนตลอดอายุขัย และได้ทำประโยชน์อย่างกว้างขวางทั้งด้านการศึกษา การรักษาพยาบาล และการสาธารณูปโภค สาธารณกุศลอีกมากมาย ทั้งแก่จังหวัดปัตตานี และจังหวัดใกล้เคียง ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์จากพระบาทสมเด็จหัวปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ให้เป็น "ขุนธำรงพันธุ์ภักดี กรมการพิเศษจังหวัดปัตตานี" เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๓

นายดิเรก คณานุรักษ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี ๕ สมัย!

นายดิเรก คณานุรักษ์ เป็นบุตรคนที่ ๕ ของขุนพิทักษ์รายา กับนางเซ่งขิ้ม นายดิเรก เป็นนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี ยาวนานที่สุดถึง ๕ สมัย นับตั้งแต่ ๑ พ.ค. ๒๔๙๒ จนถึง ๒๑ ม.ค. ๒๕๑๕ รวมระยะเวลากว่า ๒๒ ปี ได้เป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างสูงในการสร้างความเจริญให้กับเมืองปัตตานี ตั้งแต่การขยายเมืองให้กว้างขึ้น สร้างศูนย์การค้าเมืองใหม่ และเป็นผู้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จังหวัดปัตตานี

 

นายสุวิทย์ คณานุรักษ์ อดีตประธานสภาเทศบาลตำบลสุไหงโก-ลก และประธานสภาจังหวัดนราธิวาส

นายสุวิทย์ คณานุรักษ์ อดีตประธานสภาเทศบาลตำบลสุไหงโก-ลก และประธานสภาจังหวัดนราธิวาส นับได้ว่าเป็นผู้ที่ได้สร้างคุณประโยชน์นานับประการ ให้กับจังหวัดนราธิวาส และโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อำเภอสุไหงโก-ลก  เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล คำนึงถึงทุกข์สุขของประชาชน ได้ริเริ่มสิ่งต่างๆ มากมายที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งยังผลมาจนถึงปัจจุบันนี้ ในหลากหลายด้าน อาทิ การสาธารณสุข การคมนาคม การสื่อสาร การศึกษา เป็นต้น 

นายจำเริญ วัฒนายากร ต.ม. และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ ๔

นายจำเริญ วัฒนายากร ต.ม. และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ ๔ เป็นผู้ริเริ่มให้มีการจัดแข่งขันเรือกอและชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ จนเป็นประเพณีสืบเนื่องของจังหวัดนราธิวาสถึงทุกวันนี้ นายจำเริญได้กล่าวเสมอๆ ว่า "การแข่งขันเรือกอและด้วยฝีพายชิงถ้วยพระราชทานฯ จะสำเร็จไม่ได้เป็นอันขาด หากไม่ได้รับความร่วมมือจากชาวนราธิวาสทุกคน ผมคิดริเริ่มก็จริง แต่เป็นเพราะพระบารมีของพระองค์ท่าน จึงช่วยให้งานนี้ลุล่วงและสำเร็จผล"

นายเติมศักดิ์ คณานุรักษ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี

อดีตนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี ๒ สมัย และอดีตเทศมนตรี ๕ สมัย ได้รับการยกย่องจากชาวบ้านในท้องถิ่นและญาติมิตรว่าเป็นนายกเทศมนตรีที่ใจซื่อมือสะอาด เป็นที่รักของผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นบุคคลที่ผู้บังคับบัญชาไว้วางใจ และเป็นผู้ที่นักการเมืองท้องถิ่นรุ่นหลังให้ความเคารพนับถือมาขอคำแนะนำและขอคำปรึกษาอยู่เสมอ นับเป็นเกียรติประวัติที่ครอบครัวและวงศ์ตระกูลภาคภูมิใจอย่างยิ่ง

[Go to top]