ReadyPlanet.com
dot
ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง ๗ สาย
dot
bulletต้นตระกูล ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง
bulletสายนางเม่งจู โกวิทยา
bulletสายหลวงสุนทรสิทธิโลหะ
bulletสายคุณพระจีนคณานุรักษ์
bulletสายนายจูเส้ง คณานุรักษ์
bulletสายนางกี่จู กาญจนบุษย์
bulletสายนางจูกี่ แซ่เล่า
bulletสายหลวงวิชิตศุลกากร
dot
เพลิดเพลินจำเริญใจ
dot
bulletรวมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
bulletพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
bulletพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
bulletสวนสัตว์ของเรา
bulletท่องเที่ยวทั่วไทย
bulletนาฏยศาลา หุ่นละครเล็กโจหลุยส์
bulletมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต
bulletOPERA SIAM
dot
เว็บนี้มีประโยชน์
dot
bullet เครือข่ายกาญจนาภิเษก
bulletฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
bulletThailand e-Government
bulletภ า ษี ไ ป ไ ห น ?
bulletหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
bulletสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
bulletสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
bulletพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (อ่าน)
bulletพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (ฟัง)
bulletห้องสมุดมารวย
bulletTQA รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
bulletศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
dot
เด็กคืออนาคตของชาติ
dot
bulletKhan Academy. You can learn anything. For free. For everyone. Forever.
bulletKhan Academy ไทย
bulletTED-Ed: Lessons Worth Sharing
bulletTED-Ed Thai (YouTube)
bulletพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
bulletTK Park อุทยานการเรียนรู้
dot
เว็บของทายาทฯ
dot
bulletโรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี
bulletโรงแรม ภูริมาศบีชแอนด์สปา
bulletEarth Safe Foundation on Facebook
dot
ส่วนของสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน   bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
หากเว็บนี้ยังประโยชน์แก่ท่านบ้างทางหนึ่งทางใด ข้าพเจ้าขออุทิศคุณความดีทั้งปวงนั้นแด่บรรพบุรุษ บิดามารดา ญาติพี่น้อง และ ครูบาอาจารย์ทุกท่าน หากแม้มีความบกพร่องใดๆ โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ข้าพเจ้าขอน้อมรับผิดทุกประการแต่เพียงผู้เดียว
dot
bulletรักศักดิ์ คณานุรักษ์ (ต้น)
bulletMBA, State University of New York at Buffalo (UB)
bulletPrince of Songkla University
bulletสาธิต ม.อ. ปัตตานี
bullet ส่งข้อความถึงเว็บมาสเตอร์


นายดิเรก คณานุรักษ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี ๕ สมัย!

 

 

(ภาพ: นายดิเรก คณานุรักษ์)

 


นายดิเรก คณานุรักษ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีติดต่อกัน ๕ สมัย นับว่ายาวนานที่สุด (นับถึงปี ๒๕๔๔) เกิดเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๒ ณ บ้านเลขที่ ๗๐ ถนนปัตตานีภิรมย์ จังหวัดปัตตานี เป็นบุตรคนที่ ๕ ของขุนพิทักษ์รายา กับนางเซ่งขิ้ม (ธิดาหลวงพัฒน์ฯ สงขลา)

 

นายดิเรก เป็นหลานของพระจีนคณานุรักษ์ ได้เริ่มการศึกษาครั้งแรกที่ปีนัง ประเทศมาเลเซีย เป็นเวลา ๗ ปี โดยเริ่มเรียนที่โรงเรียนคอนแวนต์ก่อน แล้วมาเรียนต่อที่โรงเรียนเซนต์ ซาเวียร์ จากนั้นจึงได้ศึกษาต่อที่ประเทศสิงคโปร์อีก ๒ ปี รวมเวลาที่ศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศนานถึง ๙ ปี จนมีความรู้แตกฉานในภาษาอังกฤษ จีน และภาษามลายู ต่อมาจึงได้มาศึกษาภาษาไทยต่อที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

นายดิเรกช่วยบิดาทำเหมืองแร่ดีบุกที่เหมืองมายอบน ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา และรับมรดกการทำเหมืองแร่จากบิดา 

นายดิเรกสมรสกับนางสาวดวงเดือน วัฒนายากร น้องสาวของขุนธำรงพันธุ์ภักดี มีบุตรธิดา ๕ คน ดังนี้

๑. นายกุศล คณานุรักษ์
๒. พ.ญ.สุคนธ์ มุ่งการดี
๓. นายพินิจ คณานุรักษ์
๔. นางสุวรรณา วัฒนายากร
๕. นายสามารถ คณานุรักษ์

นายดิเรกเข้าสู่วงการเมืองระดับท้องถิ่นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๐ โดยเป็นเทศมนตรีในสมัยที่นายอนันต์ คณานุรักษ์ ซึ่งเป็นบุตรของลุงเป็นนายกเทศมนตรี จากนั้นก็ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีติดต่อกัน ๕ สมัย (สมัยละ ๕ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๒ - ๒๕๑๕) นอกจากนี้ ใน พ.ศ. ๒๕๑๑ ยังได้รับเชิญเป็นสมาชิกสมัชชาใหญ่พรรคสหประชาไทย โดยเป็นประธานกรรมการพรรค สาขาจังหวัดปัตตานีด้วย

ในสมัยที่เป็นนายกเทศมนตรีได้ริเริ่มกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อเมืองปัตตานีหลายประการ อาทิ ได้ขยายเมืองปัตตานีให้กว้างขวาง โดยการสร้างศูนย์การค้าเมืองใหม่ขึ้นที่บริเวณเรือนจำเดิม ปัจจุบัน คือ บริเวณโรงภาพยนตร์ปัตตานีรามา และศูนย์การค้าถนนพิพิธ เป็นการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองปัตตานี 

ส่วนด้านการศาสนาและการศึกษาท่านก็มีส่วนเป็นกำลังสำคัญเสมอ เช่น ได้มีส่วนในการเสนอรัฐบาลให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขึ้นที่จังหวัดปัตตานี โดยได้ติดต่อให้นางซุ่ยสิ้ม ปริชญากรผู้เป็นพี่สาวคนโต ร่วมบริจาคที่ดินเพื่อสร้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จังหวัดปัตตานีเป็นผลสำเร็จ

นายดิเรก คณานุรักษ์ ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕ ผลงานที่ท่านได้ทำไว้เมื่อยังมีชีวิตอยู่นั้น ยังปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน

 

 

 นายดิเรก และนางดวงเดือน (วัฒนายากร) คณานุรักษ์
นายดิเรก คณานุรักษ์ ร่วมประชุมกัน พ.อ.ถนัด คอมันตร์ เรื่องวางแผนสร้างมหาวิทยาลัยที่ปัตตานี

 

 

 

 


ที่มา: หนังสือบุคคลสำคัญของปัตตานี โดย รศ. มัลลิกา คณานุรักษ์, หนังสือประวัติทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง โดยนายประยูรเดช คณานุรักษ์ นายแพทย์ปานเทพ คณานุรักษ์ นายพันธุ์ฤทธิ์ วัฒนายากร

 
ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง เมืองปัตตานี

พระจีนคณานุรักษ์ (ตันจูล่าย)
ชีวประวัติ จางวางโทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง
หลวงสำเร็จกิจกรจางวาง ต้นตระกูลคณานุรักษ์
ประวัติ อำมาตย์ตรี พระจีนคณานุรักษ์ และตระกูลคณานุรักษ์
นายอนันต์ คณานุรักษ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี
ขุนธำรงพันธุ์ภักดี (ธำรง วัฒนายากร)
นายสุวิทย์ คณานุรักษ์ อดีตประธานสภาเทศบาลตำบลสุไหงโก-ลก และประธานสภาจังหวัดนราธิวาส
นายจำเริญ วัฒนายากร ต.ม. และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ ๔
นายเติมศักดิ์ คณานุรักษ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี
ฯพณฯ นายสวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรี
น.อ.นพ.สืบสาย สุวรรณจินดา รน. อดีตนายกเทศมนตรีเมืองยะลา
ตำราไสยศาสตร์ ของนายอนันต์ คณานุรักษ์
ตำรับยาจีนแผนโบราณ โดยนายมานพ คณานุรักษ์
เจริญ สุวรรณมงคล ชีวิต-ความดีและตำนานผู้สร้าง'กลุ่มอีซูซุหาดใหญ่'
รวมข่าว: เติมศักดิ์ คณานุรักษ์ อดีตนายกฯ เมืองปัตตานี และ ตะโละกาโปร์ สุดยอดนกเขาชวาเสียงแห่งอาเซียน
ขอแสดงความยินดีกับท่านองคมนตรีสวัสดิ์ วัฒนายากร รับฯ เครื่องราชฯ ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า
กระจ่าง ตุลารักษ์ น้องชายนายสงวน คนสนิทนายปรีดี พนมยงค์ หนึ่งในคณะราษฎร ขบวนการเสรีไทย และกบฏวังหลวง
โรงสี หับ โห้ หิ้น และนายสุชาติ รัตนปราการ ผู้แปลงป่าให้เป็นหมู่บ้านคลองแงะ อำเภอสะเดา สงขลา
ดร.ปณิธาน วัฒนายากร คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิเคราะห์ปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้
“คณานุรักษ์” บอกเล่าสายสัมพันธ์วัฒนธรรม พุทธ-จีน-อิสลามแห่งปาตานี
เมื่อข้าพเจ้าเป็นเด็กหัวตลาด (น.พ.ปานเทพ คณานุรักษ์)