ReadyPlanet.com
dot
ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง ๗ สาย
dot
bulletต้นตระกูล ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง
bulletสายนางเม่งจู โกวิทยา
bulletสายหลวงสุนทรสิทธิโลหะ
bulletสายคุณพระจีนคณานุรักษ์
bulletสายนายจูเส้ง คณานุรักษ์
bulletสายนางกี่จู กาญจนบุษย์
bulletสายนางจูกี่ แซ่เล่า
bulletสายหลวงวิชิตศุลกากร
dot
เพลิดเพลินจำเริญใจ
dot
bulletรวมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
bulletพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
bulletพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
bulletสวนสัตว์ของเรา
bulletท่องเที่ยวทั่วไทย
bulletนาฏยศาลา หุ่นละครเล็กโจหลุยส์
bulletมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต
bulletOPERA SIAM
dot
เว็บนี้มีประโยชน์
dot
bullet เครือข่ายกาญจนาภิเษก
bulletฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
bulletThailand e-Government
bulletภ า ษี ไ ป ไ ห น ?
bulletหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
bulletสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
bulletสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
bulletพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (อ่าน)
bulletพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (ฟัง)
bulletห้องสมุดมารวย
bulletTQA รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
bulletศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
dot
เด็กคืออนาคตของชาติ
dot
bulletKhan Academy. You can learn anything. For free. For everyone. Forever.
bulletKhan Academy ไทย
bulletTED-Ed: Lessons Worth Sharing
bulletTED-Ed Thai (YouTube)
bulletพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
bulletTK Park อุทยานการเรียนรู้
dot
เว็บของทายาทฯ
dot
bulletโรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี
bulletโรงแรม ภูริมาศบีชแอนด์สปา
bulletEarth Safe Foundation on Facebook
dot
ส่วนของสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน   bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
หากเว็บนี้ยังประโยชน์แก่ท่านบ้างทางหนึ่งทางใด ข้าพเจ้าขออุทิศคุณความดีทั้งปวงนั้นแด่บรรพบุรุษ บิดามารดา ญาติพี่น้อง และ ครูบาอาจารย์ทุกท่าน หากแม้มีความบกพร่องใดๆ โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ข้าพเจ้าขอน้อมรับผิดทุกประการแต่เพียงผู้เดียว
dot
bulletรักศักดิ์ คณานุรักษ์ (ต้น)
bulletMBA, State University of New York at Buffalo (UB)
bulletPrince of Songkla University
bulletสาธิต ม.อ. ปัตตานี
bullet ส่งข้อความถึงเว็บมาสเตอร์


น.อ.นพ.สืบสาย สุวรรณจินดา รน. อดีตนายกเทศมนตรีเมืองยะลา

 


 

น.อ.นพ.สืบสาย สุวรรณจินดา เป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญยิ่งคนหนึ่งในการสร้างความเจริญให้กับเทศบาลเมืองยะลา ท่านดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลเมืองยะลาเป็นเวลาติดต่อกันถึง 10 ปี และดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีติดต่อกันถึง 2 สมัย จึงได้มีโอกาสสร้างเมืองยะลาจนได้รับคำชมเชยจากบุคคลทั่วไปว่า "ยะลาเมืองสะอาด"

 

น.อ.นพ.สืบสาย สุวรรณจินดา เกิดที่ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2461 ขณะที่บิดาพระยารัตนภักดี (แจ้ง สุวรรณจินดา) เข้ารับราชการเป็นปลัดจังหวัดนราธิวาส มารดาคือ คุณหญิงผ่อง รัตนภักดี ท่านมีพี่น้องรวมกัน 10 คน เป็นหญิง 3 คน ชาย 7 คน

 

เมื่อเยาว์วัยได้เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี พออายุได้ 8 ขวบ บิดาส่งให้ไปอยู่กับคุณตา (พระยาผลากรนุรักษ์) ที่กรุงเทพฯ ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนวัดมหรรณพพาราม แล้วย้ายไปเรียนที่โรงเรียนเซ็นต์คาเบรียลจนถึงชั้นประถมปีที่4 จึงย้ายไปเรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญจนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 พ.ศ.2478 สมัครสอบมัธยมศึกษาปีที่ 8 ได้ 

 

สอบเข้าศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี พ.ศ.2485 ขณะเรียนแพทย์อยู่ปีที่ 4 เกิดสงครามมหาเอเซียบูรพาขึ้นจึงสมัครเป็นแพทย์ทหารเรือได้รับพระราชทานยศเป็นว่าที่เรือตรีขณะที่เป็นนักเรียนแพทย์อยู่ พอปลายปีจึงสอบได้ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจากนั้นก็ได้เข้ารับราชการอยู่ในกรมทหารเรือ เป็นเวลา 9 ปี จนได้รับยศเป็นเรือเอก จึงลาออกจากราชการเมื่อ พ.ศ.2493 

 

นายแพทย์สืบสาย สุวรรณจินดา สมรสกับนางสาวโสภาพรรณ วัฒนายากร บุตรสาวของขุนและนางธำรงพันธ์ภักดี เมื่อ พ.ศ.2493 เมื่อลาออกจากราชการแล้วได้เปิดคลีนิกอยู่ที่ตำบลนิบง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ได้บริการประชาชนและทางราชการเป็นอย่างดีจนได้รับแต่งตั้ง ให้เป็นสมาชิกสภาจังหวัดยะลาเป็นรุ่นแรกเมื่อพ.ศ.2498

 

ในปีพ.ศ. 2511 นายแพทย์สืบสาย สุวรรณจินดา ได้ลงสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองยะลา บรรดาสมาชิกสภาเทศบาล เมืองลงมติเลือกท่านให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี ขณะดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองยะลา ได้มีส่วนสำคัญในการสร้างความเจริญ และความสวยงามให้กับเทศบาลได้แก่การสร้างสวนสาธารณะ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นสวนสาธารณะที่สวยงามแห่งหนึ่งของภาคใต้ 

 

และยังเป็นผู้ริเริ่มโครงการทะเลทุ่งบาโกยในเขตเทศบาลเมืองยะลา ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยติดต่อกับวงเวียน 3 นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงถนนหนทางในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐานโดยใช้แอสฟัลต์คอนกรีตราดถนน ขยายถนนสิโรรส ปรับปรุงถนนพิพิธภักดีให้ร่มรื่น ด้วยการปลูกต้นประดู่ และสร้างช่องทางสำหรับรถจักรยานทั้ง 2 ฟาก แบบเดียวกับถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

 

ด้านการส่งเสริมการศึกษา ในสมัยดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีได้สร้างโรงเรียนเทศบาลเพิ่มขึ้นอีก 2 แห่ง คือโรงเรียนเทศบาล 4 กับโรงเรียนเทศบาล 6 เมื่อพ.ศ.2511 และพ.ศ.2520 ตามลำดับ

 

ช่วงที่นายแพทย์สืบสาย สุวรรณจินดา ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองยะลานั้น ตรงกับสมัยที่ พ.ต.อ.(พิเศษ)ศิริ คชหิรัญ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการพัฒนาจังหวัดยะลาโดยแท้

 

นายแพทย์สืบสาย สุวรรณจินดา สามารถประสานงานและสนองนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นอย่างดี ประกอบกับเป็นคนกว้างขวางทั้งในระดับกระทรวงต่าง ๆ อีกด้วย จึงสามารถติดต่อประสานงานต่าง ๆ ได้ด้วยดี เช่น ติดต่อกรมทรัพยากรธรณีขุดบ่อบาดาลให้แก่การประปาเทศบาลเมืองยะลา และกู้เงินมาสร้างระบบประปาจนน้ำประปามีพอใช้มาจนปัจจุบัน

 

ในยุคที่มีการปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน เมื่อพ.ศ.2516 นายแพทย์สืบสาย สุวรรณจินดา ได้รับเกียรติแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติ เมื่อมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2517 ก็ได้รับเลือกเป็นกรรมาธิการตรวจร่างประชุมรัฐสภาด้วย

 

นายแพทย์สืบสาย สุวรรณจินดา เป็นผู้ที่มีการวางตัวที่เหมาะสม การทำงานที่มีประสิทธิภาพตลอดจนเป็นที่ได้รับการไว้วางใจ จากทางราชการและเป็นผู้ที่ได้รับการโปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ขับรถพระที่นั่งขณะที่เสด็จประพาสเมืองยะลาหลายครั้ง รวมถึงรถพระที่นั่งของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระนางเจ้าสุวัฒนา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา และเจ้าฟ้าหญิงเพชรรัตน์ราชสุดา เมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในงานพระราชพิธีขึ้นระวางช้างต้นที่จังหวัดยะลาเมื่อพ.ศ.2511ในฐานะพนักงานขับรถพระที่นั่ง นายแพทย์สืบสาย สุวรรณจินดาได้รับพระราชทานหีบบุหรี่ทองคำพระนามาภิไธยย่อ ภปร ส่วนภรรยาได้รับพระราชทานตลับแป้ง

 

นายแพทย์สืบสาย สุวรรณจินดา ลาออกจากราชการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมาภรณ์ช้างเผือก ภายหลังได้รับพระราชทานถึงขั้นตริยาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญราชรุจิ เหรียญรัตนาภรณ์ชั้น 4 และเหรียญตติยจุลจอมเกล้า

 

นายแพทย์สืบสาย สุวรรณจินดา เป็นผู้เสียสละเพื่อส่วนรวมมาตลอด มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ การงานและต่อประชาชน เป็นผู้มีอัธยาศัยดี สุภาพเรียบร้อย ทำงานอย่างมีระเบียบแบบแผนชอบทำงานแบบอาสาทุกชนิด เป็นกรรมการแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เป็นนายกสโมสรโรตารี่ยะลา เป็นรองประธานพุทธสมาคมจังหวัดยะลา เป็นกรรมการศึกษาภาคศึกษา 2

 

ปัจจุบันนายแพทย์สืบสาย สุวรรณจินดา พักอยู่บ้านเลขที่ 43 ถนนพัฒนาการ ซอย 6 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ แต่ก็ยังไปดูแลบ้านช่องและญาติมิตรที่จังหวัดยะลาอยู่เป็นประจำ

 

น.พ.สืบสาย และนางโสภาพรรณ สุวรรณจินดา มีบุตรธิดารวม ๘ คน ดังนี้

๑. นางนงนาฏ นพคุณ (สมรสกับ นายไชยา นพคุณ)
๒. นางภาสพรรณ ยังเจริญ (สมรสกับนายชาญฤทธิ์ ยังเจริญ)
๓. นางสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ (สมรสกับนายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์)
๔. นางภานิณี จิระคุณ (สมรสกับนายนริศ จิระคุณ)
๕. นางปัญจมา กัลยาณมิตร (สมรสกับนายสุรเชน กัลยาณมิตร)
๖. นายอธิวุฒิ สุวรรณจินดา (สมรสกับนางจิตรา ชัยศรีกุล)
๗. นายอธิวัฒน์ สุวรรณจินดา (สมรสกับนางขนิษฐา วงศ์หนองเตย)
๘. นายอธิวิทย์ สุวรรณจินดา (สมรสกับนางอิสริยา มาลากุล ณ อยุธยา)

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ทายาทฯ สายหลวงสุนทรสิทธิโลหะ

 


 

ที่มา: บุคคลสำคัญของจังหวัดยะลา จาก http://yala.riy.ac.th/~culturalcentre/yala_peple.html#006
ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง เมืองปัตตานี

พระจีนคณานุรักษ์ (ตันจูล่าย)
ชีวประวัติ จางวางโทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง
หลวงสำเร็จกิจกรจางวาง ต้นตระกูลคณานุรักษ์
ประวัติ อำมาตย์ตรี พระจีนคณานุรักษ์ และตระกูลคณานุรักษ์
นายอนันต์ คณานุรักษ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี
ขุนธำรงพันธุ์ภักดี (ธำรง วัฒนายากร)
นายดิเรก คณานุรักษ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี ๕ สมัย!
นายสุวิทย์ คณานุรักษ์ อดีตประธานสภาเทศบาลตำบลสุไหงโก-ลก และประธานสภาจังหวัดนราธิวาส
นายจำเริญ วัฒนายากร ต.ม. และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ ๔
นายเติมศักดิ์ คณานุรักษ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี
ฯพณฯ นายสวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรี
ตำราไสยศาสตร์ ของนายอนันต์ คณานุรักษ์
ตำรับยาจีนแผนโบราณ โดยนายมานพ คณานุรักษ์
เจริญ สุวรรณมงคล ชีวิต-ความดีและตำนานผู้สร้าง'กลุ่มอีซูซุหาดใหญ่'
รวมข่าว: เติมศักดิ์ คณานุรักษ์ อดีตนายกฯ เมืองปัตตานี และ ตะโละกาโปร์ สุดยอดนกเขาชวาเสียงแห่งอาเซียน
ขอแสดงความยินดีกับท่านองคมนตรีสวัสดิ์ วัฒนายากร รับฯ เครื่องราชฯ ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า
กระจ่าง ตุลารักษ์ น้องชายนายสงวน คนสนิทนายปรีดี พนมยงค์ หนึ่งในคณะราษฎร ขบวนการเสรีไทย และกบฏวังหลวง
โรงสี หับ โห้ หิ้น และนายสุชาติ รัตนปราการ ผู้แปลงป่าให้เป็นหมู่บ้านคลองแงะ อำเภอสะเดา สงขลา
ดร.ปณิธาน วัฒนายากร คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิเคราะห์ปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้
“คณานุรักษ์” บอกเล่าสายสัมพันธ์วัฒนธรรม พุทธ-จีน-อิสลามแห่งปาตานี
เมื่อข้าพเจ้าเป็นเด็กหัวตลาด (น.พ.ปานเทพ คณานุรักษ์)