ReadyPlanet.com
dot
ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง ๗ สาย
dot
bulletต้นตระกูล ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง
bulletสายนางเม่งจู โกวิทยา
bulletสายหลวงสุนทรสิทธิโลหะ
bulletสายคุณพระจีนคณานุรักษ์
bulletสายนายจูเส้ง คณานุรักษ์
bulletสายนางกี่จู กาญจนบุษย์
bulletสายนางจูกี่ แซ่เล่า
bulletสายหลวงวิชิตศุลกากร
dot
เพลิดเพลินจำเริญใจ
dot
bulletรวมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
bulletพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
bulletพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
bulletสวนสัตว์ของเรา
bulletท่องเที่ยวทั่วไทย
bulletนาฏยศาลา หุ่นละครเล็กโจหลุยส์
bulletมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต
bulletOPERA SIAM
dot
เว็บนี้มีประโยชน์
dot
bullet เครือข่ายกาญจนาภิเษก
bulletฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
bulletThailand e-Government
bulletภ า ษี ไ ป ไ ห น ?
bulletหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
bulletสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
bulletสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
bulletพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (อ่าน)
bulletพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (ฟัง)
bulletห้องสมุดมารวย
bulletTQA รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
bulletศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
dot
เด็กคืออนาคตของชาติ
dot
bulletKhan Academy. You can learn anything. For free. For everyone. Forever.
bulletKhan Academy ไทย
bulletTED-Ed: Lessons Worth Sharing
bulletTED-Ed Thai (YouTube)
bulletพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
bulletTK Park อุทยานการเรียนรู้
dot
เว็บของทายาทฯ
dot
bulletโรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี
bulletโรงแรม ภูริมาศบีชแอนด์สปา
bulletEarth Safe Foundation on Facebook
dot
ส่วนของสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน   bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
หากเว็บนี้ยังประโยชน์แก่ท่านบ้างทางหนึ่งทางใด ข้าพเจ้าขออุทิศคุณความดีทั้งปวงนั้นแด่บรรพบุรุษ บิดามารดา ญาติพี่น้อง และ ครูบาอาจารย์ทุกท่าน หากแม้มีความบกพร่องใดๆ โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ข้าพเจ้าขอน้อมรับผิดทุกประการแต่เพียงผู้เดียว
dot
bulletรักศักดิ์ คณานุรักษ์ (ต้น)
bulletMBA, State University of New York at Buffalo (UB)
bulletPrince of Songkla University
bulletสาธิต ม.อ. ปัตตานี
bullet ส่งข้อความถึงเว็บมาสเตอร์


หลวงสำเร็จกิจกรจางวาง ต้นตระกูลคณานุรักษ์

 

 


 

(ภาพ: หลวงสำเร็จกิจกรจางวาง)


เดิม นายปุ่ย แซ่ตัน ภูมิลำเนาเดิมอยู่เมืองจีน ในตำบลเจี๋ยะแม้ ได้ย้ายครอบครัวโดยเรือสำเภาจากเมืองจีนมาอยู่ที่จังหวัดสงขลา ตั้งหลักฐานขายของชำเป็นอาชีพเรื่อยมา โดยเอื้ออารีต่อเพื่อนบ้านใกล้เคียงเป็นที่นิยมรักใคร่ของชาวสงขลาเป็นอย่างดี

สมัยหนึ่งเมื่อแขกเมืองไทร (ไทรบุรี) ได้ยกกองทัพมาตีสงขลา นายปุ่ย แซ่ตัน รักชีวิตการต่อสู้และรักบ้านอยู่อย่างแรงกล้า จึงได้รวบรวมพรรคพวกเป็นกองรบน้อยๆ ได้ ๑ กองแล้วไปขอรับอาสาเจ้าเมืองสงขลา ออกรบกับพวกแขกไทรบุรี พอเวลาตกบ่ายก็เลิกกองทัพกลับเข้าเมือง เจ้าเมืองพอใจมาก ต่อนั้นมานายปุ่ย ก็เป็นคนสนิทของเจ้าเมืองสงขลา และได้แสดงความซื่อตรงจงรักภักดีต่อเจ้าเมืองอย่างยิ่ง

เมื่อบ้านเมืองเรียบร้อยดีแล้ว เจ้าเมืองสงขลารักและสงสารนายปุ่ย จึงให้ย้ายมาตั้งภูมิลำเนาอยู่ที่เมืองตานี (จังหวัดปัตตานี) โดยแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าพวกจีนชื่อว่า กัปปีตัน ปกครองฝ่ายจีนต่อมาและเป็นผู้เก็บส่วยสาอากร ร้านฝิ่นและการพนัน จัดการส่งไปให้เจ้าเมืองสงขลา โดยความซื่อตรงสุจริต เจ้าเมืองสงขลารักใคร่ทวียิ่งขึ้น จึงต่อมาได้เลื่อนยศเป็น "หลวงสำเร็จกิจกรจางวาง" และได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ใกล้แม่น้ำปัตตานี บริเวณที่เรียกว่า หัวตลาดหรือตลาดจีน (ปัจจุบันคือ บริเวณบ้านเรือนริมแม่น้ำปัตตานีที่ถนนปัตตานีภิรมย์ และถนนอาเนาะรู) นายปุ่ย แซ่ตันได้ปฏิบัติหน้าที่และอาชีพโดยซื่อตรงและโอบอ้อมอารีย์ต่อเพื่อนบ้านจนเป็นที่รักใคร่ของคนพื้นเมืองทั้ง แขก ไทย จีน

 


(ภาพ: ป้ายหน้าชื่อหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง)


ต่อมาก็ได้ขอสิทธิ์สัมปทานเหมืองแร่ดีบุกในเมืองยะลา (จังหวัดยะลา) หลายแปลงหลายตำบล เช่นเหมืองถ้ำทะลุ เหมืองบู้ลัน เหมืองมายอบน เหมืองฮ่วนหนาสั้ว (นาเระ) เหมืองปินเหย๊าะ เหมืองนางมุโม เหมืองดีโปะ เหมืองใหม่ เหมืองแมหอ เหมืองหาดทราย และเหมืองปลีกย่อยอีกหลายแปลง เหมืองเหล่านี้มาถึงชั้นคุณพระจีนคณานุรักษ์ ได้คัดเลือกถือสิทธิ์สัมปทานไว้เพียง ๔ แปลง คือ ๑. เหมืองถ้ำทะลุ ๒. เหมืองบู้ลัน ๓. เหมืองมายอบน ๔. เหมืองฮ่วนหนาสัว (นาเระ) นอกนั้นสละสิทธิ์ทั้งหมด เหมืองที่สละสิทธิ์ไปนั้น ต่อมาเหมืองปินเหย๊าะมีผู้ขอสัมปทาน และขายให้แก่บริษัทฝรั่ง นับเข้าเป็นเหมืองดีชั้นเยี่ยม ทั้งนี้เนื่องจากวิธีทำผลิตแร่ทันสมัยซึ่งฝรั่งนำมาใช้ แต่เมื่อสมัยก่อนผลิตแร่ไม่ได้ผลดีเพราะเครื่องมือไม่มีจะใช้

นายปุ่ยมีหลักฐานดีขึ้นเพราะผลประโยชน์ได้จากการทำแร่-อำนวย ความใจดีและเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนบ้านใกล้เคียงมี แขก จีน ไทย รักใคร่นับถือตลอดถึงพระยาเมืองตานี (อิสลาม) ก็เป็นที่ชอบพอรักใคร่กันเป็นต้นมา จนอายุ ๗๓ ปี นายปุ่ยถึงแก่กรรมโดยโรคชรา บุตรหลานก็ได้ทำฮวงซุ้ยบรรจุศพไว้ที่หมู่บ้านปะกาฮะรัง ซึ่งยังอยู่กระทั่งบัดนี้ ส่วนภรรยา (ชื่อเจียงซุ่น แซ่โก้ย) เมื่อถึงแก่กรรมแล้วได้ทำฮวงซุ้ยไว้ที่ตำบลสะบารัง (ใกล้โรงพยาบาลปัตตานี ตรงบริเวณที่ติดกับสโมสรจังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นที่ดินที่พระจีนคณานุรักษ์ บุตรชาย ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)

 

 

(ภาพ: ป้ายหน้าชื่อหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง)


หลวงสำเร็จกิจกรจางวาง
 เกิดประมาณ พ.ศ. ๒๓๔๙ ถึงแก่กรรม วันที่ ๑๘ เดือน ๑๐ ปีขาล จ.ศ. ๑๒๔๐ หรือ พ.ศ. ๒๔๒๑ (ราชวงศ์เช็ง กวงซู่ ปีที่ ๖) สิริอายุได้ ๗๓ ปี

 

มีภรรยาทั้งหมด ๔ คน ดังนี้

ภรรยาคนแรก เป็นคนจีน ไม่มีบุตรธิดาด้วยกัน เมื่อหลวงสำเร็จฯ ถึงแก่กรรมแล้ว ก็ได้เดินทางกลับเมืองจีน

ภรรยาคนที่ ๒ ชื่อนางเจียงซุ่น (เจงซุ่น หรือ ซ่วนเหนี่ยว) แซ่โก้ย เป็นชาวเมืองสงขลา มีบุตรธิดาด้วยกัน ๕ คน คือ

๑. นางเม่งจู (เรียกกันว่า แม่บ้านนายล่าง สมรสกับนายจุ้ยแซ (ฮกแซ แซ่เหง่า) โกวิทยา ซึ่งมีตำแหน่งเป็นนายบ้านล่าง)
๒. นายจูเม้ง ตันธนวัฒน์ (หลวงสุนทรสิทธิโลหะ)
๓. นายจูล่าย ตันธนวัฒน์ (พระจีนคณานุรักษ์)
๔. นายจูเลี่ยง (จูเซี้ยน) ไม่มีบุตรธิดา
๕. นางเพ็กเลี่ยน (เป็กเลี่ยง) สมรสแล้วไปอยู่ที่สิงคโปร์

ภรรยาคนที่ ๓ ชื่อนางวุ่น แซ่ลิ่ม (ตงซุ่น) มีบุตรธิดา ๔ คน คือ

๑. นายจูเส้ง ตันธนวัฒน์
๒. นางกี่จู หรือจูซุน สมรสกับนายเองโฮ่ กาญจนบุษย์
๓. นายจูฮวด ตันธนวัฒน์ ไม่มีบุตรธิดา
๔. นางจูกี่ สมรสกับนายไซฮก (จายฮก หรือฉายฮก แซ่เล่า) เล่าตระกูล

ภรรยาคนที่ ๔ ชื่อนางเกียด แซ่กอ (มู่ซุ่น) มีบุตรธิดาด้วยกัน ๒ คน

๑. นายจูอิ้น ตันธนวัฒน์ (หลวงวิชิตศุลกากร)
๒. นางจูเลี่ยง ถึงแก่กรรมตั้งแต่เด็ก

บุตรหลานเหลนโหลนทายาทของหลวงสำเร็จกิจกรจางวางได้มีส่วนในการพัฒนาเมืองปัตตานีและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าในหลายๆ ด้าน สืบต่อมากระทั่งปัจจุบัน

 

 


(ภาพ: ฮวงซุ้ยหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง หมู่บ้านปะกาฮะรัง อ.เมือง จ.ปัตตานี)


คำแปลหินหน้าศพหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง 

เชง = แมนจูเรีย                                หวาง = กษัตริย์
     
    (แสดงว่าเป็นชนเผ่าฮั่น ที่อยู่ในสมัยราชวงศ์แมนจู) 
 

 

ชื่อบุตรชาย

1. จูหมิ่ง
2. จูไล่
3. จูซ่าน
4. จูฟะ หรือ จูฮวด
5. จูเซิ่น
6. จูอิ้น

 

ได้รับพระราชทาน
จากประเทศสยาม
ให้เป็นขุนนาง
ที่ปัตตานี
แซ่ เฉิน ชื่อ จงซิ่น

ราชวงศ์เช็ง (แมนจูเรีย)
กวงซู่ (ปีที่) 6
เดือน 8
ตายประมาณ 6 โมงเช้า

 

 

 


ที่มา: บันทึกของนายอนันต์ คณานุรักษ์, บุคคลสำคัญของปัตตานี โดย รศ.มัลลิกา คณานุรักษ์, หนังสือประวัติทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง โดยน.พ.ปานเทพ คณานุรักษ์ นายประยูรเดช คณานุรักษ์ และนายพันธุ์ฤทธิ์ วัฒนายากร 

 

 
ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง เมืองปัตตานี

พระจีนคณานุรักษ์ (ตันจูล่าย)
ชีวประวัติ จางวางโทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง
ประวัติ อำมาตย์ตรี พระจีนคณานุรักษ์ และตระกูลคณานุรักษ์
นายอนันต์ คณานุรักษ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี
ขุนธำรงพันธุ์ภักดี (ธำรง วัฒนายากร)
นายดิเรก คณานุรักษ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี ๕ สมัย!
นายสุวิทย์ คณานุรักษ์ อดีตประธานสภาเทศบาลตำบลสุไหงโก-ลก และประธานสภาจังหวัดนราธิวาส
นายจำเริญ วัฒนายากร ต.ม. และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ ๔
นายเติมศักดิ์ คณานุรักษ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี
ฯพณฯ นายสวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรี
น.อ.นพ.สืบสาย สุวรรณจินดา รน. อดีตนายกเทศมนตรีเมืองยะลา
ตำราไสยศาสตร์ ของนายอนันต์ คณานุรักษ์
ตำรับยาจีนแผนโบราณ โดยนายมานพ คณานุรักษ์
เจริญ สุวรรณมงคล ชีวิต-ความดีและตำนานผู้สร้าง'กลุ่มอีซูซุหาดใหญ่'
รวมข่าว: เติมศักดิ์ คณานุรักษ์ อดีตนายกฯ เมืองปัตตานี และ ตะโละกาโปร์ สุดยอดนกเขาชวาเสียงแห่งอาเซียน
ขอแสดงความยินดีกับท่านองคมนตรีสวัสดิ์ วัฒนายากร รับฯ เครื่องราชฯ ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า
กระจ่าง ตุลารักษ์ น้องชายนายสงวน คนสนิทนายปรีดี พนมยงค์ หนึ่งในคณะราษฎร ขบวนการเสรีไทย และกบฏวังหลวง
โรงสี หับ โห้ หิ้น และนายสุชาติ รัตนปราการ ผู้แปลงป่าให้เป็นหมู่บ้านคลองแงะ อำเภอสะเดา สงขลา
ดร.ปณิธาน วัฒนายากร คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิเคราะห์ปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้
“คณานุรักษ์” บอกเล่าสายสัมพันธ์วัฒนธรรม พุทธ-จีน-อิสลามแห่งปาตานี
เมื่อข้าพเจ้าเป็นเด็กหัวตลาด (น.พ.ปานเทพ คณานุรักษ์)