ReadyPlanet.com
dot
ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง ๗ สาย
dot
bulletต้นตระกูล ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง
bulletสายนางเม่งจู โกวิทยา
bulletสายหลวงสุนทรสิทธิโลหะ
bulletสายคุณพระจีนคณานุรักษ์
bulletสายนายจูเส้ง คณานุรักษ์
bulletสายนางกี่จู กาญจนบุษย์
bulletสายนางจูกี่ แซ่เล่า
bulletสายหลวงวิชิตศุลกากร
dot
เพลิดเพลินจำเริญใจ
dot
bulletรวมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
bulletพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
bulletพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
bulletสวนสัตว์ของเรา
bulletท่องเที่ยวทั่วไทย
bulletนาฏยศาลา หุ่นละครเล็กโจหลุยส์
bulletมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต
bulletOPERA SIAM
dot
เว็บนี้มีประโยชน์
dot
bullet เครือข่ายกาญจนาภิเษก
bulletฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
bulletThailand e-Government
bulletภ า ษี ไ ป ไ ห น ?
bulletหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
bulletสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
bulletสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
bulletพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (อ่าน)
bulletพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (ฟัง)
bulletห้องสมุดมารวย
bulletTQA รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
bulletศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
dot
เด็กคืออนาคตของชาติ
dot
bulletKhan Academy. You can learn anything. For free. For everyone. Forever.
bulletKhan Academy ไทย
bulletTED-Ed: Lessons Worth Sharing
bulletTED-Ed Thai (YouTube)
bulletพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
bulletTK Park อุทยานการเรียนรู้
dot
เว็บของทายาทฯ
dot
bulletโรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี
bulletโรงแรม ภูริมาศบีชแอนด์สปา
bulletEarth Safe Foundation on Facebook
dot
ส่วนของสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน   bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
หากเว็บนี้ยังประโยชน์แก่ท่านบ้างทางหนึ่งทางใด ข้าพเจ้าขออุทิศคุณความดีทั้งปวงนั้นแด่บรรพบุรุษ บิดามารดา ญาติพี่น้อง และ ครูบาอาจารย์ทุกท่าน หากแม้มีความบกพร่องใดๆ โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ข้าพเจ้าขอน้อมรับผิดทุกประการแต่เพียงผู้เดียว
dot
bulletรักศักดิ์ คณานุรักษ์ (ต้น)
bulletMBA, State University of New York at Buffalo (UB)
bulletPrince of Songkla University
bulletสาธิต ม.อ. ปัตตานี
bullet ส่งข้อความถึงเว็บมาสเตอร์


ต้นตระกูล ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง ชั้นที่ ๑ และ ๒
 

 

 

ต้นตระกูล
จางวางโท หลวงสำเร็จกิจกรจางวาง 
(นายปุ่ย แซ่ตัน)

เกิดประมาณปี พ.ศ. ๒๓๔๙
ถึงแก่กรรม วันที่ ๑๘ เดือน ๑๐ ปีขาล จ.ศ. ๑๒๔๐ พ.ศ. ๒๔๒๑ (ราชวงศ์เช็ง กวงซู่ ปีที่ ๖)

ต้นตระกูลจากเมืองจีน  มีภรรยา ๔ คน

๑.  ไม่ทราบชื่อ เป็นชาวจีน  ไม่มีบุตรและธิดา


๒.
  นางซ่วนเหนี่ยว แซ่โก้ย (เจงซุ่น หรือเจียงซุน)
      ถึงแก่กรรม วันที่ ๑๒ เดือน ๕ ปีชวด จ.ศ. ๑๒๒๖ พ.ศ. ๒๔๐๗ (ราชวงศ์เช็งทงจือ (ตุงชี) ปีที่ ๓) 
      มีบุตร ๓ คน ธิดา ๒ คน และบุตรบุญธรรม ๒ คน ดังนี้

๒.๑  นางเม่งจู 
๒.๒  นายจูเม้ง  (หลวงสุนทรสิทธิโลหะ)
๒.๓  นายจูล้าย (พระจีนคณานุรักษ์) 
๒.๔  นายจูเซียน  (ภรรยาชื่อนางยี่จ้อง วัฒนานิกร (แซ่ลั้ว) ไม่มีบุตรธิดา)
๒.๕  นางเป็กเลี่ยง   (แต่งงานกับชาวสิงคโปร์ ขาดการติดต่อ)
๒.๖  นายจูซิ่น   (บุตรบุญธรรม ถึงแก่กรรมตั้งแต่เด็ก)
๒.๗  นายจูยี่   (บุตรบุญธรรม ถึงแก่กรรมตั้งแต่เด็ก)


๓.
  นางวุ่น แซ่ลิ้ม (ตงซุ่น)  มีบุตร ๒ คน ธิดา ๒ คน ดังนี้

๓.๑  นายจูเส้ง
๓.๒  นางกี่จู
๓.๓  นายจูฮวด   (ไม่มีบุตรธิดา)
๓.๔  นางจูกี่       


๔.  นางเกียด แซ่กอ (มู่ซุน)  

      ถึงแก่กรรม แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๗ ปีจอ ๓ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๒๙ พ.ศ. ๒๔๕๓
      มีบุตร ๑ คน และ ธิดา ๑ คน คือ

๔.๑  นายจูอิ้น (หลวงวิชิตศุลกากร) 
๔.๒  นางจูเลี่ยง   (ถึงแก่กรรมตั้งแต่เด็ก)

 

 

ต้นตระกูลคณานุรักษ์.pdf

  

 


 
บ้านหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง ถนนอาเนาะรู
ฮวงซุ้ยหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง 
หมู่บ้านปะกาฮะรัง อ.เมือง จ.ปัตตานี


              

 

 

 


ที่มา: หนังสือ ประวัติทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง โดยนายประยูรเดช คณานุรักษ์, นายแพทย์ปานเทพ คณานุรักษ์ และนายพันธุ์ฤทธิ์ วัฒนายากร (พ.ศ. ๒๕๓๘) 

 
ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง เมืองปัตตานี ๗ สาย

ทายาทฯ สายนางเม่งจู (ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์) โกวิทยา
ทายาทฯ สายหลวงสุนทรสิทธิโลหะ (จูเม้ง ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์)
ทายาทฯ สายพระจีนคณานุรักษ์ (จูล่าย ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์)
ทายาทฯ สายนายจูเส้ง (ตันธนวัฒน์) คณานุรักษ์
ทายาทฯ สายนางกี่จู (ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์) กาญจนบุษย์
ทายาทฯ สายนางจูกี่ (ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์) แซ่เล่า
ทายาทฯ สายหลวงวิชิตศุลกากร (จูอิ้น ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์)
ส่งข้อความถึงเว็บมาสเตอร์