ReadyPlanet.com
dot
ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง ๗ สาย
dot
bulletต้นตระกูล ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง
bulletสายนางเม่งจู โกวิทยา
bulletสายหลวงสุนทรสิทธิโลหะ
bulletสายคุณพระจีนคณานุรักษ์
bulletสายนายจูเส้ง คณานุรักษ์
bulletสายนางกี่จู กาญจนบุษย์
bulletสายนางจูกี่ แซ่เล่า
bulletสายหลวงวิชิตศุลกากร
dot
เพลิดเพลินจำเริญใจ
dot
bulletรวมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
bulletพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
bulletพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
bulletสวนสัตว์ของเรา
bulletท่องเที่ยวทั่วไทย
bulletนาฏยศาลา หุ่นละครเล็กโจหลุยส์
bulletมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต
bulletOPERA SIAM
dot
เว็บนี้มีประโยชน์
dot
bullet เครือข่ายกาญจนาภิเษก
bulletฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
bulletThailand e-Government
bulletภ า ษี ไ ป ไ ห น ?
bulletหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
bulletสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
bulletสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
bulletพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (อ่าน)
bulletพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (ฟัง)
bulletห้องสมุดมารวย
bulletTQA รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
bulletศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
dot
เด็กคืออนาคตของชาติ
dot
bulletKhan Academy. You can learn anything. For free. For everyone. Forever.
bulletKhan Academy ไทย
bulletTED-Ed: Lessons Worth Sharing
bulletTED-Ed Thai (YouTube)
bulletพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
bulletTK Park อุทยานการเรียนรู้
dot
เว็บของทายาทฯ
dot
bulletโรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี
bulletโรงแรม ภูริมาศบีชแอนด์สปา
bulletEarth Safe Foundation on Facebook
dot
ส่วนของสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน   bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
หากเว็บนี้ยังประโยชน์แก่ท่านบ้างทางหนึ่งทางใด ข้าพเจ้าขออุทิศคุณความดีทั้งปวงนั้นแด่บรรพบุรุษ บิดามารดา ญาติพี่น้อง และ ครูบาอาจารย์ทุกท่าน หากแม้มีความบกพร่องใดๆ โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ข้าพเจ้าขอน้อมรับผิดทุกประการแต่เพียงผู้เดียว
dot
bulletรักศักดิ์ คณานุรักษ์ (ต้น)
bulletMBA, State University of New York at Buffalo (UB)
bulletPrince of Songkla University
bulletสาธิต ม.อ. ปัตตานี
bullet ส่งข้อความถึงเว็บมาสเตอร์


ทายาทฯ สายนางเม่งจู (ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์) โกวิทยา
 

 

 

 

(ภาพ: นางเม่งจู โกวิทยา)

 

 


ชั้นที่ ๒ 

 

สาย นางเม่งจู (ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์) โกวิทยา

นางเม่งจู (แม่บ้านนายล่าง)  สามีชื่อ นายฮกแซ (แซ่เหง่า)โกวิทยา  มีบุตร ๒ คน คือ

๑.  นายบั่นหลี  (ขุนพิพิธภาษี หรือ ขุนพิพิธธนาการ)
๒.  นายบั่นห้อง   (ถึงแก่กรรมตั้งแต่เด็ก)

 

 


ชั้นที่ ๓ ถึง ชั้นที่ ๕

 

 

ขุนพิพิธภาษี หรือ ขุนพิพิธธนาการ (บั่นหลี)


 บุตรชายคนโตของนางเม่งจู และนายฮกแซ แซ่เหง่า
มีภรรยา ๔ คน คือ

๑.  นางกี่เลี่ยง คณานุรักษ์ (ธิดาหลวงสุนทรสิทธิโลหะ (จูเม้ง)) มีบุตร ๑ คน คือ

๑.๑  นายพิชัย (ซำเอี้ยง) โกวิทยา มีภรรยา ๓ คนคือ

๑.  นางพัด (น้องสาวนางอิ่ม ภรรยาขุนจำเริญภักดี (บั่นฮก)) มีธิดา ๑ คน คือ
           ๑.  นางนิภา (ซุ่นเจียม) ศุกรวิจิตร

๒.  นางม้วน  มีบุตร ๓ คน และธิดา ๑ คน ดังนี้
           ๑.  นายสงวน (ซุ่ยง้วน) โกวิทยา
           ๒.  นายซุ่ยเหรก  (ไม่มีบุตรธิดา)
           ๓.  นายสนั่น โกวิทยา
           ๔.  นางสวนเพ็ชร ตุลารักษ์

๓.  นางจู  มีธิดา ๕ คน ดังนี้
           ๑.  นางสายหยุด
           ๒.  นางโพตาล
           ๓.  นางมะลิ
           ๔.  นางบุนนาก
           ๕.  นางดาวเรือง 


๒.  นางทับทิม ณ สงขลา  มีธิดา ๑ คน คือ

๒.๑  นางแช่ม (หลิวซิ้ม) วงศ์วารี มีสามี ๒ คน คือ

๑.  นายสุวัฒน์ (โป้จิน) คณานุรักษ์ (บุตรขุนพจน์สารบาญ (บั่นลก)) มีบุตร ๑ คน และธิดา ๑ คน ดังนี้
           ๑.  นางสุนันทา (ซิ่วกี่) คณานุรักษ์
           ๒.  นายสุวิทย์ (ลี่กุ่ย) คณานุรักษ์

๒.  นายรื่น วงศ์วารี  มีบุตร ๑ คน และธิดา ๑ คน ดังนี้
           ๑.  นายสำราญ วงศ์วารี
           ๒.  นางกุศล คณานุรักษ์ สามีคือ นายวิสุทธิ์ (เล่ง) คณานุรักษ์ (บุตรขุนพิทักษ์รายา (บั่นซิ่ว))


๓.  นางกิมเอ็ก  มีบุตร ๒ คนและธิดา ๒ คน ดังนี้

๓.๑  นางหลิวอิ้ม  สามีชื่อนายบุญหิ้น มีบุตร ๑ คน ชื่อ
                  
 ๑.  นายซุ่นเถี้ยน (ถึงแก่กรรม ไม่มีบุตรธิดา)


๓.๒  นายกุ่ยเอี้ยง  (ถึงแก่กรรมตอนหนุ่ม)

๓.๓  นางโปเอ่ง (โป้เอง) แซ่ตัน  มีสามีชื่อ นายเถี้ยนเผ แซ่ตัน มีบุตร ๑ คน และธิดา ๑ คน คือ

๑.  นางกันยา (ซ่วนฮวย) บถพิบูลย์
๒.  นายง่วนเข่ง (ถึงแก่กรรม ไม่มีบุตรธิดา)

๓.๔  นายพิศาล (ซุ่นเอี้ยง) โกวิทยา  ภรรยาชื่อนางเป็กหยอก คณานุรักษ์ (ธิดาขุนจำเริญภักดี (บั่นฮก)) มีธิดาด้วยกัน ๒ คน คือ

๑.  นางซุ่นเอ็ก คณานุรักษ์ สามีชื่อนายสุรัตน์ (เต็กฮุ่น) คณานุรักษ์ (บุตรนายวิศิฎฐ์ (ขุ้นฉิ้น) กับนางโป้จู)
๒.  นางวรรณี (ซุ่นเฮี้ยว)


๔.  นางซัวแต๋ แซ่ซิม  (พี่สาวนายฉุ้นฮวด วัฒนายากร) เป็นหม้ายมาจากเมืองจีน ไม่มีบุตรและธิดา

 

 


 

ทายาทฯ ชั้นที่ ๓ ---------
        ทายาทฯ ชั้นที่ ๔ --------- 
                          ทายาทฯ ชั้นที่ ๕ ---------

 

 

 


ชั้นที่ ๕ - ชั้นที่ ๖ - ชั้นที่ ๗

 

 

๑.  นางนิภา (ซุ่นเจียม) ศุกรวิจิตร (สกุลเดิม โกวิทยา)


สามีชื่อ รองอำมาตย์ตรีฟุ้ง ศุกรวิจิตร  ไม่มีบุตรธิดา


 

๒.  นายสงวน (ซุ่ยง้วน) โกวิทยา


ภรรยาชื่อ นางแปลง  มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๑.  นายเพ็ญชัน โกวิทยา (ถึงแก่กรรม ไม่มีบุตรธิดา)

๒.  น.ส.เพ็ญศรี โกวิทยา

 

๓.  นายซุ่ยเหรก โกวิทยา 


ไม่มีบุตรธิดา


๔.  นายสนั่น โกวิทยา


มีภรรยา ๒ คน คนแรกไม่ทราบชื่อ มีบุตร ๒ คน ภรรยาคนที่ ๒ ชื่อ นางพร มีบุตร ๒ คน คือ

๑. ผศ.สุพจน์ โกวิทยา

๒. นายสุเนตร โกวิทยา


 

๕.  นางสวนเพ็ชร ตุลารักษ์ (สกุลเดิม โกวิทยา)


สามีชื่อ ร้อยโทกระจ่าง ตุลารักษ์  มีบุตรธิดา ๔ คน ดังนี้

๑.  นายอรรถพร ตุลารักษ์  ภรรยาชื่อ นางน้อย มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๑.๑  นายพรรคพวก ตุลารักษ์
๑.๒  น.ส.ศุภลักษณ์  ตุลารักษ์

๒.  นายอรรถพล ตุลารักษ์  ภรรยาชื่อ นางแสงสว่าง (วาส) มีธิดา ๒ คน คือ

๒.๑  น.ส.อรวิมล (สวนสน) ตุลารักษ์
๒.๒  น.ส.ชลธาดา (สวนสน2) ตุลารักษ์

๓.  นายอรรถศาสตร์ ตุลารักษ์  ภรรยาชื่อ นางศุกลรัตน์ ไม่มีบุตรธิดา

๔.  นางอภิลักษณ์ ลาภชุ่มศรี  สามีชื่อ นายพินิจ ลาภชุ่มศรี ไม่มีบุตรธิดา


 

๖.  นางสายหยุด  (สกุลเดิม โกวิทยา)


 

๗.  นางโพตาล  (สกุลเดิม โกวิทยา)


 

๘.  นางมะลิ  (สกุลเดิม โกวิทยา)


 


๙.  นางบุนนาก  (สกุลเดิม โกวิทยา)


 

๑๐.  นางดาวเรือง  (สกุลเดิม โกวิทยา)


 

๑๑.  นางสุนันทา (ซิ่วกี่) คณานุรักษ์
ไม่มีบุตรธิดา

 


๑๒.  นายสุวิทย์ (ลี่กุ่ย) คณานุรักษ์


ภรรยาชื่อ นางศรีสุภา (สกุลเดิม จินดาประเสริฐ) ธิดานายสงวน และนางมณี จินดาประเสริฐ (ดูสายนางจูกี่ แซ่เล่า)  มีบุตร ๒ คนและธิดา ๔ คน ดังนี้

๑.  ด.ญ.พรพิมล คณานุรักษ์  (ถึงแก่กรรมตั้งแต่เด็ก)

๒.  นางพนิดา (ตุ๊) จันทร์สว่าง  สามีชื่อ พ.ต.ท.เสถียร จันทร์สว่าง มีบุตร ๑ คน คือ

๒.๑  นายชวรัฐ (โด้) จันทร์สว่าง

๓.  นางจุฑาภรณ์ (ตุ่ม) แพทย์เจริญ  สามีชื่อ พ.ต.ท.พงษ์เดช แพทย์เจริญ มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๓.๑  นายจักกนิตย์ (โอ๊ต) คณานุรักษ์
๓.๒  นางพิสิษฐ์จรรย์ (แอ๋ม) คณานุรักษ์ สมรสกับ ดร.ศุภกร สิทธิไชย

๔.  นายสุรพงษ์ (ต๋อย) คณานุรักษ์  ภรรยาชื่อ นางจุฑาภรณ์ (สกุลเดิม พูลภิญโญ) มีบุตรธิดา ๓ คน ดังนี้

๔.๑  น.ส.พิสิณี (พลอย) คณานุรักษ์
๔.๒  น.ส.พัชณียา (เพิร์ล) คณานุรักษ์
๔.๓  นายธนพฤท (พฤท) คณานุรักษ์

๕.  นางนราทิพย์ (ตุ๊กตา) ศรีงาม  สามีชื่อ ร.ต.อ.พีระพงษ์ ศรีงาม มีธิดา ๑ คน คือ

๕.๑  น.ส.ณัฐศรา (ฝ้าย) ศรีงาม

๖.  นายสุทธิพันธ์ (ต้อม) คณานุรักษ์  ภรรยาชื่อ นางนุชนารถ (สกุลเดิม คลังกลาง) มีบุตร ๒ คน คือ

๖.๑  นายสิรวัช คณานุรักษ์
๖.๒  นายสิรวุฒิ คณานุรักษ์


๑๓.  นายสำราญ วงศ์วารี


ภรรยาชื่อ นางถนอม  มีบุตร ๒ คน ดังนี้

๑.  นายวัชรินทร์ วงศ์วารี  (ถึงแก่กรรม)

๒.  นายวินิจ วงศ์วารี  (ถึงแก่กรรม)


๑๔.  นางกุศล คณานุรักษ์ (สกุลเดิม วงศ์วารี)


สามีคือ นายวิสุทธิ์ (เล่ง) คณานุรักษ์ (บุตรขุนพิทักษ์รายา และนางเอียด)  มีบุตรธิดา ๓ คน ดังนี้

 

๑.  นายวิชญะ คณานุรักษ์

๒.  นายดนุสรณ์ คณานุรักษ์

๓.  น.ส.เกื้อกูล คณานุรักษ์


๑๕.  นายซุ่นเถี้ยน 


ถึงแก่กรรม ไม่มีบุตรธิดา

 


๑๖.  นางกันยา (ซ่วนฮวย) บถพิบูลย์ (สกุลเดิม แซ่ตัน)


สามีชื่อ นายซ่องโต่ บถพิบูลย์  มีบุตรธิดา ๖ คน ดังนี้

๑.  นายสุธา บถพิบูลย์  ภรรยาชื่อ นางศิริพร มีบุตรธิดา ๓ คน คือ

๑.๑  นายแพทย์วชิระ บถพิบูลย์
๑.๒  นายนพปฎล บถพิบูลย์
๑.๓  น.ส.สุชาตรี บถพิบูลย์

๒.  นายสุธรรม บถพิบูลย์  ภรรยาชื่อ นางสายพิณ มีบุตร ๑ คน คือ

๒.๑  นายทวีเกียรติ บถพิบูลย์

๓.  นายสุพร บถพิบูลย์  ภรรยาชื่อ นางอรชร มีธิดา ๒ คน คือ

๓.๑  น.ส.อุชุพร บถพิบูลย์
๓.๒  น.ส.อรชุมา บถพิบูลย์   

๔.  นางศิริภรณ์ (ตุ๊) จิรัปปภา  สามีชื่อ นายประจิต จิรัปปภา ไม่มีบุตรธิดา

๕.  น.ส.โศภาพัณณ์ บถพิบูลย์ 

๖.  นายพรเทพ บถพิบูลย์  ภรรยาชื่อ นางทัศนีย์ มีบุตร ๑ คนและธิดา ๑ คน ดังนี้

๖.๑  น.ส.อวบทิพย์ บถพิบูลย์
๖.๒  นายเอกพันธ์ บถพิบูลย์


 

๑๗.  นายง่วนเข่ง แซ่ตัน


ถึงแก่กรรม ไม่มีบุตรธิดา

 


๑๘.  นางซุ่นเอ็ก คณานุรักษ์ (สกุลเดิม โกวิทยา)


สามีชื่อนายสุรัตน์ (เต็กฮุ่น) คณานุรักษ์ (บุตรนายวิศิฎฐ์ (ขุ้นฉิ้น) กับนางโป้จู คณานุรักษ์)  มีบุตรธิดา ๔ คน ดังนี้

๑.  นายวัฒนา คณานุรักษ์

๒.  นางสมสมัย ภิญญาคง  สามีชื่อ นายชอบ ภิญญาคง มีธิดา ๒ คน คือ

๒.๑  น.ส.สมฤพร ภิญญาคง
๒.๒  น.ส.อรฤทัย ภิญญาคง

๓.  นางวิไลวรรณ ไข่มุกด์  สามีชื่อ นายสุนทร ไข่มุกด์ มีธิดา ๒ คน คือ

๓.๑  น.ส.สุรีรัตน์ ไข่มุกด์
๓.๒  น.ส.สุพัฒนา ไข่มุกด์

๔.  น.ส.จันทร์ประภา คณานุรักษ์


 

๑๙.  นางวรรณี (ซุ่นเฮี้ยว) (สกุลเดิม โกวิทยา)


ไม่มีข้อมูล

 

 


ทายาทฯ ชั้นที่ ๕ ---------
                ทายาทฯ ชั้นที่ ๖ --------- 
                                 ทายาทฯ ชั้นที่ ๗ ---------

  

นางเม่งจู โกวิทยา (แม่บ้านนายล่าง) ถ่ายภาพกับหลานย่า 4 คน
จากซ้ายไปขวา: ด.ช.ซุ่นเอี้ยง (พิศาล โกวิทยา), ด.ญ.หลิวซิ้ม (แช่ม), นางเม่งจู, ด.ญ.หลิวอิ้ม หรือโปอิ้ม, ด.ญ.โป้เอง

 


 

ขุนพิพิธภาษี (บั่นหลี) และนางกี่เลี่ยง (คณานุรักษ์) โกวิทยา

 


 

ฮวงซุ้ยนางเม่งจู โกวิทยา
อยู่ใกล้สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี

 

 

 

 

 


ที่มา: หนังสือ ประวัติทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง โดยนายประยูรเดช คณานุรักษ์, นายแพทย์ปานเทพ คณานุรักษ์ และนายพันธุ์ฤทธิ์ วัฒนายากร (พ.ศ. ๒๕๓๘) 

 

 
ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง เมืองปัตตานี ๗ สาย

ต้นตระกูล ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง ชั้นที่ ๑ และ ๒
ทายาทฯ สายหลวงสุนทรสิทธิโลหะ (จูเม้ง ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์)
ทายาทฯ สายพระจีนคณานุรักษ์ (จูล่าย ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์)
ทายาทฯ สายนายจูเส้ง (ตันธนวัฒน์) คณานุรักษ์
ทายาทฯ สายนางกี่จู (ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์) กาญจนบุษย์
ทายาทฯ สายนางจูกี่ (ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์) แซ่เล่า
ทายาทฯ สายหลวงวิชิตศุลกากร (จูอิ้น ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์)
ส่งข้อความถึงเว็บมาสเตอร์