ReadyPlanet.com
dot
ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง ๗ สาย
dot
bulletต้นตระกูล ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง
bulletสายนางเม่งจู โกวิทยา
bulletสายหลวงสุนทรสิทธิโลหะ
bulletสายคุณพระจีนคณานุรักษ์
bulletสายนายจูเส้ง คณานุรักษ์
bulletสายนางกี่จู กาญจนบุษย์
bulletสายนางจูกี่ แซ่เล่า
bulletสายหลวงวิชิตศุลกากร
dot
เพลิดเพลินจำเริญใจ
dot
bulletรวมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
bulletพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
bulletพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
bulletสวนสัตว์ของเรา
bulletท่องเที่ยวทั่วไทย
bulletนาฏยศาลา หุ่นละครเล็กโจหลุยส์
bulletมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต
bulletOPERA SIAM
dot
เว็บนี้มีประโยชน์
dot
bullet เครือข่ายกาญจนาภิเษก
bulletฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
bulletThailand e-Government
bulletภ า ษี ไ ป ไ ห น ?
bulletหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
bulletสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
bulletสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
bulletพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (อ่าน)
bulletพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (ฟัง)
bulletห้องสมุดมารวย
bulletTQA รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
bulletศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
dot
เด็กคืออนาคตของชาติ
dot
bulletKhan Academy. You can learn anything. For free. For everyone. Forever.
bulletKhan Academy ไทย
bulletTED-Ed: Lessons Worth Sharing
bulletTED-Ed Thai (YouTube)
bulletพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
bulletTK Park อุทยานการเรียนรู้
dot
เว็บของทายาทฯ
dot
bulletโรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี
bulletโรงแรม ภูริมาศบีชแอนด์สปา
bulletEarth Safe Foundation on Facebook
dot
ส่วนของสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน   bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
หากเว็บนี้ยังประโยชน์แก่ท่านบ้างทางหนึ่งทางใด ข้าพเจ้าขออุทิศคุณความดีทั้งปวงนั้นแด่บรรพบุรุษ บิดามารดา ญาติพี่น้อง และ ครูบาอาจารย์ทุกท่าน หากแม้มีความบกพร่องใดๆ โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ข้าพเจ้าขอน้อมรับผิดทุกประการแต่เพียงผู้เดียว
dot
bulletรักศักดิ์ คณานุรักษ์ (ต้น)
bulletMBA, State University of New York at Buffalo (UB)
bulletPrince of Songkla University
bulletสาธิต ม.อ. ปัตตานี
bullet ส่งข้อความถึงเว็บมาสเตอร์


ฯพณฯ นายสวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรี

 

 แล้วก็มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสวัสดิ์ วัฒนายากร เป็นองคมนตรีคนที่ 17 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2545

 

ประธานองคมนตรี พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เบิกตัวสวัสดิ์ วัฒนายากร เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระพักตร์แล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2545

เป็นองคมนตรีที่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2535 อธิบายความหมายว่า คือผู้มีตำแหน่งที่ปรึกษาในองค์พระมหากษัตริย์ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ฉบับปัจจุบันบัญญัติไว้ให้ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชอัธยาศัย ไม่เกิน 18 คน ประกอบเป็นคณะองคมนตรี

โดยส่วนตัว ลัดดามักคุ้นพอสมควรกับสวัสดิ์ วัฒนายากร มายาวนานกว่า 30 ปี ขอแนะนำทำความรู้จักองคมนตรีคนใหม่สุด “เพิ่งแกะกล่อง” อย่างย่นย่อดังนี้ 

สวัสดิ์ วัฒนายากร อายุ 67 (เกิด 8 ตุลาคม 2477) ชาวปักษ์ใต้ จังหวัดปัตตานี สวัสดิ์ วัฒนายากร เป็นบุตรคนที่ 7 ในจำนวน 10 คนของคหบดีขุนธำรงพันธุ์ภักดีกับคุณแม่สร้อยทอง สกุลเดิมคณานุรักษ์

สวัสดิ์ วัฒนายากร เป็นนักเรียนเก่าเบญจมราชูทิศ ปัตตานี กรุงเทพคริสเตียน เมโทรโปลิแคน บิวซีเนส คอลเลจ แห่งเมืองซิดนีย์ ออสเตรเลีย วิลบราแฮม คอลเลจ รัฐแมสซาชูเซตส์ และจบปริญญาวิศวกรรมเครื่องกลจากสถาบันเอ็มไอที สหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2501

สวัสดิ์ วัฒนายากร เข้ารับราชการเป็นนายช่างโท กองช่างกล กรมชลประทานปี 2506 บางตำแหน่งในอดีตมีผู้อำนวยการกองเครื่องจักรกล วิศวกรใหญ่ฝ่ายเครื่องกล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามลำดับ สวัสดิ์ วัฒนายากร ได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน ในสมัยรัฐบาลอานันท์ ปันยารชุน ปี 2535 จนเกษียณอายุราชการในตำแหน่งนี้ปี 2538

สวัสดิ์ วัฒนายากร ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา เขาเคยเป็นกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยร้องทุกข์ เคยเป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุด เคยเป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา

กล่าวสำหรับเรื่องครอบครัว สวัสดิ์ วัฒนายากร สมรสกับปานจิตต์ “สุจริตกุล” บุตรีพระพิบูลไอศวรรย์กับคุณวิจิตร สุจริตกุล พระพิบูลไอศวรรย์ อดีตมหาดเล็กห้องบรรทมในรัชกาลที่ 6 ผู้ใช้เวลา 3 ปี จบเนติบัณฑิตอังกฤษ และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลฎีกา

ปานจิตต์ วัฒนายากร เป็นศิษย์เก่าเตรียมอุดมศึกษาชั้น 19 จบอักษรศาสตร์จุฬาฯ ปี 2504 รับราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณคือผู้ช่วยปลัดกระทรวง

สวัสดิ์-ปานจิตต์ วัฒนายากร มีบุตรชาย 1 คนชื่อ ทัศนพงษ์ วัฒนายากร จบปริญญาตรีรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ณ วันนี้ศึกษาปริญญาโทอยู่มหาวิทยาลัยโคโรลาโด เมืองเดนเวอร์ สหรัฐฯ

กล่าวสำหรับเรื่องที่มีผู้ชื่นชมผ่าน 2 รูหูลัดดาเสมอมา ชื่นชมว่า สวัสดิ์ วัฒนายากร เป็นคนซื่อสัตย์ เป็นคนมีเพื่อนดี เป็นคนมีเพื่อนมาก ลัดดาขอหยิบยกมาแจกแจงเฉพาะเพื่อน “กลุ่มใต้ถุน” เพื่อน “กลุ่มใต้ถุน” หมายถึงเพื่อนผู้เคยร่วมพำนักพักพิงอยู่ “ใต้ถุนทำเนียบ” เอกอัครราชทูตไทย พจน์ สารสิน ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ระหว่างปี 2496-2500 

ประกอบด้วย พล.ต.ท.โกศล ลิมปิชาติ กมลา สุโกศล ไกรสีห์ ตุลารักษ์ นายแพทย์จอห์น ยังก์ เฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ ถาวร อรรถจินดา ทิพย์รักษ์ สุขุม ธงฉาน โชติกเสถียร ธรรมนูญ ประจวบเหมาะ ธีระ พึ่งสุนทร นิตย์ พิบูลสงคราม ทวีศักดิ์ เสสะเวช พล.ท.ทวิชาติ ชวกุล วาปี ภิรมย์ภักดี

ศุภชัย หวั่งหลี สมิทธ ธรรมสโรช สุคนธ์ ศรโชติ พล.ท.สุพจน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา อนันต์ ปานะนนท์ อังคนี วรทรัพย์ อุทยาน อุทยานะกะ และ อาสา สารสิน เจ้าของฉายา “เจ้าของใต้ถุน” ที่ ณ วันนี้ นั่งเก้าอี้ราชเลขาธิการ

 
ขุนธำรงพันธุ์ภักดี และนางสร้อยทอง (คณานุรักษ์) วัฒนายากร
บิดาและมารดาขององคมนตรีสวัสดิ์


 ขุนธำรงพันธุ์ภักดี บิดาของนายสวัสดิ์ สมัยยังหนุ่ม


 

คนนั่ง: ขุนพิทักษ์รายา ผู้เป็นตา
คนยืน: ขุนธำรงพันธุ์ภักดี ผู้บิดา

 

 

 ที่มา: คอลัมน์ ลึก(ไม่)ลับกับ 'ลัดดา' หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ONLINE วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2545; ภาพจากบุคคลสำคัญของปัตตานี โดย ร.ศ.มัลลิกา คณานุรักษ์

 
ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง เมืองปัตตานี

พระจีนคณานุรักษ์ (ตันจูล่าย)
ชีวประวัติ จางวางโทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง
หลวงสำเร็จกิจกรจางวาง ต้นตระกูลคณานุรักษ์
ประวัติ อำมาตย์ตรี พระจีนคณานุรักษ์ และตระกูลคณานุรักษ์
นายอนันต์ คณานุรักษ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี
ขุนธำรงพันธุ์ภักดี (ธำรง วัฒนายากร)
นายดิเรก คณานุรักษ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี ๕ สมัย!
นายสุวิทย์ คณานุรักษ์ อดีตประธานสภาเทศบาลตำบลสุไหงโก-ลก และประธานสภาจังหวัดนราธิวาส
นายจำเริญ วัฒนายากร ต.ม. และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ ๔
นายเติมศักดิ์ คณานุรักษ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี
น.อ.นพ.สืบสาย สุวรรณจินดา รน. อดีตนายกเทศมนตรีเมืองยะลา
ตำราไสยศาสตร์ ของนายอนันต์ คณานุรักษ์
ตำรับยาจีนแผนโบราณ โดยนายมานพ คณานุรักษ์
เจริญ สุวรรณมงคล ชีวิต-ความดีและตำนานผู้สร้าง'กลุ่มอีซูซุหาดใหญ่'
รวมข่าว: เติมศักดิ์ คณานุรักษ์ อดีตนายกฯ เมืองปัตตานี และ ตะโละกาโปร์ สุดยอดนกเขาชวาเสียงแห่งอาเซียน
ขอแสดงความยินดีกับท่านองคมนตรีสวัสดิ์ วัฒนายากร รับฯ เครื่องราชฯ ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า
กระจ่าง ตุลารักษ์ น้องชายนายสงวน คนสนิทนายปรีดี พนมยงค์ หนึ่งในคณะราษฎร ขบวนการเสรีไทย และกบฏวังหลวง
โรงสี หับ โห้ หิ้น และนายสุชาติ รัตนปราการ ผู้แปลงป่าให้เป็นหมู่บ้านคลองแงะ อำเภอสะเดา สงขลา
ดร.ปณิธาน วัฒนายากร คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิเคราะห์ปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้
“คณานุรักษ์” บอกเล่าสายสัมพันธ์วัฒนธรรม พุทธ-จีน-อิสลามแห่งปาตานี
เมื่อข้าพเจ้าเป็นเด็กหัวตลาด (น.พ.ปานเทพ คณานุรักษ์)