ReadyPlanet.com
dot
ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง ๗ สาย
dot
bulletต้นตระกูล ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง
bulletสายนางเม่งจู โกวิทยา
bulletสายหลวงสุนทรสิทธิโลหะ
bulletสายคุณพระจีนคณานุรักษ์
bulletสายนายจูเส้ง คณานุรักษ์
bulletสายนางกี่จู กาญจนบุษย์
bulletสายนางจูกี่ แซ่เล่า
bulletสายหลวงวิชิตศุลกากร
dot
เพลิดเพลินจำเริญใจ
dot
bulletรวมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
bulletพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
bulletพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
bulletสวนสัตว์ของเรา
bulletท่องเที่ยวทั่วไทย
bulletนาฏยศาลา หุ่นละครเล็กโจหลุยส์
bulletมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต
bulletOPERA SIAM
dot
เว็บนี้มีประโยชน์
dot
bullet เครือข่ายกาญจนาภิเษก
bulletฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
bulletThailand e-Government
bulletภ า ษี ไ ป ไ ห น ?
bulletหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
bulletสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
bulletสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
bulletพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (อ่าน)
bulletพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (ฟัง)
bulletห้องสมุดมารวย
bulletTQA รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
bulletศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
dot
เด็กคืออนาคตของชาติ
dot
bulletKhan Academy. You can learn anything. For free. For everyone. Forever.
bulletKhan Academy ไทย
bulletTED-Ed: Lessons Worth Sharing
bulletTED-Ed Thai (YouTube)
bulletพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
bulletTK Park อุทยานการเรียนรู้
dot
เว็บของทายาทฯ
dot
bulletโรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี
bulletโรงแรม ภูริมาศบีชแอนด์สปา
bulletEarth Safe Foundation on Facebook
dot
ส่วนของสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน   bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
หากเว็บนี้ยังประโยชน์แก่ท่านบ้างทางหนึ่งทางใด ข้าพเจ้าขออุทิศคุณความดีทั้งปวงนั้นแด่บรรพบุรุษ บิดามารดา ญาติพี่น้อง และ ครูบาอาจารย์ทุกท่าน หากแม้มีความบกพร่องใดๆ โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ข้าพเจ้าขอน้อมรับผิดทุกประการแต่เพียงผู้เดียว
dot
bulletรักศักดิ์ คณานุรักษ์ (ต้น)
bulletMBA, State University of New York at Buffalo (UB)
bulletPrince of Songkla University
bulletสาธิต ม.อ. ปัตตานี
bullet ส่งข้อความถึงเว็บมาสเตอร์


ทายาทฯ สายพระจีนคณานุรักษ์ (จูล่าย ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์)

 

 

 

บัวบรรจุกระดูกพระจีนคณานุรักษ์ ในที่ดินพระราชทาน เชิงสะพานสามัคคี ปัตตานี

 


ชั้นที่ ๒

สายพระจีนคณานุรักษ์ (จูล่าย ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์)

พระจีนคณานุรักษ์ เป็นบุตรหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง กับนางซ่วนเหนี่ยว แซ่โก้ย
เกิด วันอาทิตย์ เดือน ๑๒ ปีมะแม พ.ศ. ๒๓๙๐

ถึงแก่กรรม วันที่ ๑๙ เดือน ๑๑ ปีมะแม ตรงกับวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๒ 

มีภรรยา ๔ คน ดังนี้


๑. นางเบ้งซ่วน แซ่จุ่ง (นาคพันธ์) 
มีบุตร ๓ คน คือ

๑.๑ บั่นฮก (ขุนจำเริญภักดี)
๑.๒ บั่นลก (ขุนพจน์สารบาญ)
๑.๓ บั่นซิ่ว (ขุนพิทักษ์รายา)


๒. นางยาง (น้องสาวคุณหญิงระนอง ณ สงขลา) 
มีธิดา ๒ คน ดังนี้

๒.๑ นางกุ้ยฮวย
๒.๒ นางกุ้ยกี


๓. นางยี่เหนี่ยว แซ่ลิ่ม 
มีธิดา ๑ คน คือ

๓.๑ นางฉุ้นเหลี่ยง (ถึงแก่กรรมไม่มีบุตรธิดา)


๔. นางอ้อม 
(เป็นน้าสาวนางขลิบเหนี่ยว ภรรยาเถ้าแก่โป้ตี่ หนองจิก) ไม่มีบุตรธิดา

 

 

 

 


ชั้นที่ ๓ ถึง ชั้นที่ ๕


 

๑. ขุนจำเริญภักดี (บั่นฮก) 

เกิดวันศุกร์ เดือน ๓ ปีขาล พ.ศ. ๒๔๐๙

ถึงแก่กรรมวันพุธที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๘
มีภรรยาทั้งหมด ๑๔ คน ดังนี้

๑. นางเป็กซ่วน (เป็กเตียน) มีบุตร ๑ คน คือ

๑.๑ นายขุ่นฉุ้น (ฉิ่นฉุ้น) ตันธนวัฒน์ มีภรรยาชื่อ นางโป้เหี้ยง มีบุตร ๒ คน ธิดา ๑ คน ดังนี้

๑. นางสาวซ่วนลี้ (ถึงแก่กรรมตั้งแต่เด็ก)
๒. นายสุธรรม (เล่ง) ตันธนวัฒน์
๓. พ.ต. มนู (เลี่ยง) ตันธนวัฒน์ 
(ภรรยาชื่อนางเจริญพร ปริชญากร ธิดานายเค็งเอี่ยง บุตรนางซุ่ยสิ้ม ปริชญากร)

๒. นางเจี้ยง มีบุตร ๒ คน ธิดา ๑ คน คือ

๒.๑ นายภักดี (ขุ้นจู้) คณานุรักษ์ ภรรยาชื่อ นางโป้เหี่ยง มีบุตร ๑ คน คือ

๑. นายประดิษฐ์ (เป็กเอ้ง) คณานุรักษ์

๒.๒ นายวิศิฏฐ์ (ขุ้นฉิ้น) คณานุรักษ์ มีภรรยา ๒ คนคือ
๑. นางโป้จู อำนวยกิจ มีบุตร ๒ คน ธิดา ๑ คน ดังนี้

๑. นายสุรัตน์ (เต็กฮุ่น) คณานุรักษ์
๒. นางเรณู (เต็กฮวย) วัฒนเจริญ
๓. นายสุเทพ (เต็กเฮี่ยน) คณานุรักษ์ (ไม่มีบุตรธิดา)

๒. นางแคล้ว บุตรยะหริ่ง มีบุตร ๑ คน บุตรบุญธรรม ๑ คน ดังนี้

๑. นายประยูร คณานุรักษ์
๒. นายเจือ คณานุรักษ์

๒.๓ เป็กแฉ้ หรือ จินตนา หรือ หนู กุลโชติ สามีชื่อ นายเถี้ยนลี้ กุลโชติ (ไม่มีบุตรธิดา)

๓. นางอิ่ม มีบุตร ๒ คน ธิดา ๑ คน ดังนี้

๓.๑ นายอนันต์ (ขุ้นขิ้ม) คณานุรักษ์ ภรรยาชื่อนางเสริมสุข (ซุ่นขิ้ม) วัฒนายากร (ธิดานางเป้าเลี่ยง วัฒนายากร ธิดาหลวงสุนทรสิทธิโลหะ (จูเม้ง)) มีบุตร ๕ คน ธิดา ๓ คน ดังนี้

๑. นายมานพ (เอียงก้อง) คณานุรักษ์ (ภรรยาคนที่ ๒ ชื่อนางประมวล ธิดานายเสถียร (ขุ้นเถี้ยน) คณานุรักษ์)
๒. นายสุนนท์ (เอียงเล่ง) คณานุรักษ์ 
๓. นายจำรูญ (เอียงซิ้น) คณานุรักษ์
๔. นางละออง คณานุรักษ์ (สามีชื่อนายวิชาญ (ลี่เล่ง) คณานุรักษ์ บุตรขุนอนุพันธุ์ภักดี (ฮกกุ่ย)
๕. นายประเวศ (เอียงหยิ่น) (ตุ๊) คณานุรักษ์
๖. นายเติมศักดิ์ (เอียงจ่วน) คณานุรักษ์
๗. นางละมุล สาครินทร์
๘. นางละม่อม สมัครพันธุ์

๓.๒ นางเป็กเสี่ย กุลโชติ สามีคือนายเถี้ยนลี้ กุลโชติ มีบุตร ๑ คน ธิดา ๑ คน คือ

๑. นายบุญล้อม (โฮ่ง) กุลโชติ
๒. นางบุญศรี (ซี) ศิลาลาย

๓.๓ นายเสถียร (ขุ้นเถี้ยน) คณานุรักษ์ มีภรรยา ๓ คน ดังนี้
๑. นางอวยพร (ซุ่นเอ็ก) วัฒนายากร (ธิดานางเป้าเลี่ยง วัฒนายากร ธิดาหลวงสุนทรสิทธิโลหะ (จูเม้ง)) มีบุตร ๒ คน คือ

๑. นายสมบูรณ์ คณานุรักษ์
๒. นายสมจิตร คณานุรักษ์

๒. นางจู้ มีธิดา ๑ คน คือ

๑. นางประมวล คณานุรักษ์ (สามีคือนายมานพ (เอียงก้อง) คณานุรักษ์ บุตรนายอนันต์ คณานุรักษ์)

๓. นางเพิ่ม (อยู่ยี่งอ นราธิวาส) มีบุตร ๑ คน ธิดา ๑ คน คือ

๑. นายสุนันท์ คณานุรักษ์
๒. นางอรุณวดี กิ่งพโยม

๔. นางหนูพลัด มีบุตร ๑ คน ธิดา ๒ คน คือ

๔.๑ นางกิมจุ๋ย ถึงแก่กรรม ไม่มีบุตรธิดา

๔.๒ นางเป็กหยอก โกวิทยา สามีคือนายพิศาล (ซุ่นเอี่ยง) โกวิทยา (บุตรขุนพิพิธภาษี (บั้นหลี)) มีธิดา ๒ คน คือ

๑. นางซุ่นเอ็ก คณานุรักษ์ (สามีคือนายสุรัตน์ (เต็กฮุ่น) บุตรนายวิศิฎฐ์ (ขุ้นฉิ้น) คณานุรักษ์)
๒. นางวรรณี (ซุ่นเฮี้ยว)

๔.๓ นายยิดเต่ ถึงแก่กรรม ไม่มีบุตรธิดา

๕. นางฮวดเฉียว (เจียว) มีธิดา ๒ คน ดังนี้

๕.๑ นางเป็กฮวด ถึงแก่กรรม ไม่มีบุตรธิดา

๕.๒ นางสุนันทา (เป็กเหี้ยง หรือ ตาดำ) สุมังคละ สามีชื่อนายเที่ยง สุมังคละ ไม่มีบุตรธิดา

๖. นางทับ มีบุตร ๑ คน คือ

๖.๑ นายวิทยา (ยิดเต็ก) คณานุรักษ์ ภรรยาชื่อนางจำเนียร แสงทอง มีบุตร ๒ คน ธิดา ๒ คน ดังนี้

๑. นายกิตติ (นิด) คณานุรักษ์
๒. นายคมน์ (หนุ่ย) คณานุรักษ์
๓. น.ส.อลิศรา (อ้อย) คณานุรักษ์
๔. นางชุติมา (อ้อม) ปภาศิริวาทย์

๗. นางบี้ ไม่มีบุตรธิดา

๘. นางเล็ก ไม่มีบุตรธิดา

๙. นางช่วง ไม่มีบุตรธิดา

๑๐. นางน้อย ไม่มีบุตรธิดา

๑๑. นางเนียม ไม่มีบุตรธิดา

๑๒. นางเกื้อ ไม่มีบุตรธิดา

๑๓. นางกิ้ม ไม่มีบุตรธิดา

๑๔. นางเนี่ยว ไม่มีบุตรธิดา


 


๒. ขุนพจน์สารบาญ (บั่นลก)


เกิดวันศุกร์ เดือน ๖ ปีมะเส็ง พ.ศ. ๒๔๑๑

มีภรรยา ๔ คน ดังนี้

๑. นางตลับ หรือนางหนูใหญ่ มีบุตร ๑ คน ธิดา ๑ คน ดังนี้

๑.๑ นายสุวัฒน์ (โป้จิ้น) คณานุรักษ์ มีภรรยาชื่อนางแช่ม (ลิ่วซิ้ม) โกวิทยา (ธิดาขุนพิพิธภาษี (บั่นหลี)) มีบุตร ๑ คน ธิดา ๑ คน คือ

๑. นางสุนันทา (ซิ่วกี) คณานุรักษ์ ไม่มีบุตรธิดา
๒. นายสุวิทย์ (ลี่กุ่ย) คณานุรักษ์

๑.๒ นางเอก รัตรสาร สามีชื่อนายเซ่งเหล่ง รัตรสาร มีบุตร ๒ คน ธิดา ๓ คน ดังนี้

๑. นางเล็ก รัตนปราการ
๒. นายไพโรจน์ (เข้งซุ้น) รัตรสาร
๓. นายเกียรติ (เข้งเถี้ยน) รัตรสาร
๔. นางศรียา รัตรสาร
๕. นางสุนีย์ รัตรสาร

๒. นางแว้ง (น้องสาวนางตลับ) มีบุตร ๓ คน ธิดา ๑ คน ดังนี้

๒.๑ นายเชิง (อิ้วกุ่ย) คณานุรักษ์ ภรรยาชื่อนางซ่วนซ้อง มีธิดา ๑ คน คือ

๑. นางรัศมี (เอ็กถั้น) สุทธิธรรม

๒.๒ ขุนอนุพันธุ์ภักดี (นายฮกกุ่ย หรือยาม ตันธนวัฒน์ ได้รับโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ให้เป็น ขุนอนุพันธ์ภักดี ตำแหน่งกรมการพิเศษจังหวัดสายบุรี ถือศักดินา ๔๐๐ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๓)
ขุนอนุพันธุ์ภักดี มีภรรยา ๒ คนคือ
๑. นางเกี่ยวเอ็ก (น้องสาวภรรยา
หลวงพิธานอำนวยกิจ) มีบุตร ๒ คน ธิดา ๓ คน ดังนี้

๑. นายวิเชียร (ลี่กี่) คณานุรักษ์
๒. นายวิชาญ (ลี่เล่ง) คณานุรักษ์ (ภรรยาคือนางละออง คณานุรักษ์ ธิดานายอนันต์ คณานุรักษ์)
๓. นางประภาพรรณ (ลี่เอง) เง่าธรรมสาร
๔. นางประไพพรรณ (ลี่เห้ง) กิจถาวร
๕. นางอาภาพรรณ (ลี่ห้อง)

๒. นางฮ่องต้าน จันทรัศมี (น้องสาวหลวงพิธานอำนวยกิจ) มีบุตร ๔ คน ธิดา ๑ คน ดังนี้

๑. นางราศรี รัตนปราการ (สามีชื่อนายพิพัฒน์ บุตรนางเล็ก รัตนปราการ)
๒. นายวิโรจน์ คณานุรักษ์ 
๓. นายวิชิต คณานุรักษ์
๔. นายวินัย คณานุรักษ์
๕. นายวีระพงษ์ คณานุรักษ์

๒.๓ นายเต็กกุ่ย ไม่มีบุตรธิดา

๒.๔ นางซิ้มหลุย ศุภสินธุ์ สามีชื่อนายสาคร (เค้งตี่) ศุภสินธุ์ มีบุตร ๑ คน ธิดา ๑ คน คือ

๑. นางเฉลิมพร สุขก้อน
๒. นายสุกิจ (สถิตย์ หรือเต็งฮุ้ย) ศุภสินธุ์

๓. นางเตี่ยม มีธิดา ๑ คน คือ

๓.๑ นางซิ้มเหี้ยง (แดง) เลาหะกุล สามีชื่อนายบุญช้วน เลาหะกุล มีบุตร ๕ คน ธิดา ๒ คน ดังนี้

๑. นายสุรพันธ์ (ซิ่วข้อง) เลาหะกุล
๒. นางรักพร (เล็ก) รัฐสมบูรณ์
๓. นายสุขสันต์ เลาหะกุล
๔. นายรังสฤษฎ์ (เต็ก) เลาหะกุล
๕. นายรังษี (หยิ่น) เลาหะกุล
๖. นายพรสันต์ เลาหะกุล
๗. น.ส.สุรัสสวดี เลาหะกุล

๔. นางเอียด มีบุตร ๑ คน คือ

๔.๑ นายมั่ง ตันธนวัฒน์ 


 

 

๓. ขุนพิทักษ์รายา (บั่นซิ่ว) 


เกิดวันจันทร์ เดือน ๑๐ ปีมะแม พ.ศ. ๒๔๑๓

มีภรรยา ๒ คน คือ

๑. นางเซ่งขิ้ม (ธิดาหลวงพัฒน์ สงขลา) มีบุตร ๑ คน ธิดา ๔ คน ดังนี้

๑.๑ นางซุ่ยสิ้ม ปริชญากร สามีชื่อนายเซียวเถียน ปริชญากร มีบุตร ๑ คน คือ

๑. นายเค็งเอี่ยง ปริชญากร

๑.๒ นางสร้อยทอง (ซุ่ยถ้อง) วัฒนายากร สามีชื่อขุนธำรงพันธุ์ภักดี (ซุ่นจ่าย วัฒนายากร) (บุตรนางเป้าเลี่ยง ธิดาหลวงสุนทรสิทธิโลหะ (จูเม้ง)) มีบุตร ๙ คน ธิดา ๑ คน ดังนี้

๑. นายสารัตถ์ วัฒนายากร
๒. นายภิญโญ วัฒนายากร
๓. นายจำเริญ วัฒนายากร (ภรรยาคือนางอาภาพรรณ (ลี่ห้อง) คณานุรักษ์ ธิดาขุนอนุพันธุ์ภักดี (ฮกกุ่ย))
๔. นายมงคล วัฒนายากร
๕. นายสมพร วัฒนายากร (ภรรยาคือนางสุวรรณา คณานุรักษ์ ธิดานายดิเรก (ซุ่ยเหรก) คณานุรักษ์)
๖. นางโสภาพันธุ์ สุวรรณจินดา
๗. ฯพณฯ นายสวัสดิ์ วัฒนายากร (องคมนตรี)
๘. นายวิโรจน์ วัฒนายากร
๙. พล.ต.ต.น.พ.วิบูลย์ วัฒนายากร
๑๐. พ.ต.อ.วิวัฒน์ วัฒนายากร

๑.๓ นางซุ่ยห้อง ปริชญากร สามีชื่อนายพิพัฒน์ (เซียวเอ็ก) ปริชญากร (น้องชายนายเซียวเถียน)  มีบุตรธิดา ๖ คน ดังนี้

๑. นางวิภา (ต้วน) กปิลกาญจน์
๒. นายธน ปริชญากร
๓. นางจารุวรรณ (ติ้น) ปริชญากร  (ถึงแก่กรรมแล้ว)
๔. นางวันทนา (จู) 
๕. นางศรีสมร (หนู) อินทกาญจน์
๖. นางศิริ ปริชญากร

๑.๔ นางวลัย (ซุ่ยเอี้ยน) วัฒนายากร มีสามี ๒ คน คือ
๑. นายซุ่นลิ่ม วัฒนายากร (บุตรนางเป้าเลี่ยง ธิดาหลวงสุนทรสิทธิโลหะ) มีบุตร ๑ คน ธิดา ๓ คน ดังนี้

๑. นางประคอง
๒. น.ส.ประไพ ถึงแก่กรรม ไม่มีบุตรธิดา
๓. นางประจวบพร โกมลตรี
๔. นายศรีสุขสวัสดิ์ วัฒนายากร

๒. นายฉอ้อน เดชะสุวรรณ มีบุตร ๑ คน ธิดา ๑ คน คือ

๑. นางศรีสุมาลย์ สุวรรณมงคล
๒. นายวิรัช เดชะสุวรรณ

๑.๕ นายดิเรก (ซุ่ยเหรก) คณานุรักษ์ ภรรยาคือนางดวงเดือน (ซุ่นโอ๊ย) วัฒนายากร (ธิดานางเป้าเลี่ยง วัฒนายากร ธิดาหลวงสุนทรสิทธิโลหะ) มีบุตร ๓ คน ธิดา ๒ คน ดังนี้

๑. นายกุศล คณานุรักษ์
๒. พ.ญ.สุคนธ์ มุ่งการดี
๓. นายพินิจ คณานุรักษ์
๔. นางสุวรรณา วัฒนายากร (สามีคือนายสมพร วัฒนายากร บุตรนางสร้อยทอง) 
๕. นายสามารถ คณานุรักษ์

๒. นางเอียด แก้วมณี มีบุตร ๕ คน ธิดา ๔ คน ดังนี้

๒.๑ นายไพสาร (ซุ่ยปี่) คณานุรักษ์ ภรรยาชื่อนางแก้ว พรหมแดง มีบุตร ๓ คน ธิดา ๑ คน ดังนี้

๑. นายชูศักดิ์ คณานุรักษ์
๒. นางทิปดี 
๓. นายชูเกียรติ คณานุรักษ์
๔. นายสุเทพ คณานุรักษ์

๒.๒ นางเคี่ยน (ซุ่ยเกี่ยน) คณานุรักษ์ สามีชื่อนายซ่าง แซ่ลิ่ม มีบุตร ๒ คน คือ

๑. นายไพบูลย์ คณานุรักษ์
๒. นายไพโรจน์ (แป๊ะ) คณานุรักษ์

๒.๓ นายปรีชา (เอ่ง) คณานุรักษ์ ภรรยาชื่อนางวราภรณ์ เสภัยยันต์ มีบุตร ๕ คน ธิดา ๙ คน ดังนี้

๑. น.ส.ลักษณีรายา (อ้อย)
๒. น.ส.สิริลักษณ์รายา (อ้อน)
๓. น.ส.กัญญาลักษณ์รายา (อ้อ)
๔. น.ส.จุฬาลักษณ์รายา (อ้น)
๕. น.ส.เบญจลักษณ์รายา (อุ้ย)
๖. นายสัญญลักษณ์รายา (เอก)
๗. น.ส.ณัฐฉราลักษณ์รายา (อึ่ง)
๘. นายฐิติพงษ์รายา (เอ)
๙. นายอริยวัฒน์รายา (โอ - แฝดพี่)
๑๐. น.ส.วิราชินีรายา (แอน - แฝดน้อง)
๑๑. นายพงษ์พิทักษ์รายา (แอร์)
๑๒. นายจอมทรัพย์รายา (อาร์ม)
๑๓. น.ส.วิรงรองรายา (ออน - แฝดพี่)
๑๔. น.ส.วีนัสรินรายา (อุ๊ - แฝดน้อง)

๒.๔ นางสุนันทา (กิ้น) ศรีตมะกุล มีสามี ๒ คน คือ
๑. นายว่อง หะยะกังฉัตร (ถึงแก่กรรม) มีธิดา ๑ คน คือ

๑. นางกฤษณา โกไศยกานนท์

๒. นายมนัส ศรีตมะกุล มีบุตร ๔ คน ธิดา ๔ คน ดังนี้

๑. นางสุมาลี หนูบังเกิด
๒. นางสุปราณี มุสิกรักษ์
๓. นายสมนึก ศรีตมะกุล
๔. นายสมมาตร ศรีตมะกุล
๕. นายสมหมาย ศรีตมะกุล
๖. นางสุภาณี กิจพิทักษ์สกุล
๗. นางสุพรรณี ภิรมย์รัก
๘. นายสมมิตร ศรีตมะกุล 

๒.๕ นายวิสุทธิ์ (เล่ง) คณานุรักษ์ ภรรยาชื่อนางกุศล วงศ์วารี มีบุตร ๒ คน ธิดา ๑ คน คือ

๑. นายวิชญะ คณานุรักษ์
๒. นายดนุสรณ์ คณานุรักษ์
๓. น.ส.เกื้อกูล คณานุรักษ์

๒.๖ นายวิศิษฐ์ (โป๋) คณานุรักษ์ ภรรยาชื่อนางมาลี แซ่ตั่น มีบุตร ๒ คน คือ

๑. นายวีรเทพ คณานุรักษ์
๒. นายวิชัย คณานุรักษ์

๒.๗ นางวรรณี (แอ๊ะหรือน้องเล็ก) สามีชื่อนายปรารถนา มีธิดา ๑ คน คือ

๑. นางวิรมล เพ็ชรวงศ์

๒.๘ น.ส.อังคณา คณานุรักษ์

๒.๙ นายวิรัช (อั้น) คณานุรักษ์

 

 


๔. นางกุ้ยฮวย 


เกิดวันเสาร์ เดือน ๕ ปีกุน พ.ศ. ๒๔๑๗

สามีคือ พระยาพิทักษ์ธรรมสุนทร (นนท์ โกไศยกานนท์) มีธิดา ๑ คน เสียชีวิตตั้งแต่เด็ก

 

๕. นางกุ้ยกี 


 เกิดวันจันทร์ เดือน ๙ ปีมะแม พ.ศ. ๒๔๒๕

สามีคือ พระยาประวัติสุจริตวงศ์ (คอยู่ตี่ ณ ระนอง) เดิมชื่อพระยาวรฤทธิฤๅชัย เจ้าเมืองชุมพรและไชยา มีบุตร ๑ คน คือ

๑. นายตอม ถึงแก่กรรม ไม่มีบุตรธิดา นายตอมเรียนจบกฏหมายจากอังกฤษ หลังจากจบกลับมาบ้านไม่นาน ก็ไม่สบายเสียชีวิต นางกุ้ยกีเสียใจจึงบวชชีจนตลอดชีวิตกลับมาอยู่ปัตตานี

 

 

 

ทายาทชั้นที่ ๓ ---------

ทายาทชั้นที่ ๔ ---------

ทายาทชั้นที่ ๕ ---------

 

 

 

 

 

 

 

 


ชั้นที่ ๕ - ชั้นที่ ๖ - ชั้นที่ ๗

 

 

 


๑. นางสาวซ่วนลี้ ตันธนวัฒน์ 


ถึงแก่กรรมตั้งแต่เด็ก

 

 


๒. นายสุธรรม (เล่ง) ตันธนวัฒน์ 


ภรรยาชื่อ นางปราณี (สกุลเดิม อัลภาชน์) มีบุตรธิดา ๗ คน ดังนี้

๑. นายเสวต ตันธนวัฒน์ ภรรยาชื่อ ร.ศ.สุกัญญา (สกุลเดิม ฉลองวงศ์) มีบุตรธิกา ๒ คน คือ

๑.๑ นายสาวิน ตันธนวัฒน์
๑.๒ น.ส.สุทธิกาญ ตันธนวัฒน์

๒. นายบุญเวช ตันธนวัฒน์ ภรรยาชื่อ นางสมศรี (สกุลเดิม จิระศิริโสภณ) มีบุตรธิดา ๓ คน คือ

๒.๑ นายธนกร (ต้น) ตันธนวัฒน์
๒.๒ นายสกล (กัน) ตันธนวัฒน์
๒.๓ น.ส.ชญานิษฐ์ ตันธนวัฒน์

๓. นายโชคชัย ตันธนวัฒน์ ภรรยาชื่อ นางอารี (สกุลเดิม โพธิ์ศรี) มีธิดา ๑ คน คือ

๓.๑ น.ส.ธัญลักษณ์ ตันธนวัฒน์

๔. นายไพศาล ตันธนวัฒน์ ภรรยาชื่อ นางพีระพันธุ์ (สกุลเดิม ทองน้ำแก้ว) มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๔.๑ น.ส.เพทาย ตันธนวัฒน์
๔.๒ นายไกรสร ตันธนวัฒน์

๕. นางสุวลัย ลีลาภัทรพันธุ์ สามีชื่อ นายดุสิต ลีลาภัทรพันธุ์ มีบุตร ๑ คน คือ

๕.๑ นายกิติคุณ ลีลาภัทรพันธุ์

๖. นางสุมนา บุญญสิทธิกุล สามีชื่อ นายปัญญา บุญญสิทธิกุล 

๗. น.ส.สุวลักษณ์ ตันธนวัฒน์

 

 


๓. พ.ต. มนู (เสี่ยง) ตันธนวัฒน์ 


ภรรยาชื่อ นางเจริญพร (สกุลเดิม ปริชญากร เป็นหลานย่าของนางซุ่ยสิ้ม ปริชญากร) มีบุตรธิดา ๔ คน ดังนี้

๑. นางนิศานาถ (แตง) ตันธนวัฒน์ สามีชื่อ นายวัชระ (หนุ่ย) ผ่องอารมณ์ มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๑.๑ ด.ช.นาถวัฒน์ (บูม) ตันธนวัฒน์
๑.๒ ด.ญ.ปิยมณ (บิว) ตันธนวัฒน์

๒. นายอภิชาต (โต) ตันธนวัฒน์ ภรรยาชื่อ นางบุษบา (เล็ก) (สกุลเดิม อร่ามเจริญ) มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๒.๑ ด.ญ.ภิรมณ (แคร์แคร์) ตันธนวัฒน์
๒.๒ ด.ช.กันตภณ (คิวคิว) ตันธนวัฒน์

๓. นายเศรษฐพงศ์ (ตั๊ก) ตันธนวัฒน์ ภรรยาชื่อ นางวรรณา (สกุลเดิม ศรีบุญเรือง)

๔. น.ส.นุชสรา (ตุ๊กตา) ตันธนวัฒน์

 

 


๔. นายประดิษฐ์ (เป็กเอ่ง) คณานุรักษ์


ภรรยาชื่อ นางสุเพ็ญพรรณ (เอง) (สกุลเดิม สุขครุฑ) มีบุตรธิดา ๘ คน ดังนี้

๑. นางธิดา (ติ๋ม) ปัญญาภาส สามีชื่อ ร.ต.สมบัติ ปัญญาภาส (ร.น.) มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๑.๑ น.ส.สุธีรา (เอิง) ปัญญาภาส
๑.๒ นายทัศโนดม (เอก) ปัญญาภาส

๒. ร.ต.จรูญ (ต้อย) คณานุรักษ์ ภรรยาชื่อ นางศรีอุทัย (สกุลเดิม ช่วยแต้ม) มีบุตร ๑ คน คือ

๒.๑ นายจุมพล (เต้ย) คณานุรักษ์

๓. ด.ญ.วนิดา คณานุรักษ์ (ถึงแก่กรรมแต่เด็ก)

๔. นายสันติ (ต๋อง) คณานุรักษ์ ภรรยาชื่อ นางวัชรี (สกุลเดิม เพ่งผล) มีบุตรธิดา ๓ คน คือ

๔.๑ นายตติวัชร (ง๊อบ) คณานุรักษ์
๔.๒ น.ส.ฏฏิรี (งอน) คณานุรักษ์
๔.๓ น.ส.ฏิริรี (งอนงอน) คณานุรักษ์

๕. นายศุภมาศ (ต้อ) คณานุรักษ์ ภรรยาชื่อ นิราพร (สกุลเดิม กาฬสุวรรณ) มีบุตร ๑ คน คือ 

๕.๑ นายคณา (ใหญ่) คณานุรักษ์

๖. นายสารทูล (ต่อ) คณานุรักษ์ ภรรยาชื่อ นางจันทร์จิรา (สกุลเดิม รุ่งเรืองสรการ) มีบุตรธิดา ๒ คน คือ 

๖.๑ น.ส.อัญชสา (ชมพู) คณานุรักษ์
๖.๒ นายสาริกข์ (ชัช) คณานุรักษ์

๗. นางทรงศรี (ตุ๊กตา) สุขสำราญ สามีชื่อ นายรุทธิ์ สุขสำราญ มีธิดา ๒ คน คือ

๗.๑ น.ส.ศิริรุจน์ (น้ำฝน) สุขสำราญ
๗.๒ น.ส.สุทธิศรี (น้ำทิพย์) สุขสำราญ

๘. นายสุรพงษ์ (ตุ๊ดตู่) คณานุรักษ์ ภรรยาชื่อ นางยุวนาถ (สกุลเดิม ศรีสังวาลย์) มีบุตร ๑ คน คือ

๘.๑ นายปกป้อง คณานุรักษ์

 

 


๕. นายสุรัตน์ (เต็กฮุ่น) คณานุรักษ์


ภรรยาชื่อ นางซุ่นเอ็ก หรือ ซ่วนเอ็ก โกวิทยา ธิดาของนายพิศาลกับนางเป็กหยอก โกวิทยา (ดูสายนางเม่งจู โกวิทยา) มีบุตรธิดา ๔ คน ดังนี้ 

๑. นายวัฒนา คณานุรักษ์

๒. นางสมสมัย ภิญญาคง สามีชื่อ นายชอบ ภิญญาคง มีธิดา ๒ คน คือ

๒.๑ น.ส.สมฤพร ภิญญาคง
๒.๒ น.ส.อรฤทัย ภิญญาคง

๓. นางวิไลวรรณ ไข่มุกด์ สามีชื่อ นายสุนทร ไข่มุกด์ มีธิดา ๒ คน คือ

๓.๑ น.ส.สุรีรัตน์ ไข่มุกด์
๓.๒ น.ส.สุพัฒนา ไข่มุกด์

๔. น.ส.จันทร์ประภา คณานุรักษ์

 

 


๖. นางเรณู (เต็กฮวย) วัฒนเจริญ


สามีชื่อ นายกล่อม วัฒนเจริญ มีบุตรธิดา ๕ คน ดังนี้

๑. น.ส.รัตนา วัฒนเจริญ

๒. นางวิจิตรา วัฒนเจริญ  สามีชื่อ นายอัชฌา รัชชุศิริ (ถึงแก่กรรม)  มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๒.๑ นายจุมพฏ รัชชุศิริ
๒.๒ น.ส.ภาณิณี รัชชุศิริ

๓. นางวิไลกุล วงศ์ธนบัตร  สามีชื่อ นายยงยุทธ วงศ์ธนบัตร  

๔. นายพูนศักดิ์ วัฒนเจริญ (ถึงแก่กรรม)

๕. นายสมกิจ (ชื่อเดิมสมเกียรติ) วัฒนเจริญ  ภรรยาชื่อ นางภัทณี วัฒนเจริญ  มีบุตร ๑ คน คือ

๕.๑ นายมุกขพล วัฒนเจริญ

 

 

 

๗. นายสุเทพ (เต็กเฮี่ยน) คณานุรักษ์ 


ไม่มีบุตรธิดา

 

 

 

 

๘. นายประยูร คณานุรักษ์


ภรรยาชื่อ นางสุจิตรา (สกุลเดิม จิตตกูล) มีบุตรธิดา ๘ คน ดังนี้

๑. นางประยูรจิตร เทพูปถัมป์ สามีชื่อ นายสุธี เทพูปถัมป์ มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๑.๑ นายคณาเทพ (โปส) เทพูปถัมป์
๑.๒ น.ส.ปัตตนันต์ (ปัส) เทพูปถัมป์

๒. นายประยูรเดช คณานุรักษ์ ภรรยาชื่อนางรัชฎา (สกุลเดิม เอื้อไพบูลย์รัตน์) มีบุตรธิดา ๔ คน ดังนี้

๒.๑ นายประยูรนิติ (ดุ่ย) คณานุรักษ์
๒.๒ นายประยูรปิติ (โด่ง) คณานุรักษ์
๒.๓ น.ส.ประยูรสิริ (ปิงปิง) คณานุรักษ์
๒.๔ น.ส.ประยูรทิพย์ (ฉิงฉิง) คณานุรักษ์

๓. นายประยูรศักดิ์ คณานุรักษ์ ภรรยาชื่อ นางเนตรา (สกุลเดิม อิ่มอุไร) มีธิดา ๒ คน คือ

๓.๑ น.ส.ประยูรเนตร (ท่าน) คณานุรักษ์
๓.๒ น.ส.ประยูรภัทรา คณานุรักษ์

๔. นายประยูรสิน คณานุรักษ์ ภรรยาชื่อ นางสุมิตรา (สกุลเดิม ปั้นบุญชู) มีธิดา ๑ คน คือ

๔.๑ น.ส.ประยูรลดา (แนน) คณานุรักษ์

๕. นายต่อพงษ์ ชุมนุมมณี

๖. น.ส.ประยูรศรี คณานุรักษ์

๗. น.ส.ประยูรสุข คณานุรักษ์

๘. นายประยูรสิทธิ์ คณานุรักษ์

 

 

 

๙. นายเจือ คณานุรักษ์


ภรรยาชื่อ นางลำดวน มีบุตรธิดา ๒ คน ดังนี้

๑. น.ส.เย็นจิตร คณานุรักษ์

๒. นายสุริยะ คณานุรักษ์

 ๑๐. นายมานพ (เอียงก้อง) คณานุรักษ์


(๒๐ กรกฎาคม ๒๔๕๙ - ๘ มิถุนายน ๒๕๔๒)

มีภรรยา ๒ คน
ภรรยาคนแรกชื่อ นางยุวรี (สกุลเดิม ศรีพจนารถ) (ถึงแก่กรรม) มีบุตรธิดา ๕ คนดังนี้

 

๑. นายแพทย์ชูพันธุ์ คณานุรักษ์ ภรรยาชื่อ นางธีรวัลย์ มีธิดา ๑ คน คือ

๑.๑ น.ส.นพมณี คณานุรักษ์

๒. นางขวัญตา (ติ๋ว) ปริชญากร สามีชื่อ นายธนิต ปริชญากร (บุตรนายเค็งเอี่ยงกับนางจงจิตร ปริชญากร) (ถึงแก่กรรม) มีบุตรธิดา ๓ คน คือ

๒.๑ นายปราการ ปริชญากร
๒.๒ น.ส.กิ่งแก้ว ปริชญากร
๒.๓ น.ส.แพรวตา ปริชญากร

๓. นางมาลินี (หนู) จันทรัศมี สามีชื่อ นายวิรัช จันทรัศมี (บุตรนายปลิวกับนางจุรี จันทรัศมี) มีบุตร ๑ คน คือ

๓.๑ นายกนก จันทรัศมี ภรรยาชื่อนางวันวิสา (ทราย) 

๔. นายธีรพงศ์ (พงศ์) คณานุรักษ์ ภรรยาชื่อ นางสุพิน (สกุลเดิม อ่องอุทุมพร) ไม่มีบุตรธิดา 

๕. นางนงลักษณ์ (นง) อ่องสาคร สามีชื่อ นายสมพร (ตี่) อ่องสาคร มีบุตร ๒ คน คือ

๕.๑ นายทรงธรรม อ่องสาคร
๕.๒ นายโสภณ อ่องสาคร


ภรรยาคนปัจจุบัน ชื่อ นางประมวล (ธิดานายเสถียร (ขุ้นเถี้ยน) คณานุรักษ์) ไม่มีบุตรธิดา

 


 

 

๑๑. นายสุนนท์ (เอียงเล่ง) คณานุรักษ์ 


ถึงแก่กรรม กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

มีภรรยา ๒ คน
ภรรยาคนแรกชื่อ นางพยอม (ถึงแก่กรรม) มีธิดาบุญธรรม ๓ คน คือ

๑. นางละเอียด คงเจริญ สามีชื่อ นายบุญส่ง คงเจริญ

๒. นางสุธีรา ปั้นเชาว์ มีสามี ๒ คนคือ

๑. นายอัครมาศ ตุงคะมณี มีบุตร ๒ คน คือ

๒.๑ นายโอ
๒.๒ นายอู

๒. นายนุสนธิ์ ปั้นเชาว์ มีธิดา ๑ คน คือ

๒.๓ น.ส.ธีรานุช ปั้นเชาว์

๓. นางนาตยา (ธิดานายจำรูญกับนางเล็ก คณานุรักษ์) วิริยะปานนท์ สามีชื่อ จ.ส.ต.วันชัย วิริยะปานนท์ มีบุตรธิดา ๓ คน คือ

๓.๑ น.ส.พรพรรณ วิริยะปานนท์
๓.๒ น.ส.วรวรรณ วิริยะปานนท์
๓.๓ นายรัฐศาสตร์ วิริยะปานนท์


ภรรยาคนที่ ๒ ชื่อ นางกนกอร มีบุตรธิดา ๓ คน คือ

๑. น.ส.ปวีณา คณานุรักษ์

๒. น.ส.วันวิสาข์ คณานุรักษ์

๓. นายกัมปนาท คณานุรักษ์

 


 

๑๒. นายจำรูญ (เอียงซิ้น) คณานุรักษ์


ภรรยาชื่อ นางเล็ก มีบุตรธิดา ๗ คน ดังนี้

๑. นายธาดา (ต๋อย) คณานุรักษ์ ภรรยาชื่อ นางนันทา (ทา) (สกุลเดิม สุดมาตร) มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๑.๑ นางวัชรี (เก๋) มัญญานนท์ สามีชื่อ พ.อ.สิทธิพร มัญญานนท์ มีบุตรชื่อ ด.ช.วัชรสิทธิ์ (มาร์ค) มัญญานนท์

๑.๒ นายประกาศิต (คิง) คณานุรักษ์

๒. นางวนิดา (ตุ้ม) อินศร สามีชื่อ นายวิมล อินศร (ถึงแก่กรรม) มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๒.๑ นายอาทิตย์ (แบงค์) อินศร
๒.๒ น.ส.วนมล อินศร

๓. นางนาตยา วิริยะปานนท์ (บุตรบุญธรรมนายสุนนท์ คณานุรักษ์) 

๔. นายต่อศักดิ์ (ต่อ) คณานุรักษ์ (บุตรบุญธรรมนายเติมศักดิ์ คณานุรักษ์) ภรรยาชื่อ นางพรทิพย์ (สกุลเดิม จิรัฐติวงศ์วิบูลย์) มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๔.๑ น.ส.พรสวรรค์ คณานุรักษ์
๔.๒ นายเอกลักษณ์ คณานุรักษ์

๕. นางสุชาดา (อ๋อย) ขณะรัตน์ มีสามี ๒ คน คือ

๑. นายวิฑิต ทิวทัศน์ มีบุตร ๑ คน คือ

๕.๑ นายวรงค์ (ป๊อก) ทิวทัศน์

๒. นายอำพล ขณะรัตน์ มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๕.๒ นายภัทร ขณะรัตน์
๕.๓ น.ส.ภัทรี ขณะรัตน์

๖. นางปนัดดา (แป๊ด) ศรีสุรักษ์ สามีชื่อ นายเจริญ ศรีสุรักษ์ มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๖.๑ น.ส.เหรินทร์ ศรีสุรักษ์
๖.๒ นายจรัส ศรีสุรักษ์

๗. นายศักดา (ศัก) คณานุรักษ์ (ถึงแก่กรรม) ภรรยาชื่อ นางดวงเดือน มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๗.๑ ด.ญ.คล้ายเดือน คณานุรักษ์
๗.๒ ด.ช.พันธุ์ศักดิ์ คณานุรักษ์

 


 

๑๓. นางละออง คณานุรักษ์ 


สามีชื่อ นายวิชาญ (ลี่เล่ง) คณานุรักษ์ (บุตรขุนอนุพันธุ์ภักดี) (ดูรายละเอียดที่ลำดับที่ ๔๐ นายวิชาญ คณานุรักษ์)

 ๑๔. นายประเวศ (เอียงหยิ่น) (ตุ๊) คณานุรักษ์


มีภรรยา ๒ คน
ภรรยาคนแรกชื่อ นางอรพรรณ วิจารณ์ศุภกิจ มีธิดา ๑ คน คือ

๑. นางรุจิรา (แหวว) จันทรรังสรรค์ สามีชื่อ นายสุรชัย จันทรรังสรรค์ มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๑.๑ น.ส.แพร จันทรรังสรรค์
๑.๒ นายพีร์ จันทรรังสรรค์


ภรรยาคนปัจจุบัน ชื่อ นางสรัญพร (ศิริพร) พานิชภักดิ์ มีบุตร ๓ คน คือ

๑. นายแพทย์ปานเทพ (ปาน) คณานุรักษ์ ภรรยาชื่อ นางอาภาพร (อ๊อพ) (สกุลเดิม พงษ์พานิช) มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๑.๑ นายปราชญ์ คณานุรักษ์
๑.๒ ด.ญ.เมธาวี (ปรางค์) คณานุรักษ์

๒. นายทศพร (ทศ) คณานุรักษ์ ภรรยาชื่อ นางปิยะชาติ (เหมี่ยว) (สกุลเดิม วงศ์พนาวิโรจน์) มีธิดา ๒ คน คือ

๒.๑ ด.ญ.พัชรพร (พัช) คณานุรักษ์
๒.๒ ด.ญ.ณกัญญา (ไพน์) คณานุรักษ์

๓. นายเสกสรร (สรร) คณานุรักษ์ ภรรยาชื่อ นางวณิชยา มีศิริ (หย่า) มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๓.๑ ด.ญ.วรรณพร (วัน) คณานุรักษ์ (ถึงแก่กรรม)
๓.๒ ด.ช.ณัฐพันธุ์ (ไนน์) คณานุรักษ์๑๕. 
นายเติมศักดิ์ (เอียงจ่วน) คณานุรักษ์


( ๑๓ ตุลาคม ๒๔๗๒ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ )

 มีภรรยา ๒ คน
ภรรยาคนแรก(หย่าร้าง) ชื่อ นางอาวี  มีบุตรธิดา ๔ คน คือ

๑. นายต่อศักดิ์ (ต่อ) คณานุรักษ์ (บุตรบุญธรรม, ดูบุตรนายจำรูญกับนางเล็ก คณานุรักษ์)

๒. นางอังสนา (แตง) พิทักษ์มาตุภูมิ สามีชื่อ นายดนูศักดิ์ พิทักษ์มาตุภูมิ มีบุตรธิดา ๓ คน คือ

๒.๑ นายชนัตศักดิ์ พิทักษ์มาตุภูมิ
๒.๒ นายศุภศักดิ์ พิทักษ์มาตุภูมิ
๒.๓ ด.ญ.ณัฐชยา พิทักษ์มาตุภูมิ

๓. นางตรึงตรา (ตรึง) ศรีกัลยานิวาท สามีชื่อ นายพงษ์ศักดิ์ (จุ่น) ศรีกัลยานิวาท (ถึงแก่กรรม) มีบุตรธิดา ๓ คน คือ

๓.๑ นายกนกพงศ์ (บาส) ศรีกัลยานิวาท
๓.๒ น.ส.วิรงรอง (เก็ต) ศรีกัลยานิวาท
๓.๓ ด.ช.ทัดพงศ์ (บอล) ศรีกัลยานิวาท

๔. นางเต็มดวง (เตย) คณานุรักษ์ สามีชื่อ นายดนัย แซ่อุ่ย มีธิดา ๒ คน คือ

๔.๑ น.ส.ศุภรัตนา (พีท) คณานุรักษ์
๔.๒ น.ส.พิริยะฉัตร (แพ็ท) คณานุรักษ์

 

ภรรยาชื่อ รศ.มัลลิกา (สกุลเดิม แมนสรวงรัตน์) มีบุตร ๒ คน คือ

๑. นายรักศักดิ์ (ต้น) คณานุรักษ์ ภรรยาชื่อ นางพิมพ์ใจ (เป็ด) (สกุลเดิม พันธุ์พฤทธิ์) มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๑.๑ ด.ช.ปองศักดิ์ (ปิงปอง) คณานุรักษ์
๑.๒ ด.ญ.เพียงใจ (เปตอง) คณานุรักษ์

๒. นายคณาศักดิ์ (เต้ย) คณานุรักษ์ (ถึงแก่กรรม)
(๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ - ๒๒ เมษายน ๒๕๔๓)

 

 


๑๖. นางละมุล สาครินทร์ (สกุลเดิม คณานุรักษ์)


สามีชื่อ นายนิกร สาครินทร์ มีบุตรธิดา ๕ คน ดังนี้

 

๑. นายอุดมศักดิ์ (ดม) สาครินทร์ ภรรยาชื่อ นางเรียม (ถึงแก่กรรม) มีธิดา ๑ คน คือ

๑.๑ ด.ญ.แพรระวี สาครินทร์

๒. ผศ.จรีรัตน์ (แป๋ว) สาครินทร์

๓. นายอนุสรณ์ (นุ) สาครินทร์ ภรรยาชื่อ นางทัศนีย์ (สกุลเดิม เต็งทวีกุล) มีบุตร ๑ คน คือ 

๓.๑ ด.ช.พรรษวุฒิ สาครินทร์

๔. นายสราวุธ (วุธ) สาครินทร์ ภรรยาชื่อ นางนุชนาถ มีธิดา ๑ คน คือ

๔.๑ ด.ญ.ปาลิตา สาครินทร์

๕. นางทิพวรรณ (ทิพ) สุวรรณวงศ์ สามีชื่อ นายราเชนทร์ สุวรรณวงศ์ มีบุตร ๒ คน คือ

๕.๑ ด.ช.พงศกร สุวรรณวงศ์
๕.๒ ด.ช.กิตติพันธ์ สุวรรณวงศ์

 


 

๑๗. นางละม่อม สมัครพันธุ์ (สกุลเดิม คณานุรักษ์)


สามีชื่อ นายเรวิทย์ สมัครพันธุ์ มีบุตรธิดา ๓ คน คือ

๑. นายกริช สมัครพันธุ์

๒. น.ส.กมลา สมัครพันธุ์

๓. นายกอบพงษ์ สมัครพันธุ์๑๘. นายบุญล้อม (โฮ่ง) กุลโชติ


ภรรยาชื่อ นางสุภรณ์ (บี้ซิม) (สกุลเดิม วานิชรักษ์) มีบุตรธิดา ๖ คน ดังนี้

๑. นายอนุวัตร์ กุลโชติ ภรรยาชื่อ นางสมศรี (สกุลเดิม วงศ์เสถียร) มีบุตร ๒ คน คือ

๑.๑ นายครรชิต กุลโชติ ภรรยาชื่อ (แดง)
๑.๒ นายธีรพงษ์ กุลโชติ

๒. น.ส.นันทา กุลโชติ

๓. นายปรีชา กุลโชติ ภรรยาชื่อ นางอัญชนีกร (สกุลเดิม ประจวบเหมาะ) มีบุตรธิดา ๓ คน คือ

๓.๑ นางสาวชุษณิดา กุลโชติ
๓.๒ นางสาวปภาสินี กุลโชติ
๓.๓ นายแพทย์นรเทพ กุลโชติ

๔. นางรัตนา นารถนิติธาดา

๕. น.ส.สุจิตรา กุลโชติ

๖. น.ส.สุวภา กุลโชติ

 


 

๑๙. นางบุญศรี (ซี) ศิลาลาย (สกุลเดิม กุลโชติ)


สามีชื่อ นายวิเชียร (จ่วน) ศิลาลาย มีบุตรธิดา ๓ คน คือ

๑. นายอุดม ศิลาลาย

๒. น.ส.วิไลวรรณ ศิลาลาย

๓. น.ส.ดวงพร ศิลาลาย๒๐. นายสมบูรณ์ คณานุรักษ์


ภรรยาชื่อ นางนิภา มีบุตรธิดา ๔ คน คือ

๑. นายมนตรี (ปุ๊) คณานุรักษ์

๒. นายเสรี (รี) คณานุรักษ์

๓. นางอุษณีย์ (แป๋ว)

๔. นายพรศักดิ์ (ป๊อด) คณานุรักษ์

 


 

๒๑. นายสมจิตร คณานุรักษ์ 


ภรรยาชื่อ นาง (นิ่ม)

 


 

๒๒. นางประมวล คณานุรักษ์ 


สามีคือ นายมานพ (เอียงก้อง) คณานุรักษ์

 


 

๒๓. นายสุนันท์ คณานุรักษ์ 


ภรรยาชื่อ นางบังอร

 

 

 

๒๔. นางอรุณวดี กิ่งพโยม (สกุลเดิม คณานุรักษ์) 


สามีชื่อ นายสัมพันธ์ กิ่งพโยม

 


 

๒๕. นางซุ่นเอ็ก คณานุรักษ์ 


สามีคือ นายสุรัตน์ (เต็กฮุ่น) คณานุรักษ์ (ดูสายนางเม่งจู โกวิทยา)

 

 

 

๒๖. นางวรรณี (ซุ่นเฮี้ยว)


(ดูสายนางเม่งจู โกวิทยา)

  

๒๗. นายกิตติ (นิด) คณานุรักษ์ 


ภรรยาชื่อ นางสารภี (สกุลเดิม เนียมน้อย) มีบุตร ๒ คน คือ

๑. นายปฏิวัติ คณานุรักษ์

๒. นายเอกลักษณ์ คณานุรักษ์

 


 

๒๘. นายคมน์ (หนุ่ย) คณานุรักษ์ 


ภรรยาชื่อ นางหนูหริ่ง (สกุลเดิม ศรีสุทธิสุริยา)

 

 

 


๒๙. น.ส.อลิศรา (อ้อย) คณานุรักษ์ 


 


 

๓๐. นางชุติมา (อ้อม) ปภาศิริวาทย์ (สกุลเดิม คณานุรักษ์) 


สามีชื่อ นายอนุสรณ์ ปภาศิริวาทย์ มีบุตรธิดา ๒ คน

๑. ด.ช.วศิน ปภาศิริวาทย์

๒. ด.ญ.ออย ปภาศิริวาทย์


๓๑. นางสุนันทา (ซิ่วกี) คณานุรักษ์


ไม่มีบุตรธิดา

 


 

๓๒. นายสุวิทย์ (ลี่กุ่ย) คณานุรักษ์


ภรรยาชื่อ นางศรีสุภา จินดาประเสริฐ (ดูสายนางกี่จู) 
มีบุตรธิดา ๖ คน (ดูสายนางเม่งจู)

 


 

๓๓. นางเล็ก รัตนปราการ


สามีชื่อ นายสุชาติ รัตนปราการ มีบุตรธิดา ๓ คน คือ 

 

๑. นางสาวนพนภา รัตนปราการ

๒. นายรังษี รัตนปราการ ภรรยาชื่อ นางสุมาลี มีบุตรชาย ๑ คนคือ

๒.๑ นายขนบพงศ์ รัตนปราการ

๓. ดร.พิพัฒน์ รัตนปราการ ภรรยาชื่อ นางราศรี (สกุลเดิม คณานุรักษ์) มีบุตรธิดา ๕ คน ดังนี้

๓.๑ นายปฐมพล รัตนปราการ ภรรยาชื่อ นางนุสรา (สกุลเดิม ยอดวานิช) มีธิดา ๑ คน ชื่อ ด.ญ.กาญจนิสรา (พราว) รัตนปราการ  
๓.๒ นายณฐพล รัตนปราการ
๓.๓ น.ส.ตรีบูรณ์ รัตนปราการ
๓.๔ นายสุภณัย (ยู) รัตนปราการ ภรรยาชื่อ นางมัยย์ (สกุลเดิม Ellegaard) มีบุตร ๑ คน ชื่อ ด.ช.อัยวินน์ รัตนปราการ 
๓.๕ นายพิทวัส รัตนปราการ

 


 

๓๔. นายไพโรจน์ (เข้งซุ้น) รัตรสาร 


ภรรยาชื่อ นางปราณี (สกุลเดิม คีรีวัฒน์)

 

 


 

๓๕. นายเกียรติ (เข้งเถี้ยน) รัตรสาร


ภรรยาชื่อ นางเล็ก (สกุลเดิม หังสพฤกษ์) มีบุตร ๓ คน คือ

๑. นายฤกษ์ชัย รัตรสาร

๒. นายไกรศรี รัตรสาร

๓. นายปิยะพงษ์ รัตรสาร 

๓๖. นางศรียา รัตรสาร


 

 ๓๗. นางสุนีย์ รัตรสาร


 

 


 

๓๘. นางรัศมี (เอ็กถั้น) (สกุลเดิม รัตรสาร) สุทธิธรรม


สามีชื่อ นายวิชิต สุทธิธรรม

 ๓๙. นายวิเชียร (ลี่กี่) คณานุรักษ์


 

 


 

๔๐. นายวิชาญ (ลี่เล่ง) คณานุรักษ์


ภรรยาคือนางละออง คณานุรักษ์ (ธิดานายอนันต์ คณานุรักษ์) มีบุตรธิดา ๖ คน คือ

๑. นายนิพนธ์ คณานุรักษ์ ภรรยาชื่อ นางสุพรรณี มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๑.๑ น.ส.ปวันรัตน์ คณานุรักษ์
๑.๒ นายกรพจน์ คณานุรักษ์

๒. นางนิยะดา คณานุรักษ์ สามีชื่อ นายสมปอง ดวงมณี มีธิดา ๒ คน คือ

๒.๑ น.ส.คนางค์ ดวงมณี
๒.๒ น.ส.กุลยา ดวงมณี

๓. นายนิพัฒน์ (ตุ๋ย) คณานุรักษ์ ภรรยาชื่อ นางปิยรัตน์ (สกุลเดิม เดชะไกศยะ) มีธิดา ๒ คน คือ

๓.๑ น.ส.กมลวรรณ คณานุรักษ์
๓.๒ น.ส.นวลพรรณ คณานุรักษ์

๔. นายนิรุธ (ต๋อง) คณานุรักษ์ ภรรยาชื่อ นางนัยนา (สกุลเดิม บุญยรัตพันธุ์) มีธิดา ๑ คน คือ

๔.๑ นางรุจินา (แจน) คณานุรักษ์ สามีชื่อ นายสัตวแพทย์เธียร ทองก้อนใหญ่ มีธิดา ๑ คน ชื่อ ด.ญ.รุจิรดา (เจนิน) คณานุรักษ์

๕. นางวินิตา (อ้อม) พันธุ์นรา สามีชื่อ นายไพรัช พันธุ์นรา มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๕.๑ น.ส.โมนิค พันธุ์นรา
๕.๒ นายทิโมธี (ทิม) พันธุ์นรา

๖. นางปิยะนุช จันทร์หลี สามีชื่อ นายประชุม จันทร์หลี มีบุตร ๑ คน คือ

๖.๑ ด.ช.คณิน จันทร์หลี

 


 

๔๑. นางประภาพรรณ (ลี่เอง) (สกุลเดิม คณานุรักษ์) เง่าธรรมสาร


สามีชื่อ นายหล่าย เง่าธรรมสาร มีบุตรธิดา ๕ คน คือ

๑. นางสาวพรรณงาม เง่าธรรมสาร

๒. นางสาวพรรณี เง่าธรรมสาร

๓. นายวัลลภ เง่าธรรมสาร

๔. นางสาวพรรณรัศมิ์ เง่าธรรมสาร

๕. นายพัลลภ เง่าธรรมสาร

 


 

๔๒. นางประไพพรรณ (ลี่เห้ง) (สกุลเดิม คณานุรักษ์) กิจถาวร


สามีชื่อ นายชวน กิจถาวร มีบุตรธิดา รวม ๕ คน ดังนี้

๑. นายสถาพร กิจถาวร

๒. นางพาสนา กิจถาวร

๓. นายปิยะ กิจถาวร

๔. น.ส.พัชนี กิจถาวร

๕. นายปรีชา กิจถาวร

 


 


๔๓. นางอาภาพรรณ (ลี่ห้อง) (สกุลเดิม คณานุรักษ์)


สามีชื่อ นายจำเริญ วัฒนายากร (ดูสายหลวงสุนทรสิทธิโลหะ) 

๔๔. นางราศรี (สกุลเดิม คณานุรักษ์) รัตนปราการ


สามีชื่อนายพิพัฒน์ รัตนปราการ (ดูลำดับที่ ๓๓ บุตรนางเล็ก รัตนปราการ)

 

 


 

๔๕. นายวิโรจน์ คณานุรักษ์ 


ภรรยาชื่อ นางเบญจมาศ (สกุลเดิม อุนนานนท์) มีบุตรธิดา ๓ คน คือ

๑. น.ส.เต็มดวง คณานุรักษ์

๒. นายปกครอง คณานุรักษ์

๓. นายอาทิตย์ คณานุรักษ์

 


 

๔๖. นายวิชิต คณานุรักษ์


ภรรยาชื่อ นางเมธี มีบุตร ๒ คน คือ

๑. นายธนิต คณานุรักษ์

๒. นายธเนศ คณานุรักษ์

 


 

๔๗. นายวินัย คณานุรักษ์


 

 

 


๔๘. นายวีระพงษ์ คณานุรักษ์


ภรรยาชื่อ นางปทุมพร (สกุลเดิม ตุงคะนาคร) มีบุตรธิดา ๓ คน คือ

๑. นายกุลธัช คณานุรักษ์

๒. น.ส.ณัฐจิรา คณานุรักษ์

๓. น.ส.พิชญา คณานุรักษ์ 

๔๙. นางเฉลิมพร (สกุลเดิม ศุภสินธุ์) สุขก้อน


สามีชื่อ นายแพทย์เพิ่ม สุขก้อน มีธิดา ๔ คน คือ

๑. นางชื่นจิตร สุขก้อน

๒. น.ส.มัลลิกา สุขก้อน

๓. น.ส.สุนทรี สุขก้อน

๔. น.ส.ธนาลัย สุขก้อน

 


 

๕๐. นายสุกิจ (สถิตย์ หรือเต็งฮุ้ย) ศุภสินธุ์


ภรรยาชื่อ นางเยาวพร มีบุตรธิดา รวม ๗ คน คือ

๑. นางพรทิพย์ จันทร์สุวรรณ

๒. นางบงกช ฟองสมุทร

๓. นางตรีรัตน์ ปิ่นทอง

๔. นางศศิธร หงสเกาละ

๕. นายอารักษ์ ศุภสินธุ์

๖. นายอิทธิชัย ศุภสินธุ์

๗. นางนวรัตน์ อนันต์ชื่น 

๑. นายสุรพันธ์ (ซิ่วข้อง) เลาหะกุล


 

 

 

๕๒. นางรักพร (เล็ก) รัฐสมบูรณ์ 


สามีชื่อนายรุ่น

 

 

 

๕๓. นายสุขสันต์ เลาหะกุล


 

 


๕๔. นายรังสฤษฎ์ (ยีส) เลาหะกุล


ภรรยาชื่อ นางระวีวรรณ (สกุลเดิม ตันชวลิต) เลาหะกุล มีบุตร ๒ คน ธิดา ๑ คน ดังนี้

๑. นายพัชรชัย (หนึ่ง) เลาหะกุล

๒. นายณัฐพงศ์ เลาหะกุล

๓. น.ส.กฤติยา เลาหะกุล

 


๕๕. นายรังษี (เต็ก) เลาหะกุล
๕๖. นายพรสันต์ (หยิ่น) เลาหะกุล


 

 

๕๗. น.ส.สุรัสสวดี เลาหะกุล


 


๕๘. นายเค็งเอี่ยง ปริชญากร


ภรรยาชื่อ นางจงจิตร (โปติ้น) (สกุลเดิม ศรีพจนารถ) มีบุตรธิดา ๕ คน ดังนี้

๑. น.ส.ศรีวิไล ปริชญากร

๒. นางเจริญพร 

๓. น.ส.เจริญศรี ปริชญากร

๔. นายธนิต ปริชญากร ภรรยาชื่อนางขวัญตา (ธิดานายมานพ คณานุรักษ์) 

๕. นายชวลิต ปริชญากร ภรรยาชื่อนางอุสุมา (สกุลเดิม ผโลประการ)

 

๕๙-๖๘, ๗๕-๘๐ ดูสายหลวงสุนทรสิทธิโลหะ

 

๕๙. นายสารัตถ์ วัฒนายากร 

๖๐. นายภิญโญ วัฒนายากร 

๖๑. นายจำเริญ วัฒนายากร


ภรรยาคือนางอาภาพรรณ (ลี่ห้อง) คณานุรักษ์ (ธิดาขุนอนุพันธุ์ภักดี (ฮกกุ่ย)) 


๖๒. นายมงคล วัฒนายากร 

๖๓. นายสมพร วัฒนายากร


ภรรยาคือนางสุวรรณา คณานุรักษ์ (ธิดานายดิเรก (ซุ่ยเหรก) คณานุรักษ์) 


 

๖๔. นางโสภาพันธุ์ สุวรรณจินดา 

๖๕. ฯพณฯ นายสวัสดิ์ วัฒนายากร (อดีตองคมนตรี) 

๖๖. นายวิโรจน์ วัฒนายากร 

๖๗. พล.ต.ต.น.พ.วิบูลย์ วัฒนายากร 

๖๘. พ.ต.อ.วิวัฒน์ วัฒนายากร


 


 

 

๖๙. นางวิภา (ต้วน)  (สกุลเดิม ปริชญากร) กปิลกาญจน์  


สามีชื่อ นายขวัญดี กปิลกาญจน์  มีบุตรธิดา ๘ คน คือ

๑. นางสาวจำเริญ กปิลกาญจน์

๒. นายไพบูลย์ กปิลกาญจน์  ภรรยาชื่อ นางวิมลรัตน์ (สกุลเดิม จิตติกุลดิลก)  มีธิดา ๑ คน คือ

๒.๑ นางสาวพิจิตมาศ กปิลกาญจน์

๓. นางสาวกาญจนา กปิลกาญจน์

๔. นางสาวสุดาวัลย์ กปิลกาญจน์

๕. นายไพฑูรย์ กปิลกาญจน์

๖. นางมันทนา คงอ่ำ  สามีชื่อ นายชลอ คงอ่ำ มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๖.๑ นายสุประสันน์ คงอ่ำ
๖.๒ นางสาวชยานุตต์ คงอ่ำ

๗. นายสุรฤทธิ์ กปิลกาญจน์ ภรรยาชื่อ นางแสงอรุณ มีบุตรธิดา ๔ คน คือ

๗.๑ น.ส.ยุวดี กปิลกาญจน์
๗.๒ ด.ญ.หทัยภัทร กปิลกาญจน์
๗.๓ ด.ช.สิทธิพร กปิลกาญจน์
๗.๔ ด.ช.ฤทธิพร กปิลกาญจน์

๘. นายสุรชัย กปิลกาญจน์  ภรรยาชื่อ นางสุภาพร (สกุลเดิม บัวธิ)  มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๘.๑ ด.ญ.ขวัญพร กปิลกาญจน์
๘.๒ ด.ช.ธนชัย กปิลกาญจน์

 


 

๗๐. นายธน ปริชญากร


ภรรยาชื่อ นางวรรลี (สกุลเดิม จามิกรณ์)

 

 

๗๑. นางจารุวรรณ (ติ้น) ปริชญากร (ถึงแก่กรรม) 


 


๗๒. นางวันทนา  (สกุลเดิม ปริชญากร) 


สามีชื่อ นายชื่น

 

 


๗๓. นางศรีสมร (หนู)  (สกุลเดิม ปริชญากร) อินทกาญจน์  


สามีชื่อ นายเสริม อินทกาญจน์  มีบุตรธิดา ๓ คน คือ

๑. นายทรงธรรม อินทกาญจน์ 
ภรรยาคนแรกชื่อ นางสุภา (สกุลเดิม ไวทยะพัทธ์) (ถึงแก่กรรม) มีบุตร ๒ คน คือ

๑.๑ นายศักดิ์สิน อินทกาญจน์
๑.๒ นายนรินทร์ อินทกาญจน์

ภรรยาคนปัจจุบันชื่อ นางณัฐวิภา (สกุลเดิม กองแสง)

๒. นางอังคณา อินทกาญจน์ สามีชื่อ นายประพันธ์ สองแก้ว มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๒.๑ นายกรินทร์ (กรีน) สองแก้ว
๒.๒ น.ส.ฐิติมา (จิ๊บ) สองแก้ว

๓. นายสมเจษฎ์ อินทกาญจน์  ภรรยาชื่อ นางวรรณี (สกุลเดิม เลิศสิริชินกร)

 


๗๔. นางศิริ (หลิ) ปริชญากร


มีบุตรธิดา รวม ๖ คน  สมรส ๒ ครั้ง

สามีคนแรกชื่อ จสต.เพิ่ม ศรีขวัญ (หย่าร้าง) มีธิดา ๓ คน คือ

๑. นางสาวพูนศรี ศรีขวัญ (โต)

๒. นางกีรัตติญา ศรีขวัญ (ตุ้ม) สมรสกับ นายเถียน ทองเพชร  (หย่าร้าง) มีธิดา ๒ คน คือ

๒.๑ นางสาวศรินทิพย์  ทองเพชร (การ์ตูน)
๒.๒ 
นางสาวสราลี  ทองเพชร  (จริงจริง)

๓. นางกรัณยา รัตนพงศ์ (ต้อย) สมรสกับ นายวิจิตร รัตนพงศ์  มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๓.๑ นายพงศ์รัฐ รัตนพงศ์ (จิงโจ้)
๓.๒ นางสาวณัฐพร รัตนพงศ์ (จุ๊บแจง)

 

สามีคนที่ ๒ ชื่อ นายณรงค์ เทพรักษา (หย่าร้าง) มีบุตร ธิดา ๓ คน ดังนี้

๑. นายวิโรจน์ เทพรักษา (ใหญ่)  สมรสกับ นางจันทร์จิรา แก้วประจุ มีบุตร ๑ คน คือ

๑.๑ ด.ช.กิตติธัช เทพรักษา (โบ๊ต)

๒. นางปรียา นคราบัณฑิต (หญิง)  สมรสกับ นายสุชาติ นคราบัณฑิต มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๒.๑ ด.ช.อินทร นคราบัณฑิต (เก่ง)
๒.๒ ด.ญ.ธนาทิพ นคราบัณฑิต (แก้ว)

๓. นางนิตย์ประภา เอ้งเหมาะ (นิด)  สมรสกับ นายพิพัฒน์ เอ้งเหมาะ  มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๓.๑ ด.ญ.ชื่นกมล เอ้งเหมาะ (ต้นข้าว)
๓.๒ ด.ช.กิตติพศ เอ้งเหมาะ (ต้นกล้า)

 

 


๕๙-๖๘, ๗๕-๘๐ ดูสายหลวงสุนทรสิทธิโลหะ

 

๗๕. นางประคอง  

๗๖. น.ส.ประไพ (ถึงแก่กรรม) 

๗๗. นางประจวบพร โกมลตรี 

๗๘. นายศรีสุขสวัสดิ์ วัฒนายากร


 


 

๗๙. นางศรีสุมาลย์ สุวรรณมงคล


สามีชื่อ นายเจริญ สุวรรณมงคล (ถึงแก่กรรม) มีบุตรธิดา ๕ คน ดังนี้

๑. นายสุเชฎฐ์ สุวรรณมงคล ภรรยาชื่อนางชลลดา (สกุลเดิม ลีละวัฒน์) มีบุตรธิดา ๓ คน คือ

๑.๑ น.ส.น้ำพราว สุวรรณมงคล
๑.๒ นายกลางชล สุวรรณมงคล
๑.๓ น.ส.ออมทอง สุวรรณมงคล

๒. นางทิพย์วดี สุวรรณมงคล

๓. นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล

๔. นายอนุพาสน์ สุวรรณมงคล

๕. น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล

 

 

๘๐. นายวิรัช เดชะสุวรรณ


 

 


๘๑. นายกุศล คณานุรักษ์ (ถึงแก่กรรม)


ภรรยาชื่อ นางตวงทิพย์ (สกุลเดิม สืบแสง) มีบุตรธิดา ๔ คน คือ

 

๑. นายปุริม (ปุก) คณานุรักษ์

๒. นายบุรินทร์ (โป่ง) คณานุรักษ์ ภรรยาชื่อนางกังสดาล มีบุตร ๑ คน ชื่อ

๒.๑ ด.ช.ภูวเดช (เจมส์) คณานุรักษ์

๓. น.ส.ศศี (แป้ง) คณานุรักษ์

๔. น.ส.อัจฉรา คณานุรักษ์๘๒. พ.ญ.สุคนธ์ (สกุลเดิม คณานุรักษ์) มุ่งการดี


สามีชื่อ นายแพทย์ธัชชัย มุ่งการดี มีธิดา ๓ คน คือ

๑. นางสิริพร มหธราดล สามีชื่อ นายวีรพล มหธราดล มีธิดา ๒ คน คือ

๑.๑ ด.ญ.สิวิภา มหธราดล
๑.๒ ด.ญ.ปภาสิริ มหธราดล

๒. นางวัชรี ปัทมานุช สามีชื่อนายชิษณุ ปัทมานุช มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๒.๑ ด.ช.ภาคภูมิ ปัทมานุช
๒.๒ ด.ญ.จุฑาทิพ ปัทมานุช

๓. น.ส.สิรินทิพย์ มุ่งการดี

 


 

๘๓. นายพินิจ คณานุรักษ์ (ถึงแก่กรรม)


ภรรยาชื่อ นางกิ่งกาญจน์ (สกุลเดิม การุณจรัส) มีบุตรธิดา ๓ คน คือ

๑. น.ส.ศศิธร คณานุรักษ์

๒. น.ส.ศศิลักษณ์ คณานุรักษ์

๓. นายธนวัฒน์ คณานุรักษ์

 


 

๘๔. นางสุวรรณา วัฒนายากร (สกุลเดิม คณานุรักษ์)


สามีคือนายสมพร วัฒนายากร (บุตรนางสร้อยทอง) ดูสายหลวงสุนทรสิทธิโลหะ 

 ๘๕. นายสามารถ คณานุรักษ์


ภรรยาชื่อ นางเพียงตา มีธิดา ๑ คน คือ

๑. น.ส.เขมฤทัย คณานุรักษ์๘๖. นายชูศักดิ์ คณานุรักษ์


ภรรยาชื่อ นางพรรณี (สกุลเดิม ไกรราษฎร์) มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๑. น.ส.อัมพิกา (อัม) คณานุรักษ์

๒. นายอภิรักษ์ คณานุรักษ์

 


๘๗. นางทิปดี คณานุรักษ์


สามีชื่อ นายประพันธ์ มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๑. นายธัญญพงศ์ คณานุรักษ์

๒. ด.ญ.ธัญญรัตน์ (กุ๊กกิ๊ก) คณานุรักษ์

 


๘๘. นายชูเกียรติ คณานุรักษ์


ภรรยาชื่อ นางทรงศรี (สกุลเดิม อภิชาติบุตร) มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๑. ด.ช.ณัฐวุฒิ คณานุรักษ์

๒. ด.ญ.ณัฐกาญจน์ คณานุรักษ์

 


๘๙. นายสุเทพ คณานุรักษ์


ภรรยาชื่อ นางสุวรรณา (สกุลเดิม รัตนการ) มีบุตร ๑ คน ชื่อ

๑. ด.ช.วุฒิพงศ์ คณานุรักษ์๙๐. นายไพบูลย์ คณานุรักษ์


ภรรยาชื่อ นางเล็ก (สกุลเดิม ศรีบุญเอียด) มีธิดา ๑ คน คือ

๑. น.ส.บุษรา คณานุรักษ์

 


 

๙๑. นายไพโรจน์ (แป๊ะ) คณานุรักษ์


ภรรยาชื่อ นางศุลีมาศ มีบุตร ๑ คน ชื่อ

๑. ด.ช.นิพนธ์ คณานุรักษ์๙๒. น.ส.ลักษณีรายา (อ้อย) คณานุรักษ์


 

 


๙๓. น.ส.สิริลักษณ์รายา (อ้อน) คณานุรักษ์

 


 

 

๙๔. น.ส.กัญญาลักษณ์รายา (อ้อ) คณานุรักษ์


 

๙๕. น.ส.จุฬาลักษณ์รายา (อ้น) คณานุรักษ์


 

๙๖. น.ส.เบญจลักษณ์รายา (อุ้ย) คณานุรักษ์


 

๙๗. นายสัญญลักษณ์รายา (เอก) คณานุรักษ์


 

๙๘. น.ส.ณัฐฉราลักษณ์รายา (อึ่ง) คณานุรักษ์


 

๙๙. นายฐิติพงษ์รายา (เอ) คณานุรักษ์


 

๑๐๐. นายอริยวัฒน์รายา (โอ - แฝดพี่) คณานุรักษ์


 

๑๐๑. น.ส.วิราชินีรายา (แอน - แฝดน้อง) คณานุรักษ์


 

๑๐๒. นายพงษ์พิทักษ์รายา (แอร์) คณานุรักษ์


 

๑๐๓. นายจอมทรัพย์รายา (อาร์ม) คณานุรักษ์


 

๑๐๔. น.ส.วิรงรองรายา (ออน - แฝดพี่) คณานุรักษ์


 

๑๐๕. น.ส.วีนัสรินรายา (อุ๊ - แฝดน้อง) คณานุรักษ์ 


 

๑๐๖. นางกฤษณา โกไศยกานนท์


สามีชื่อ ด.ต.มานิตย์ โกไศยกานนท์ มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

 

๑. น.ส.มุกดาภรณ์ โกไศยกานนท์

๒. ด.ช.บรเพ็ด โกไศยกานนท์๑๐๗. นางสุมาลี หนูบังเกิด


สามีชื่อ นายเขต หนูบังเกิด มีบุตร ๒ คน คือ 

๑. ด.ช.บดินทร์ หนูบังเกิด

๒. ด.ช.นริศ หนูบังเกิด

 


 

๑๐๘. นางสุปราณี มุสิกรักษ์


สามีชื่อ ... มีบุตร ๑ คน ชื่อ

๑. ด.ช.อัครัช มุสิกรักษ์๑๐๙. นายสมนึก ศรีตมะกุล


ภรรยาชื่อ นางภาคินี (สกุลเดิม วัลสมลาภ) 

 

 

 

๑๑๐. นายสมมาตร ศรีตมะกุล


ภรรยาชื่อ นางเนาวรัตน์ (สกุลเดิม ไชยสุวรรณ) มีบุตร ๑ คน คือ

๑. ด.ช.มนธรรศ ศรีตมะกุล

 


๑๑๑. นายสมหมาย ศรีตมะกุล


ภรรยาชื่อ นางรจนา (สกุลเดิม บุญศรี) มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๑. ด.ช.ภวัต ศรีตมะกุล

๒. ด.ญ.ฐาปนีย์ ศรีตมะกุล 

 


๑๑๒. นางสุภาณี กิจพิทักษ์สกุล


สามีชื่อ นายสุพร กิจพิทักษ์สกุล มีบุตร ๑ คน คือ

๑. ด.ช.ธานนท์ กิจพิทักษ์สกุล

 


๑๑๓. นางสุพรรณี ภิรมย์รัก


สามีชื่อ นายริยะ ภิรมย์รัก

 

 


๑๑๔. นายสมมิตร ศรีตมะกุล


 

 

 

๑๑๕. นายวิชญะ คณานุรักษ์
๑๑๖. นายดนุสรณ์ คณานุรักษ์

 


 

 


๑๑๗. น.ส.เกื้อกูล คณานุรักษ์ 


๑๘. นายวีรเทพ คณานุรักษ์ 


๑๑๙. นายวิชัย คณานุรักษ์


 

 


๑๒๐. นางวิรมล เพ็ชรวงศ์


สามีชื่อ นายจิตอุดม เพ็ชรวงศ์ มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๑. นายอาทิตย์ เพ็ชรวงศ์

๒. น.ส.ยศวดี เพ็ชรวงศ์

 

  

ทายาทชั้นที่ ๕ ---------

 ทายาทชั้นที่ ๖ ---------

 ทายาทชั้นที่ ๗ ---------


 

 

 ที่มา: หนังสือ ประวัติทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง โดยนายประยูรเดช คณานุรักษ์, นายแพทย์ปานเทพ คณานุรักษ์ และนายพันธุ์ฤทธิ์ วัฒนายากร (พ.ศ. ๒๕๓๘)

 

 
ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง เมืองปัตตานี ๗ สาย

ต้นตระกูล ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง ชั้นที่ ๑ และ ๒
ทายาทฯ สายนางเม่งจู (ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์) โกวิทยา
ทายาทฯ สายหลวงสุนทรสิทธิโลหะ (จูเม้ง ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์)
ทายาทฯ สายนายจูเส้ง (ตันธนวัฒน์) คณานุรักษ์
ทายาทฯ สายนางกี่จู (ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์) กาญจนบุษย์
ทายาทฯ สายนางจูกี่ (ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์) แซ่เล่า
ทายาทฯ สายหลวงวิชิตศุลกากร (จูอิ้น ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์)
ส่งข้อความถึงเว็บมาสเตอร์